W kwietniu 2019 r. w Zegrzu odbyły się warsztaty omawiające Wytyczne Diagnostyki Stanu Nawierzchni dla dróg wojewódzkich (w skrócie WDSN), zorganizowane przez ZDW w Olsztynie i Grupę HELLER. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele 15 zarządów dróg wojewódzkich oraz Ministerstwa Infrastruktury.

Podczas warsztatów Waldemar Królikowski, Dyrektor ZDW w Olsztynie, podkreślił bezprecedensową współpracę sześciu województw w opracowaniu WDSN (oprócz ZDW w Olsztynie były to zarządy w: Koszalinie, Gdańsku, Białymstoku, Poznaniu i Bydgoszczy). Brak standardów diagnostyki, uwzględniających uwarunkowania dróg wojewódzkich, znacząco utrudniał racjonalne planowanie utrzymania dróg. Korzystanie z istniejących opracowań dla dróg krajowych, niedopasowanych do potrzeb zarządców dróg wojewódzkich, uniemożliwiało analizy porównawcze, kooperację zarządów oraz wymianę doświadczeń. Dlatego WDSN to projekt przełomowy, powstały z realnej potrzeby zarządców, wyposażający w kompleksowy standard wspierający planowanie diagnostyki, przygotowanie dokumentów przetargowych, kontrolę jakości pomiarów i wyników. Następnie Grzegorz Kuczaj, Naczelnik Wydziału Warunków Technicznych w Ministerstwie Infrastruktury, podkreślił wartość WDSN na poziomie strategicznym, którą jest umożliwienie porównywania jakości dróg wojewódzkich pomiędzy województwami. Ministerstwo planuje włączenie WDSN do opracowywanych Wytycznych Utrzymania Dróg Samorządowych.

Diagnostyka jest narzędziem pozwalającym pozyskać wiedzę niezbędną do optymalnego planowania zabiegów utrzymaniowych, a także źródłem racjonalnych argumentów do wnioskowania o środki na utrzymanie dróg, co podkreślił w swoim wystąpieniu Zbigniew Tabor, dyrektor ZDW w Katowicach.

Sukcesem tegorocznych warsztatów jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń związanych z diagnostyką, poprzez zainicjowanie cyklu spotkań zarządców dróg wojewódzkich. Systematyczne wykonywanie diagnostyki stanu nawierzchni, na podstawie jednolitych standardów, odpowiadających potrzebom i możliwościom dróg wojewódzkich, pozwoli na podejmowanie decyzji mających wpływ na utrzymanie i rozwój infrastruktury poszczególnych regionów.

Więcej na temat wytycznych WDSN można przeczytać na stronie www.heller-consult.pl.

Przygotowała Agata Ciołkosz-Styk,
Heller Consult
fot. Organizator

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij