Przeczytaj relacje z XII edycji Konkursu im. Maksymiliana Wolffa oraz WebForum "Zarządzanie infrastrukturą drogową"

XII edycja Konkursu im. Maksymiliana Wolffa

Po raz 12. czasopismo „Mosty” przyznało nagrody w Konkursie im. Maksymiliana Wolffa.

Ze względu na aktualnie panującą pandemię wyjątkowo ogłoszenie wyników odbyło się podczas zorganizowanego przez redakcję czasopisma „Mosty” Forum Projektanta Mostowego. Konkurs jest organizowany od 2009 r.

Jego celem jest promowanie polskiej myśli projektowej i obiektów najbardziej znaczących i wyróżniających się w danym roku. Nagradzane obiekty zachwycają formą i wzbogacają krajobraz.

Obiekty mostowe mogą zgłaszać inżynierowie mostowi, zespoły projektowe, firmy wykonawcze i architekci. W jury konkursu zasiadają uznani w branży mostowej eksperci i autorytety: prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP, dr hab. inż. Janusz Szelka, prof. nadzw. WSOWL i UZ, prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski.

Główną ideą konkursu jest promowanie polskiej myśli projektowej i wyróżnienie najbardziej znaczących obiektów oddanych do użytku, dlatego ogromna wiedza i doświadczenie jury gwarantują, że nagrodzone prace są innowacyjne i wyróżniają się na tle innych obiektów. Konkurs jest objęty honorowym patronatem Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Nagrodzone zostały mosty w czterech kategoriach – projekt dużego mostu drogowego lub kolejowego (o rozpiętości przęsła powyżej 70 m), projekt mostu o rozpiętości przęsła do 70 m, projekt kładki dla pieszych oraz renowacja istniejącego obiektu inżynierskiego.

Najlepszą realizacją projektu mostu o rozpiętości przęsła poniżej 70 m został most kolejowy w km 84,548 linii nr 6 (E 75) na rzece Bug zgłoszony przez Biuro Projektowo-Konsultingowe BPK Mosty s.c. S. Biegański, J. Broś.

W kategorii realizacja projektu mostu o rozpiętości przęsła powyżej 70 m został nagrodzony most kolejowy M2 w km 1,875 w torze nr 4 linii nr 91 (tor 2 linii kolejowej 629) nad rzeką Wisłą oraz ul. Podgórską i Zabłocie w Krakowie zgłoszony przez STRABAG Sp. z o.o.

Za najlepszą kładkę dla pieszych uznano kładkę nad kanałem Łuczańskim w Giżycku. Nagroda została przyznana dla zespołu YLE Inżynierowie

W kategorii renowacji istniejącego obiektu inżynierskiego nagrodę przyznano firmie Transprojekt Gdański Sp. z o.o. za renowację estakady kolejowej w Gorzowie Wielkopolskim.

W tym roku jury przyznało również wyróżnienie w kategorii zrealizowany obiekt drogowy lub kolejowy o rozpiętości powyżej 70 m dla mostu na rzece Dunajec w Nowym Sączu zgłoszonemu przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i zapraszamy do kolejnej edycji konkursu!

Przygotowała Daria Pilch

WebForum „Zarządzanie infrastrukturą drogową”

10 grudnia 2020 r. odbyło się WebForum poświęcone będzie roli zarządcy drogowego jako dostawcy usług publicznych oraz cyfryzacji i postępowi w zarządzaniu drogami. Organizatorem wydarzenia był Polski Kongres Drogowy.

W ramach WebForum odbyły się trzy sesje, podczas których omówiono różne aspekty wypełniania misji zarządcy, kwestie cyfryzacji i przyszłości infrastruktury oraz technologie i narzędzia wspomagające zarządzanie. Moderatorem Sesji I był dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. Politechniki Lubelskiej. Uroczystego otwarcia spotkania dokonał Zbigniew Kotlarek, Prezes PKD. Kolejno głos zabrał prof. Adam Zofka (IBDiM), omawiając misje i cele działań zarządcy drogowego, podkreślił, że odpowiedzialne zarządzanie infrastrukturą drogową musi być nakierowane na świadczenie usług publicznych na odpowiednim poziomie. Następnie prof. PG Kazimierz Jamroz (Politechnika Gdańska) przedstawił zagadnienia związane z kompleksowym zarządzaniem infrastrukturą transportu na różnym poziomie zarządzania. Na koniec sesji pierwszej wypowiedzieli się przedstawiciele administracji drogowej: p.o. Generalnego Dyrektora GDDKiA Tomasz Żuchowski oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor, kolejno rozważając nad wyzwaniami, jakie czekają zarządców dróg krajowych.

Drugą sesję poprowadził dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor. Jako pierwszy swój referat dot. Cyfryzacji procesów managerskich w zarządzaniu infrastruktura drogową, wygłosił dr inż. Sławomir Heller (Heller Ingenieurgesellschaft, Darmstadt). Dr Heller wspomógł odbiorców WebForum swoją wiedzą, tłumacząc z języka niemieckiego kolejną prezentację dr. inż. Alexandra Buttgereita (miasto Münster) dot. Wyników projektu pilotażowego BIM dla miasta Münster. O innym, również pilotażowym projekcie, opowiedziała Małgorzata Stryczek (GDDKiA Oddział w Krakowie), przybliżając realizację obwodnicy Zatora, natomiast Paulina Olenkowicz-Trempała (Comarch) przedstawiła zintegrowany system teleinformatyczny obsługi popytu i podaży e-usług 4. i 5. poziomu w kontekście wdrożenia DSDiK Wrocław.

Moderatorem ostatniej sesji był Igor Ruttmar (Prezes Zarządu TPA Sp. z o.o.). W jej trakcie dr hab. inż. Tomasz Kamiński (Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego) zapoznał słuchaczy z zagadnieniem zrównoważonej mobilności C-ITS oraz pojazdów zautomatyzowanych, które w niedalekiej przyszłości mogą przynieść nie lada wyzwania dla zarządców drogowych. Kolejnym zagadnieniem, poruszonym tym razem przez Annę Leszczynską (Deigthon, Austria), było holistyczne zarządzanie aktywami jako podstawa podejmowania decyzji w zakresie utrzymania dróg. WebForum swoim wystąpieniem o modelach degradacji nawierzchni zakończył dr inż. Andrzej Janowski (Instytut Badań Technicznych TPA).

Przygotowała Daria Pilch

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij