Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Grójca. Realizacja jest podzielona na trzy odcinki. Początek budowy jest zlokalizowany w km 00+468,48 i związany z budową węzła Warszawa Lotnisko oraz odcinków dróg ekspresowych: S2 (węzeł Konotopa – węzeł Lotnisko) i S79 (węzeł Lotnisko – węzeł Marynarska).

Początkiem zadania jest włączenie dwujezdniowej drogi w realizowany węzeł „Lotnisko” (km 0+300). Końcem jest włączenie dwujezdniowej drogi w miejsce przed wykonanym węzłem Grójec (km 29+623). Od węzła Lotnisko do węzła Tarczyn Południe inwestycja biegnie po nowym śladzie, natomiast od węzła Tarczyn Południe projektowana trasa biegnie po starym śladzie drogi nr 7. Długość trasy wynosi 29,322 km. Inwestycję podzielono na trzy odcinki: A, B i C. Zamawiającym inwestycję jest GDDKiA odział w Warszawie. Inżynierem kontraktu jest Safege S.A.S. Polska. Zakończenie prac planuje się na 2022 r.

Odcinek A

Odcinek A od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem) jest aktualnie w realizacji. Jego wykonawcą jest firma Polaqua Spółka z o.o. Umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj” podpisano w lutym 2020 r. Do obowiązków wykonawcy należą m.in.: kontynuacja projektowania, wybudowanie trasy składającej się z dwóch jezdni po trzy pasy ruchu o długości ok. 6,6 km, wykonanie węzłów drogowych: Zamienie i Lesznowola, a także m.in. ośmiu wiaduktów i kładki pieszo-rowerowej. Wartość kontraktu opiewa na 457,3 mln zł. Wysokość dofinansowania z UE wynosi 542 448 242,42 zł.

Odcinek B

Trwa procedura przetargowa wyłaniająca wykonawcę odcinka B od węzła Lesznowola (bez węzła) do węzła Tarczyn Północ (z węzłem), który wybuduje trasę składającą się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu o dł. ok. 14,801 km. W ramach zadania zostaną zrealizowane węzły drogowe: w. Antoninów, w. Złotokłos, w. Tarczyn Północ, a także obiekty inżynierskie: 14 wiaduktów, trzy mosty, kładka dla pieszych nad drogą ekspresową. Wykonany zostanie również remont istniejącej drogi krajowej DK 7. Wartość projektu opiewa na ok 388,6 mln zł. Wysokość dofinansowania z UE wynosi 542 448 242,42 zł.

Odcinek C

Odcinek C od węzła Tarczyn Północ (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S7 jest w trakcie realizacji. Jego wykonawcą jest firma Mota Engil Central Europe s.a. Umowę na realizację inwestycji w trybie „projektuj i buduj” podpisano już w sierpniu 2018 r. Do obowiązków wykonawcy należą m.in.: wybudowanie trasy składającej się z dwóch jezdni po dwa pasy ruchu o długości ok. 7,9 km, wykonanie węzła drogowego Tarczyn Południe, a także 10 wiaduktów i kładki dla pieszych nad drogą ekspresową. Wartość kontraktu opiewa na 203,4 mln zł. Wysokość dofinansowania z UE wynosi 542 448 242,42 zł.

Obiekty inżynierskie i ochrona środowiska

Kolizje projektowanej drogi ekspresowej S7 z istniejącą na przedmiotowym terenie siecią dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych rozwiązano poprzez wykonanie szeregu obiektów inżynierskich – wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową oraz przejazdów pod nią. W przypadku sieci cieków wodnych znajdujących się na terenie, ich przekroczenie będzie odbywać się za pomocą mostów drogowych oraz przepustów. Na ich lokalizację miały wpływ warunki gruntowe, ukształtowanie terenu, a także warunek jak najmniejszej ingerencji w środowisko przyrodnicze i istniejący krajobraz. W celu uzyskania komfortu migracji gatunków zwierząt po obu stronach drogi ekspresowej zaprojektowano wykonanie szeregu przejść dla zwierząt o różnej wielkości. Wybudowane zostaną również urządzenia ochrony wód, tj. odcinków kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych oraz urządzeń podczyszczających i wylotów do odbiorników.

Przygotowała redakcja
przy współpracy z GDDKiA Oddział w Warszawie
fot. GDDKiA Oddział w Warszawie

Jarosław Wąsowski
dyrektor Oddziału GDDKiA w Warszawie

Realizacja południowego wylotu z Warszawy trasy S7 została podzielona na trzy zadania. Dobiega końca budowa ostatniego odcinka od Tarczyna do początku obwodnicy Grójca. Wykonawca prowadzi roboty wykończeniowe związane z humusowaniem, wygrodzeniem, montażem barier energochłonnych oraz osłon przeciwolśnieniowych. Szacujemy, że na przełomie maja i czerwca złożymy wniosek o uzyskanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie. Pozyskanie tej decyzji umożliwi nam dopuszczenie odcinka do ruchu. Na kolejnych dwóch odcinkach nie obyło się bez problemów związanych z wykonawcami robót. W maju 2019 r. odstąpiliśmy od umowy z wykonawcą odcinka w. Lotnisko – w. Lesznowola, a w październiku 2020 r. z wykonawcą zadania pomiędzy Lesznowolą a Tarczynem. Pomimo wielokrotnych wezwań obydwaj wykonawcy nie realizowali prac objętych kontraktem, a mobilizacja sprzętu i kadry nie rokowała, by inwestycje zostały skutecznie zakończone. Ogłoszone zostały nowe postępowania przetargowe na wybór wykonawców, którzy dokończą realizację robót. Od lutego 2020 r. jest kontynuowana budowa odcinka od w. Lotnisko do w. Lesznowola. Zaawansowanie prac sięga ok. 35%. Budowane są m.in. dwa węzły drogowe: Zamienie i Lesznowola, wykonywane warstwy konstrukcyjne drogi czy też obiekty inżynierskie. Termin zakończenia prac mija jesienią 2022 r. Jeśli chodzi o środkowy odcinek pomiędzy Lesznowolą a Tarczynem, jesteśmy na końcowym etapie przetargu, którego finałem będzie podpisanie umowy z nowym wykonawcą. Po zrealizowaniu wszystkich prac cała południowa siódemka będzie bezkolizyjną i dostępną tylko poprzez węzły trasą ekspresową.

Rafał Sobczyk
dyrektor Oddziału Centrum, Keller Polska

W ramach budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec (odcinek „C”) firma Keller Polska wykonała na zlecenie Generalnego Wykonawcy – firmy Mota-Engil – kompleksowe roboty geotechniczne polegające na posadowieniu obiektów inżynierskich oraz wzmocnieniu podłoża gruntowego pod nasyp drogowy. Zakres robót obejmował wykonanie 20 km pionowych drenów prefabrykowanych w celu konsolidacji podłoża gruntowego w obrębie posadowienia nasypu drogowego, a także posadowienie czterech obiektów inżynierskich na podłożu gruntowym wzmocnionym kolumnami DSM o średnicy 1200 mm oraz posadowienie trzech wiaduktów na palach CFA o średnicach od 630 mm do 1000 mm. Szczególnym wyzwaniem inżynierskim było posadowienie dwóch wiaduktów, kolejowego i drogowego, na palach wierconych CFA ustawionych w postaci palisady, która również pełni funkcję docelowej konstrukcji nośnej przyczółków wyżej wymienionych obiektów. Takie rozwiązanie umożliwiało utrzymanie ciągłości ruchu kolejowego oraz drogowego „górą” na nowym ustroju wiaduktów z jednoczesnym prowadzeniem prac drogowych związanych z budową drogi S7 „dołem”. Nie lada wyzwaniem logistycznym było też wykonanie pali CFA o średnicy 1000 mm i długości 21,5 m, które wymagały zaangażowania jednej z największych wiertnic, jakimi nasza firma dysponuje na bardzo ograniczonym placu budowy w bezpośrednim sąsiedztwem czynnej linii kolejowej. Innowacyjna konstrukcja obiektów inżynierskich zintegrowanych z palami CFA wymagała zaawansowanej analizy statyczno-wytrzymałościowej ustroju nośnego oraz wysokiej precyzji samego wykonania pali CFA.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij