Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica.

Opisywany odcinek jest zlokalizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie goleniowskim, na terenach gmin Goleniów, Przybiernów i Stepnica. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo – Miękowo, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S3 oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S3. Realizacja drogi ekspresowej będzie znaczącym czynnikiem sprzyjającym ożywieniu gospodarczemu ze względu na wiążące się z nią możliwości wzrostu popytu na usługi i towary krajowe, a w zakresie inwestycji budowlanych przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstw wykonawczych, jak również innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo. Zamawiającym inwestycję jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, a wykonawcą Budimex. Kontrakt jest realizowany w formule „projektuj i buduj”.

Brzozowo – Miękowo

Pierwsze z zadań, Brzozowo – Miękowo, obejmuje budowę odcinka o nawierzchni podatnej, długości 22,4 km, szerokości 25,5 m, przekroju dwujezdniowym i klasie technicznej S. Inwestycja będzie przebiegać głównie przez tereny leśne. W ramach kontraktu zostaną wybudowane węzły drogowe: Brzozowo, Przybiernów, Babigoszcz, obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową oraz drogami obsługującymi przyległy teren, a także przepusty i przejścia dla zwierząt i płazów.

Miękowo – Rzęśnica

W ramach drugiego zadania rozbudowany zostanie fragment istniejącej drogi ekspresowej S3 o długości 3,8 km od obwodnicy Miękowa, od węzła Goleniów Północ do węzła Rzęśnica. Będzie on dostosowany do obecnych parametrów drogi ekspresowej. Koszt przebudowy tego odcinka wynosi 102,66 mln zł netto. W ramach tego zamówienia zostanie wybudowany węzeł drogowy Kliniska, przebudowany węzeł Rzęśnica na połączeniu drogi S3 z DW142.

Powstaną przejścia dla zwierząt i wygrodzenia zabezpieczające przed wtargnięciem zwierzyny na jezdnię. Łącznie wybudowane zostaną cztery obiekty inżynierskie (przejście górne dla zwierząt, wiadukt na węźle Kliniska i na węźle Rzęśnica oraz kładka dla pieszych), dodatkowo istniejący obiekt na rzece Inie zostanie dostosowany jako obiekt pełniący funkcję przejścia dla zwierząt.

Przygotowała redakcja przy współpracy z GDDKiA Oddział w Szczecinie
fot. GDDKiA Oddział w Szczecinie

Marcin Sokalski
Key Account Manager
Geo Globe Polska Sp. z o.o. sp. k.

Dzięki systemowi geosiatki komórkowej można wykorzystać w pełni unikatowe własności budowli wodnych. Jest to możliwe m.in. dzięki wypełnianiu komórek różnymi materiałami, jak np. grunt, kruszywa lub beton, co pozwala na dostosowanie rodzaju i masy wypełnienia do oczekiwanych warunków hydraulicznych, konstrukcyjnych i geotechnicznych. Geosiatki komórkowe oferują szereg rodzajów elastycznych zabezpieczeń dla otwartych cieków budowli wodnych. System zapewnia stabilność i ochronę obiektów narażonych na działanie sił erozyjnych. W ramach inwestycji pod nazwą: „Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo – Miękowo” zaplanowano budowę 25 zbiorników retencyjnych na podstawie sprawdzającego się w każdych warunkach systemu geosiatki komórkowej. Na wszystkich obiektach zastosowanie znalazła geosiatka komórkowa Geomaxx. Geosiatka komórkowa została użyta do wzmocnienia zarówno skarp o maksymalnym nachyleniu 1:2, jak i wykonania opaski na dnie każdego ze zbiorników. Do wypełnienia użyto kruszywa łamanego (opaska na dnie) oraz humusu (skarpy).

W ostatnich latach geosiatki komórkowe Geomaxx stają się technologią dominującą podczas projektowania i realizacji wielu budowli wodnych.

Z uwagi na łatwość instalacji, wysoką jakość produktów, ale przede wszystkim trwałość samej instalacji, tendencja wykorzystywania Komórkowego Systemu Ograniczającego zwiększa się z roku na rok.

Michał Czauderna
Dyrektor Zarządzający, Koordynator projektowania
Biuro Projektów TRAKT Katowice

Biuro Projektów TRAKT na początku 2018 r. podpisało dwie umowy z Generalnym Wykonawcą – firmą BUDIMEX S.A. – na kompleksowe prace projektowe, dotyczące drogi ekspresowej S3. Koordynowaniem prac projektowych zajmowało się Biuro Techniczne BUDIMEX. Mimo że umowy dotyczyły sąsiednich odcinków tej samej drogi, ich realizacja wymuszała rozwiązywania innych zagadnień projektowych i technicznych.
Podczas projektowania odcinka Brzozowo – Miękowo w krótkim terminie musieliśmy ustalić przebieg nowej drogi ekspresowej wzdłuż istniejącej DK3, z uwzględnieniem powiązań z istniejącym układem komunikacyjnym, należało także uwzględnić uwarunkowania środowiskowe oraz rozwiązania technologiczne.

Kolejny odcinek: Miękowo – Rzęśnica wymagał punktowych rozwiązań dla obiektów ekologicznych oraz zaprojektowania dodatkowych jezdni dla istniejącej drogi. Dla tego odcinka należało uzyskać kilka decyzji ZRID, zatem musieliśmy być w stałym kontakcie z Urzędem Wojewódzkim i organem odwoławczym – Ministerstwem Infrastruktury.

Zarówno po stronie Projektanta, jak i Generalnego Wykonawcy oba odcinki były realizowane przez różne zespoły. Mimo to na obu odcinkach współpraca układała się dobrze, dzięki czemu projekt został wykonany terminowo i prawidłowo, ale co chyba najważniejsze, w formule „Projektu i Buduj”, zastosowano optymalne rozwiązania dla wszystkich branż.

Wykonanie robót, które wiąże się z prowadzeniem Nadzorów Autorskich, obecnie zbliża się do końca, co umożliwi przekazanie tej ważnej drogi do użytkowania. Mamy nadzieję, że również Inwestor, z którym współpracę także oceniamy jako bardzo dobrą, jest zadowolony z końcowego rezultatu.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij