W zawiązku z realizowanymi w Wieliczce przy ul. Krakowskiej inwestycjami kubaturowymi, niezbędna była przebudowa tamtejszego układu komunikacyjnego, a także budowa nowego wiaduktu nad drogą krajową DK 94.

fot. Franki

Przedmiotowe inwestycje są usytuowane nieopodal węzła Wielickiego, zjazdu na trasę A4 w kierunku Katowic i Rzeszowa oraz planowanego węzła A4 „Niepołomice”. W ramach inwestycji budowy układu komunikacyjnego wybudowano drogi publiczne po stronie południowej ul. Krakowskiej, w układzie dwóch małych rond z częściowym wykorzystaniem przebiegów istniejących dróg wewnętrznych. Wykonano też drogę publiczną łączącą stronę południową z włączeniem po stronie północnej do DK94 z budową wiaduktu nad drogą krajową. Odcinek drogi ma na celu połączenie układu drogowego z drogą krajową (relacja Wieliczka – Kraków). Rozbudowano również DK 94 poprzez wydłużenie pasa wyłączania z ul. Krakowskiej (DK94) o długość około 210 mb plus skos dla odcinka zmiany pasa ruchu o długości 50 m w celu zwiększenia przepustowości zjazdu z drogi krajowej. Budowa nowego drogowego układu komunikacyjnego infrastruktury drogowej wymagała wykonania zarówno kanalizacji opadowej wraz z wylotem, jak i oświetlenia ulicznego.

Parametry techniczne wiaduktu

Inwestycja jest realizowana na podstawie porozumienia z dnia 22.02.2019 r. pomiędzy GDDKIA odział w Krakowie a Gminą Wieliczka, która jest inwestorem. Generalnym Wykonawcą wiaduktu jest Hochtief Polska S.A., a podwykonawcą kwalifikowanym: Nowak-Mosty Sp. z o.o. Zakres mostowy zadania obejmował wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, wykonanie pali wraz z wykonaniem próbnego obciążenia, kompleksowe wykonanie prac żelbetowych w zakresie podpór, konstrukcji nośnej czy też płyt przejściowych. Ponadto niezbędne były: wykonanie izolacji i odwodnienia, montaż wyposażenia obiektu, wykonanie nasypów z gruntu zbrojonego oraz próbne obciążenie obiektu. Wiadukt posiada klasę obciążenia B wg PN-85/S-10030 oraz ustrój nośny belkowy, sprężony, połączony żebrami poprzecznymi, zespolonymi z żelbetową płytą pomostową. Jego długość całkowita wynosi Lc = 71 m, a rozpiętość teoretyczna wynosi Lt = 55 m. Długość całkowita ustroju niosącego opiewa na LCU = 57 m, kąt skosu obiektu a1 = 100 grad, a kąt skrzyżowania drogą krajową DK 94 ak = 93,67 grad. Natomiast światło pionowe pod obiektem wynosi 5,60 m. Z uwagi na wymagające warunki gruntowe posadowienie pod obiektem wykonano na 32 palach FRANKI Nowej Generacji o średnicy 61 cm oraz długości ok. 10 metrów. Część pali na podporach A i B została wykonana w nachyleniu. Roboty palowe odbywały się w bardzo bliskiej odległości od drogi krajowej 94 wpływu na bezpieczeństwo ruchu.

fot. Franki

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij