4-6 czerwca 2019 r. w Katowicach odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa” zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Tegoroczna edycja Konferencji była doskonałą okazją do wymiany doświadczeń badaczy i praktyków z Polski i Niemiec na temat najnowszych trendów w drogownictwie, w tym technologii budowy nawierzchni, zarządzania drogami i bezpieczeństwa ruchu.

Sesja inauguracyjna Forum odbyła się w historycznej sali Sejmu Śląskiego w Katowicach. Szczególna oprawa tegorocznego wydarzenia wynikała z obchodów 20-lecia działalności ZDW w Katowicach, który jest współorganizatorem tej imprezy od 2013 r. W tym czasie „Śląskie Forum Drogowe” zyskało miano międzynarodowego dzięki współpracy m.in. z niemieckim instytutem federalnym BASt z Bergisch Gladbach oraz z przedstawicielami zarządów dróg landów Niemiec. Podczas uroczystego otwarcia konferencji na sali sejmowej prócz uczestników Forum obecni byli również: Jan Kawulok (przewodniczący sejmiku woj. śląskiego), Jakub Chełstowski (marszałek województwa śląskiego), posłowie z Górnego Śląska, Werner Bednorz (Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej) oraz prof. Ulf Zander (Federalny Instytut Badawczy Drogownictwa BASt). Ważnym punktem inauguracji było przemówienie Jakuba Chełstowskiego dotyczące dokonań katowickiego ZDW. Marszałek zaznaczył, że śląska sieć drogowa jest jedną z najlepszych w kraju. Następnie prof. Janusz Rymsza (IBDiM) wygłosił mowę pochwalną hołdującą Zarządowi i kierującemu nim od 20 lat dyrektorowi Zbigniewowi Taborowi. W trakcie uroczystości przyznano pamiątkowe medale za wieloletnią pracę, m.in. przedstawicielom ZDW Katowice i władz regionu, a także wyróżnienie Polskiego Kongresu Drogowego – statuetkę „Zasłużony dla Sprawy Drogowej” dr. inż. Tadeuszowi Suwarze. Na zakończenie dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej, wygłosił referat dotyczący kierunku, w jakim zmierza rozwój zrównoważonych dróg.

Kolejne sesje merytoryczne odbyły się w katowickim hotelu Park Inn by Radisson. Obejmowały one zagadnienia dot.: redukcji hałasu komunikacyjnego, wzmocnienia podłoża w budownictwie drogowym, nowoczesnych nawierzchni asfaltowych i bezpieczeństwa motocyklistów. M.in. dr inż. Bohdan Dołżycki (Politechnika Gdańska) mówił o indywidualnym projektowaniu dolnych warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża, a Marek Przeradzki (Visolis) przedstawił wpływ fazy C-S-H na wzrost współczynnika mrozoodporności gruntów spoistych, stabilizowanych środkiem jonowymiennym. Dominik Małasiewicz (Lhoist) w swoim wystąpieniu udowodnił, że wapno jest dobrym środkiem stosowanym do stabilizacji gruntów, natomiast Michał Gołos (Tensar) omówił zastosowanie zbrojenia warstw asfaltowych w celu zwiększenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni. Na koniec Dyrektor ZDW w Katowicach Zbigniew Tabor podał najnowsze wyniki badań kontrolnych asfaltów wysokomodyfikowanych stosowanych na zarządzanych przez niego drogach.

W VII edycji „Śląskiego Forum Drogowego” uczestniczyło ok. 190 osób reprezentujących przeszło 70 różnych instytucji, w tym przedstawiciele m.in.: administracji drogowych, uczelni i instytutów badawczych, stowarzyszeń działających w drogownictwie, jak również firm oraz przedsiębiorstw.

Przygotowała Joanna Glapińska
fot. T. Orłowski

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij