5 marca 2015 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbyło się seminarium naukowe poświęcone tematyce fundamentów palowych organizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

W rolę prowadzących seminarium wcielili się Piotr Rychlewski z IBDiM – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – oraz Przemysław Nowak z PZWFS.

Seminarium techniczne rozpoczęło się nietypowo, ponieważ od przyznania nagród dla tych uczestników konferencji, którzy są już jej weteranami i swoją obecnością zaszczycili zdecydowaną większość poprzednich edycji. Po wręczeniu nagród Piotr Rychlewski w imieniu swoim i organizatorów przystąpił do oficjalnego przywitania gości, po którym nastąpiło otwarcie pierwszej sesji części merytorycznej.

Pierwszy referat na seminarium wygłosił Piotr Rychlewski, który wspólnie z Przemysławem Nowakiem poruszył tematykę bardzo aktualną, gdyż związaną z bezpieczeństwem robót geotechnicznych w kontekście platform roboczych. Temat ten był niezwykle ciekawy i poprzez swoją formę (zwłaszcza zdjęcia wypadków maszyn roboczych na rodzimych placach budów) wskazywał problem nieuwzględniania platformy roboczej w przygotowywanym projekcie. Jak zaznaczają autorzy referatu, problem ten powinien zostać szybko i skutecznie rozwiązany, co poprawiłoby bezpieczeństwo robót.

Po tym wystąpieniu przyszedł czas na zwyczajowy, już szósty z kolei, „Bukiet Czarnych Kwiatów”, którego autor Krzysztof Grzegorzewicz zwrócił uwagę na problem wody w podłożu gruntowym i skutkach jej zlekceważenia. Celem prezentacji było wskazanie błędów, które zostały popełnione w fazie projektowania i/lub w fazie realizacji różnych projektów budowlanych. Warto w tym momencie wspomnieć, że autor referatu nie tylko wskazał błędy wykonawców na polskich placach budów, ale również w podsumowaniu wyraził słowa uznania dla wykonawców suchego wykopu realizowanego w ramach budowy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, którym przyznał prawdziwe kwiaty. Jak zaznaczył, słowa uznania należały im się za odwagę i profesjonalizm w wykonywaniu swojej pracy w niekorzystnym środowisku.

Kolejny referat na seminarium poruszał tematykę związaną z palisadami z pali wierconych i został wygłoszony przez Edwarda Marcinkowa z firmy MOSTMARPAL Sp. z o.o. To wystąpienie w dużej mierze skupiło się na omówieniu możliwości zastosowania wspomnianych pali i było związane między innymi ze wskazaniem rodzajów ich rodzajów oraz sprzętów do wykonywania ścian z pali wierconych, a także przykładowych możliwościach zastosowania ścian palowych. Jak podkreślił autor, wskazana technologia ma uniwersalne zastosowanie w budownictwie i nadaje się zarówno jako fundament dla wysokich wiatraków, jak również do zastosowania jako podpory w obiektach mostowych.

Ostatnim wystąpieniem w tej sesji było wystąpienie Kazimierza Gwizdały z Politechniki Gdańskiej, którego referat wtajemniczał uczestników seminarium w tajniki projektowania i konstruowania obudów dla głębokich wykopów. W tym wystąpieniu autor w dużej mierze skupił uwagę na omówieniu kwestii prawidłowego przygotowania rozpoznania geotechnicznego, geologicznego i hydrogeologicznego, które mogą być miarą sukcesu projektu. Jak jednak zaznaczył, nawet najlepiej przygotowane obliczenia statyczne i doskonale przygotowany projekt wykonawczy nie są w stanie zapewnić sukcesu w 100%. W sowim podsumowaniu autor podkreślił indywidualność każdego projektu i przestrzegł przed schematycznym traktowaniem tego tematu.

Opisany powyżej referat zakończył pierwszą sesję merytoryczną seminarium, a zgromadzeni goście zostali zaproszeniu na poczęstunek. Po przerwie obiadowej przyszedł czas na dalszą część seminarium, która była już prowadzona przez Przemysława Nowaka z PZWFS.

Referatem otwierającym tę sesję było wystąpienie Dariusza Sobali oraz Leszka Cichego, którzy zaprezentowali wybrane realizacje i przykłady z palowania w rzekach i zbiornikach wodnych. Po tym wystąpieniu na scenę został zaproszony Przemysław Pielach z firmy Bilfinger Infrastructure, który podzielił się swoim doświadczeniem z zakresu budowy i wykonania kesonu mostu Tresfjordbrua, co miało miejsce w latach 2013-2014.

Ostatnie dwa referaty prezentowane w trakcie drugiej sesji seminarium technicznego dotyczyły doświadczeń związanych z realizacją fundamentów palowych w nowo budowanej infrastrukturze energetycznej (autorstwa zespołu: Daniel Dymek, Michał Marchwicki oraz Rafał Sobczyk) oraz  zmian w normach europejskich dotyczących kotew gruntowych (autorstwa Bolesława Kłosińskiego).


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij