4 września 2019 roku po ponad roku budowy i 11 latach starań otworzono obwodnicę Malni i Choruli. Droga ta została poprowadzona nowym śladem drogi wojewódzkiej nr 423, a tym samym stała się połączeniem Opola z węzłem autostradowym „Gogolin”

fot. D. Pilch

Oficjalne otwarcie obwodnicy poprzedziła konferencja, która pozwoliła uczestnikom pogłębić wiedzę na temat korzyści płynących z zastosowania nowoczesnych technologii betonowych w budowie dróg lokalnych.

W otwarciu konferencji wzięli udział Andrzej Buła (Marszałek Województwa Opolskiego) oraz Andrzej Reclik (Prezes Zarządu Górażdże Cement SA). Zapewnili oni, że nowo wybudowana droga jest bezpieczna i wytrzymała. Dodatkowo podkreślili, że jest to pierwszy trakt na sieci dróg wojewódzkich wybudowany w technologii betonowej (nawierzchnia z betonu cementowego). Następnie wystąpili partnerzy inwestycji: Maciej Sonik (Starosta Powiatu Krapkowickiego), a także Joachim Wojtala (Burmistrz miasta Gogolin). Podkreślili oni, że droga wybudowana w technologii cementowej jest najnowocześniejszą w regionie. Mają oni również nadzieję, że nowy szlak przyczyni się do rozwoju cementowni oraz rozbudowy strefy ekonomicznej.

Podczas pierwszej sesji wystąpili prof. dr hab. inż. Jan Deja (AGH Kraków, Stowarzyszenie Producentów Cementu), prof. dr hab. inż. Antoni Szydło (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Adam Rak (prof. Politechniki Opolskiej, Przewodniczący Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). Zaakcentowali oni, że beton może być dobrą alternatywą w drogownictwie, gdyż droga jest jasna i dobrze widoczna, dodatkowo nie występuje koleinowanie, jest trwała, posiada dużą przyczepność, zaś kierowcy mogą zauważyć mniejsze zużycie paliwa.

Druga sesja poświęcona została procesom inwestycyjnym budowy obwodnicy Malni i Choruli, a także zwrócono uwagę na trwałość i bezpieczeństwo wykorzystywanego materiału. W sesji tej wystąpili: Szymon Ogłaza (Członek Zarządu Województwa Opolskiego), Mirosław Sokołowski (Wicedyrektor ZDW w Opolu), prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny (Politechnika Śląska w Gliwicach, Cement Górażdże SA). Na koniec sesji drugiej przedstawiono realizację drogi wojewódzkiej DW 423 w technologii nawierzchni betonowej. Głos zabrali wykonawcy robót: Piotr Smolarczyk (Prezes Budpol Częstochowa) oraz Tomasz Kędzior (prezes Drog-Bud Sp. z o.o.), przedstawili oni kolejne etapy budowy nowego ciągu drogi.

W godzinach po południowych po zakończonej konferencji wszyscy uczestnicy udali się na obwodnicę Malni i Choruli, aby uczestniczyć w inauguracji otwierającej drogę. Podczas otwarcia nie zabrakło ciepłych słów i podziękowań za współpracę.

Podczas uroczystego przecięcia wstęgi rozbrzmiały oklaski przy akompaniamencie orkiestry dętej.

Mieszkańcy Malni, Choruli, a także dzielnicy Karłubiec w Gogolinie czekali na tę inwestycję z niecierpliwością. Obwodnica licząca 6,1 km została poprowadzona po wschodniej stronie miejscowości Malni i Choruli, a następnie kończy się na włączeniu do drogi wojewódzkiej nr 423. Nowy odcinek drogi znajdującej się z dala od terenu zabudowanego zapewni dla podróżnych komfort i bezpieczeństwo, zaś umożliwi ruchowi miejskiemu wyeliminowanie uciążliwych samochodów ciężkich, w konsekwencji czego poprawi to klimat akustyczny oraz zmniejszy emisję substancji szkodliwych dla środowiska.

fot. D. PilchW związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij