Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku węzeł Puławska – węzeł Lubelska to 18,5 km drogi ekspresowej, której realizacja została podzielona na trzy zadania. Tematem opisywanej realizacji jest zadanie C: Wał Miedzeszyński – Lubelska.

Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła Puławska do węzła Lubelska zostały podzielone na trzy zadania: zadanie A: od węzła Puławska (bez węzła)
do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km, zadanie B: od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5 km, zadanie C: 
od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5 km. W ramach całej inwestycji przewidziana jest m.in. budowa: drogi ekspresowej mającej dwie jezdnie po trzy pasy ruchu, tunelu pod Ursynowem, mostu przez Wisłę, estakad nad terenami Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, czterech węzłów (Ursynów, Przyczółkowa, Wał Miedzeszyński, Patriotów), oraz docelowo przewidziano dodatkowy węzeł Czerniakowska Bis, który będzie usytuowany na odcinku pomiędzy węzłami Przyczółkowa i Wał Miedzeszyński. Zamawiającym inwestycję jest GDDKiA. Nad realizacją wszystkich odcinków POW będzie czuwać firma Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o., z którą została podpisana umowa na kwotę ok. 53,4 mln zł. Na całym odcinku drogi ekspresowej S2 przewidziano przekrój dwujezdniowy z trzema pasami ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym, dostosowany do prognozowanego poziomu ruchu, za wyjątkiem zadania B, gdzie miejscowo dopuszczono przekrój szerszy. Założona w projekcie rezerwa terenowa umożliwia rozbudowę przekroju drogi do czterech pasów ruchu w każdym kierunku. Analizowany odcinek drogi ekspresowej S2 stanowi docelowy element sieci najważniejszych połączeń europejskich stanowiących sieć TEN-T. 

Droga ekspresowa S2 na odcinku w. Puławska – w. Lubelska stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w sieci bazowej TEN-T zgodnie z Rozporządzeniem PE i RADY UE nr 1315/2013 z dnia 11.12.2013 r.

Zadanie C

Zadanie C z budową estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym wykonuje firma Warbud SA za kwotę ok. 561,7 mln zł. W ramach inwestycji powstaną: fragment drogi o długości 7,45 km od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła), dwie estakady nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym oraz węzeł Patriotów na przecięciu z linią PKP i ul. Patriotów – jeden z najważniejszych obiektów na trasie. Wanna szczelna, czyli wykop pod obiema nitkami ul. Patriotów i torami kolejowymi, będzie otwarta od góry. Nad nią zostaną poprowadzone wiadukty pod trzy tory kolejowe dla linii kolejowej Warszawa – Dorohusk i dwa drogowe dla jezdni w ciągu ul. Patriotów (wschodniej i zachodniej). Wokół powstaną ekrany akustyczne, które będą separować ruch główny i lokalny. Projekt jest realizowany w systemie „projektuj i buduj”. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to III kwartał 2020 roku

 

Jarosław Wąsowski,
p.o. dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Zadanie C realizowanej Południowej Obwodnicy Warszawy, czyli odcinek pomiędzy węzłem Wał Miedzeszyński a węzłem Lubelska, ma długość ok. 7,5 km. W ramach tej części inwestycji wybudowane zostaną estakady nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym oraz węzeł Patriotów na przecięciu z linią PKP i ul. Patriotów. Na całej długości powstaną dwie jezdnie po trzy pasy ruchu.

Na wiadukcie drogowym wzdłuż ul. Tawułkowej zakończono prace związane z wykonywaniem ustroju nośnego sprężeniem przęseł. Na obiektach przy ul. Mozaikowej, Izbickiej i Zabawnej wykonywane są prace wykończeniowe, a dodatkowo na ostatnim obiekcie trwają przygotowania do ułożenia warstwy wiążącej asfaltu. Zakończyła się budowa konstrukcji obu jezdni prowadzonych na trzech estakadach w Mazowieckim Parku Krajobrazowym i trwają roboty związane z wykonaniem ścianek zaplecznych, skrzydełek oraz kontynuowane są roboty wykończeniowe, takie jak montaż gzymsów i krawężników oraz wykonanie kap chodnikowych. Na węźle Patriotów wykonywane są konstrukcja wanny szczelnej oraz ustroje nośne wiaduktów kolejowych.

Najbardziej wymagającymi elementami pod względem technicznym tego zadania są wanna szczelna, gdzie prace prowadzone są m.in. pod wodą przez wyspecjalizowanych do tego typu robót nurków, oraz estakada (dwie jezdnie) wykonywana w technologii nasuwania podłużnego, zaprojektowana w łuku poziomym i pionowym.

Obecnie zaawansowanie rzeczowe przekroczyło 55% dla całego zadania.

 

Artur Raczak,
dyrektor kontraktu, Warbud SA

Zadanie C Południowej Obwodnicy Warszawy jest prowadzone w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Podpisana 11 grudnia 2015 roku umowa zakłada realizację inwestycji w terminie 41 miesięcy. Warbud SA, generalny wykonawca, zobowiązał się do zaprojektowania, zbudowania oraz uzyskania wymaganych prawem zezwoleń dotyczących inwestycji.

W ramach realizacji zadania C 
ma powstać 7,5 km trzypasmowej drogi ekspresowej S2, łączącej zachodni brzeg Wisły ze Wschodnią Obwodnicą Warszawy. Budowie towarzyszyć będzie również wykonanie szeregu dróg innych kategorii, obejmujące między innymi sześć przejść nad trasą główną w obszarze dotychczas występujących ulic. Na uwagę w szczególności zasługuje węzeł Patriotów, w którego obrębie wybudowane zostaną dwa wiadukty drogowe oraz cztery wiadukty kolejowe, pod którymi trasa główna przebiegać będzie w szczelnej żelbetowej wannie. Ze względu na uwarunkowania środowiskowe w zakresie przejścia drogi przez Mazowiecki Park Krajobrazowy jedna trzecia trasy jest poprowadzona w nasypie oraz na kilku estakadach, z których najdłuższa ma 366 m.

Takie prowadzenie trasy zapewni swobodną migrację zwierząt oraz zminimalizuje wpływ budowy na dotychczasowy charakter MPK.

Bieżące zaawansowanie projektu wynosi około 55%. Obecnie prowadzone są prace związane z zakończeniem robót ziemnych na ciągu głównym i przygotowaniem do układania nawierzchni betonowej. Poza głównym zakresem prac mają miejsce roboty wykończeniowe na obiektach mostowych w ciągu trasy oraz intensywne roboty żelbetowe w obrębie węzła Patriotów. Nieodłącznymi elementami robót drogowych są również przebudowy kolizji sieci, które zostały już niemalże w całości zrealizowane. Trwają prace związane z budową docelowej infrastruktury towarzyszącej.

Przygotowała redakcja przy współpracy
z GDDKiA Oddział w Warszawie

fot. Warbud SA, GDDKiA Oddział w Warszawie

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij