Wywiad z Cezarym Godziukiem, prezesem Zarządu LOTOS Asfalt

Spółka LOTOS Asfalt powstała w 2004 r. Od tego czasu z powodzeniem realizuje ideę innowacyjnego rozwoju w obszarze produkcji, handlu i dystrybucji wyrobów asfaltowych. Z okazji 15-lecia jej istnienia Cezary Godziuk, prezes Zarządu LOTOS Asfalt, na łamach „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania dotyczące spółki, jej sukcesów oraz planów na przyszłość.

Spółka córka Grupy LOTOS właśnie kończy 15 lat i można powiedzieć, że wchodzi w wiek dojrzałości.
Tak. Dziś LOTOS Asfalt jest dojrzałą spółką o przychodach przekraczających 1,5 mld zł. Spółka rozpoczęła swoją działalność w prima aprilis 2004 r.
I nie był to wcale żart. Od początku istnienia nasza działalność wiązała się z inwestycjami i szybkim rozwojem. Chcieliśmy sprostać wyzwaniom związanym z rozwojem infrastruktury drogowej w Polsce. Miesiąc później Polska została członkiem Unii Europejskiej i nastąpił długofalowy wzrost wydatków na drogi. Ruszały inwestycje w sieć autostrad i dróg szybkiego ruchu. W tej chwili naszymi produktami wspieramy budowę dróg zgodnie z kolejnym już Programem Budowy Dróg Krajowych do 2025 r. Jako cel na kolejne lata stawiamy sobie również zapewnienie asfaltów do modernizacji dróg samorządowych (obecnie przyjęto rządowy program wsparcia dróg samorządowych 30 mld zł na 10 lat) oraz zapewnienie utrzymania stanu rozbudowywanej sieci drogowej na odpowiednim poziomie. Chcemy, aby drogi samorządowe również były budowane z dobrych materiałów, trwałych i cichych asfaltów. Dziś działalność Lotos Asfalt nie ogranicza się do wysokiej jakości asfaltów. Spółka prowadzi także bardzo ambitny projekt pogłębionej rafinacji ropy EFRA i produkuje paliwa żeglugowe.

W 2004 r. Grupa LOTOS przejęła również aktywa asfaltowe w rafineriach w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach.
Od samego początku pracownicy z zakładów w Gdańsku, Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach przyczyniają się do rozwoju naszej firmy. Wspólnym wysiłkiem w ciągu kilku lat trzykrotnie zwiększyliśmy sprzedaż asfaltów drogowych. We wszystkich zakładach zmodernizowano nie tylko infrastrukturę produkcyjną, ale i logistyczną. W tych trzech zakładach produkowane są asfalty modyfikowane MODBIT, które są naszym sztandarowym produktem. Właśnie z tych asfaltów powstają najlepsze drogi w Polsce.

W czym tkwi sedno sukcesu LOTOS Asfalt?
Przede wszystkim w koncentrowaniu się na potrzebach klienta i budowaniu w ten sposób przewagi konkurencyjnej. Nasi klienci wiedzą, że otrzymają od nas asfalty najwyższej jakości. Dzięki naszym klientom wprowadziliśmy jako pierwsi w Polsce szereg usług z zakresu obsługi, koncentrując się na sprzedaży do klienta końcowego. Zbudowaliśmy logistykę dostaw do klientów, zapewniając im ciągłość i terminowość. Dzięki temu potrafiliśmy sprostać wyzwaniom związanym z kumulacją inwestycji drogowych.

Co jest specjalnością spółki?
Dziś są to na pewno asfalty modyfikowane. Cała gama innowacyjnych produktów z rodziny MODBIT daje nam silną pozycję na rynku krajowym. Sprzedajemy ich dwukrotnie więcej niż nasz największy konkurent. Znalazły one zastosowanie przy budowie prawie wszystkich autostrad i dróg szybkiego ruchu w Polsce oraz przy budowie lotnisk. Jako jedyni w Polsce wprowadziliśmy do produkcji asfalty modyfikowane miałem gumowym MODBIT CR. Nasze asfalty wysokomodyfikowane MODBIT HIMA pozwalają na budowę dróg długowiecznych o trwałości osiągającej nawet 50 lat.

W 2014 r. Spółce powierzono realizację Projektu EFRA. Jak ona przebiegała?
W 2018 r. w ramach Projektu EFRA zakończono budowę instalacji produkcji wodoru HGU III oraz prace budowlane głównych instalacji. Prowadzone pod koniec 2018 roku próby i testy instalacji HGU III wykazały pełną zgodność z założeniami projektowymi. Obecnie instalacja ta osiąga efekty przewidziane dla normalnego trybu produkcyjnego. Przekazano również do rozruchu zbiorniki, estakady oraz rurociągi. LOTOS Asfalt wspólnie z generalnym wykonawcą firmą KT w 2018 r. zawarł aneks zmieniający termin zakończenia kompleksu DCU (Delayed Coking Unit). Zgodnie z nim budowa powinna zakończyć się do końca maja 2019 r., umożliwiając tym samym rozpoczęcie rozruchu instalacji DCU. Jednocześnie prowadzony jest intensywnie proces szkolenia kadr, które zajmą się obsługą nowo wybudowanych instalacji.

EFRA zagospodaruje ciężkie pozostałości z przerobu ropy, które są dla Was surowcem do produkcji asfaltów. Jak to wpłynie na przyszłość biznesu?
Nadchodzący rok jest przełomowy dla biznesu asfaltowego. Wysoki popyt na asfalty w Polsce i Europie kształtują korzystne dla nas otoczenie rynkowe. Planujemy utrzymanie dotychczasowej wysokiej sprzedaży na terenie Polski, by sprostać wymaganiom budowanej infrastruktury drogowej. Dzięki możliwości kupowania wsadu na instalacje Projektu EFRA ze źródeł zewnętrznych, wykorzystując dotychczasową infrastrukturę, zapewnimy niezbędne wolumeny asfaltów do zrealizowania postawionych przed nami celów sprzedażowych.

Są jakieś dalsze perspektywy?
W dalszej perspektywie planowane są inwestycje w budowę terminala kolejowego do przyjmowania wsadów na instalację EFRA ze źródeł zewnętrznych. Przygotowujemy również nowe rozwiązania w innych obszarach. Wypracowujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie technologii, obsługi klienta oraz inwestycji uelastyczniających naszą działalność operacyjną tak, by zapewnić konkurencyjność rynkową oferowanych przez nas produktów.

Zmieniają się branża rafineryjna i technologie. Jak reagować na takie wyzwania?
Ostatnie lata pokazują wysoką dynamikę zmian. Dzisiaj wygląda inaczej niż przewidywaliśmy to 10 lat temu. Zmiany dotyczą zarówno branży rafineryjnej, geopolityki, jak i technologii. By zapewnić sobie przyszłość, należy szybko je rozpoznawać i odpowiednio reagować. Istotne jest zapewnienie elastyczności biznesowej, która zmiany pozwoli przekształcić w szanse. Program EFRA, inwestycje w infrastrukturę do przyjmowania wsadów z różnych źródeł oraz zmiany organizacyjne dają nam taką możliwość. Dzięki temu śmiało możemy patrzeć w przyszłość.

Czy na te czasy i wyzwania Spółka ma jakiegoś asa w rękawie?
Stawiamy na innowacyjny rozwój. Spółka realizuje strategiczne cele związane z rozwojem sprzedaży asfaltów specjalnych. Wdrażamy nowe produkty i zastosowania funkcjonalne dla asfaltów. Widocznym efektem tych działań jest wybudowanie innowacyjnej, długowiecznej nawierzchni o zwiększonej odporności na deformacje trwałe w ramach infrastruktury drogowej przy instalacjach Projektu EFRA. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii i zastosowaniu produkowanych przez nas asfaltów wysokomodyfikowanych MODBIT HIMA we wszystkich trzech warstwach nawierzchni drogowej w mieszankach typu SMA uzyskano unikalną na skalę światową konstrukcję nawierzchni drogowej. Tego typu nawierzchnie to przyszłość drogownictwa i odpowiedź na poszukiwania branży w dziedzinie wydłużenia cyklu życia dróg. Rozwiązanie to jest rekomendowane do stosowania w miejscach, na których odbywa się ciężki, powolny ruch towarowy, takich jak porty czy terminale lotnicze. Wprowadzanie asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych do dolnych warstw konstrukcji nawierzchni to przyszłościowy kierunek pozwalający na znaczne wydłużenie trwałości zmęczeniowej dróg. Będziemy dążyć do rozpowszechnienia i standaryzacji takich rozwiązań projektowych również na drogach szybkiego ruchu i autostradach. W najbliższych latach będziemy też pracować nad aspektami ekologicznymi dróg asfaltowych, aby nasze asfalty były przyjazne dla człowieka i środowiska.

Asfalt nie do końca dobrze kojarzy się z ochroną środowiska, a jednak możliwe jest i tutaj zmniejszanie negatywnego wpływu na otoczenie. W jaki sposób?
Asfalty w naturalny sposób występują w przyrodzie. Nasze asfalty powstają w wyniku procesu rafinacji ropy naftowej. Stawiamy na rozwój produktów, które oprócz poprawy trwałości nawierzchni drogowych pomagają ograniczyć negatywny wpływ człowieka na środowisko. Zaliczają się do nich asfalty modyfikowane miałem gumowym MODBIT CR (pozwalają na sensowne zagospodarowanie starych opon samochodowych) oraz asfalty WMA (obniżają emisję przy produkcji i układaniu nawierzchni drogowych oraz pozwalają na zwiększenie udziału granulatu pochodzącego ze starych nawierzchni w budowie nowych. Pamiętajmy też, że w naszej firmie wdrożono wiele innowacyjnych rozwiązań dzięki pomysłowości i zaangażowaniu naszych pracowników. Dokonujemy tego również przy współpracy z partnerami biznesowymi.

Czy podzieli się Pan z czytelnikami swoimi refleksjami związanymi z 15-leciem istnienia spółki?
LOTOS Asfalt tworzą ludzie. Serdecznie dziękuję wszystkim Pracownikom za 15 lat i proszę o następne. Przyszłość to wyzwania. Jestem pewny, że z takim zespołem im sprostamy.

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij