11-13 marca 2015 r. w Racławicach k. Miechowa odbyło się „Małopolskie Forum Drogowe”, które zostało zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy w ramach obchodu Jubileuszu X-lecia PKD.

Nawierzchnie z asfaltu porowatego i cichego betonu asfaltowego są w stanie obniżyć hałas powodowany przez poruszające się po drogach samochody nawet o ponad 8 decybeli – wynika z badań przeprowadzonych na kilku odcinkach doświadczalnych na drogach zarządzanych przez ZDW w Krakowie. Stosowanie tzw. cichych nawierzchni było tematem zakończonego 13 marca w Racławicach (powiat miechowski) Małopolskiego Forum Drogowego.

W programie ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego zawarto działania mające doprowadzić do obniżenia ponadnormatywnego poziomu hałasu na terenach wzdłuż dróg i linii kolejowych. Mają one objąć tereny poza aglomeracjami wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie. Dotyczy to ok. 220 km dróg wojewódzkich, z ogółem 1372 pozostających w zarządzie ZDW. – Po analizie programu wytypowano 13 odcinków dróg wojewódzkich do modernizacji z zastosowaniem cichych nawierzchni – powiedziała Marta Kozynacka z ZDW w Krakowie. Łączna długość tych odcinków wyniosła 21,5 km, a koszt zadania to blisko 19 mln zł".

Od strony technologicznej modernizacja polega na wykonaniu pakietu warstw „cichych nawierzchni”, składającego się z warstw: ścieralnej z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw BBTM 8 (lub równoważnej), o grubości 3cm, i warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W, o grubości 6 cm. Osiągnięte efekty przerosły oczekiwania: jako cel w projekcie zapisano obniżenie hałasu o 4 dB, tymczasem przeprowadzone pomiary (przed wykonaniem i po wykonaniu nowych nawierzchni) wykazały jeszcze większe redukcje: na odcinku DW 580 Libiąż – Chełmek o 9,4 dB, a na DW 946 w Suchej Beskidzkiej – o 8,0 dB.

Analizy efektów zastosowania cichych nawierzchni przeprowadziła firma Ekkom. – Po przebudowie wymienionych dróg około 30 procent mieszkańców znalazło się poza strefą niekorzystnego oddziaływania – poinformował dr inż. Janusz Bohatkiewicz. Zostało to potwierdzone także w wynikach badań ankietowych wśród mieszkańców okolic odcinków dróg poddanych obserwacjom. Przed przebudową 62% badanych określiło hałas od drogi jako bardzo uciążliwy. Natomiast po przebudowie taką opinię wyraziło juz tylko 20% respondentów".

Są to zachęcające wyniki, które skłaniają ZDW w Krakowie do zwiększania wykorzystania cichych nawierzchni. W inwestycjach zrealizowanych w poprzedniej perspektywie na 90% długości kładziono nawierzchnie zwykłe, a na 10% – ciche. – W inwestycjach planowanych obecnie nawierzchnie ciche stanowić będą już 60%, a tylko 40% – zwykłe – zapowiedziała dyrektor ZDW w Krakowie Marta Maj.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość skorzystania z atrakcyjnego programu imprez towarzyszących. W ramach wycieczki technicznej obejrzeli w Miechowie jeden z odcinków o cichej nawierzchni – przebiegający przez miasto fragment drogi wojewódzkiej nr 783. Następnie, oprowadzeni przez burmistrza Dariusza Marczewskiego, zwiedzili najcenniejszy zabytek Miechowa, ufundowany w 1163 roku zespół poklasztorny bożogrobców z Bazyliką Grobu Bożego – najstarszą na świecie replikę pierwowzoru z Jerozolimy. Uczestnicy Forum odwiedzili również Muzeum Drogownictwa (Zespół Historii Drownictwa GDDKiA) w Szczucinie oraz tereny w okolicy wsi Racławice, na których 4 kwietnia 1794 roku rozegrała się pierwsza bitwa między wojskami Tadeusza Kościuszko i oddziałami rosyjskimi.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa małopolskiego – Marek Sowa.

Autor: Tomasz Orłowski


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij