14 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się Wielka Gala „30 lat Wolności RP”. Organizatorami wydarzenia byli: Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl, Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług oraz Narodowy Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wielką Galę, w której uczestniczyło ok. 750 osób, otworzył gospodarz wieczoru, pan Robert Składowski – Prezes Federacji Przedsiębiorcy.pl, który powitał zebranych gości. Słowa uznania – w imieniu Ministra Finansów, pana Mariana Banasia – przekazał zgromadzonym doradca w gabinecie politycznym ministra finansów pan Tomasz Tokarski. Po jego wystąpieniu głos zabrał pan Janusz Piechociński – wicepremier, minister gospodarki w latach 2012-2015, a obecnie prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

Uroczystość wręczenia nagród rozpoczęła się od uhonorowania Laureatów Plebiscytu „Orły Polskiej Przedsiębiorczości 2019”. „Orły Polskiego Budownictwa 2019” oraz „Orły Polskiego Samorządu 2019”. Menedżerów i zarządzane przez nich firmy nagrodzono za: nowoczesne produkty, usługi, technologie i zarządzanie w oparciu o najwyższe standardy organizacji pracy oraz przy pełnym poszanowaniu norm etyki biznesowej. Samorządy oraz włodarzy uhonorowano za innowacyjne i prorozwojowe działania inwestycyjne oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych w zakresie: ochrony środowiska, działań proekologicznych, infrastruktury technicznej, a także edukacji, kultury i sportu, polityki prorodzinnej. Natomiast z rąk prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja pana Janusza Piechocińskiego oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Lekarskiego pana profesora Waldemara Kostewicza zaszczytne statuetki otrzymały firmy, które na przestrzeni ostatnich 30 lat odniosły sukces i stały się wizytówką polskiej gospodarki. Wiceprezes Federacji pan Piotr Podgórski oraz członek Zarządu Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości pan Witold Buczyński wręczyli statuetki „Orzeł 30-lecia Wolności RP” włodarzom tych gmin i powiatów, które zdaniem Rady Programowej zasłużyły na najwyższe laury. Na koniec Robert Składowski wraz z przewodniczącym Rady Programowej Federacji Andrzejem Stępniewskim nagrodzili Osobowości 30-lecia Wolności RP:
przedsiębiorców, samorządowców, a także ludzi polityki, kultury, życia społecznego.

Podczas wieczoru przeprowadzona została również licytacja na rzecz Fundacji „Nasz Przyjazny Dom”, której celem jest prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz wspierania i niesienia pomocy osobom niesamodzielnym, niepełnosprawnym i ich rodzinom.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij