Zakończyła się budowa obwodnicy Choruli i Malni. 4 września br. obwodnica została oficjalnie oddana do użytku. Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa Opolskiego. Rozpoczyna się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na północ od miejscowości Chorula, po czym przebiega po wschodniej stronie miejscowości Chorula i Malnia.

Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa Opolskiego. Rozpoczyna się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na północ od miejscowości Chorula, po czym przebiega po wschodniej stronie miejscowości Chorula i Malnia. Tytułowy odcinek obwodnicy kończy się włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 423 zlokalizowanej w zachodniej części miejscowości Gogolin, w odległości niespełna 180 m od ronda na skrzyżowaniu DW 423 z DW 409. Zakres zadania obejmował również przebudowę drogi wojewódzkiej 424 oraz budowę drogi dojazdowej do zakładów przemysłowych. Zamawiającym inwestycję był Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, zaś wykonawcami byli Drog-Bud Sp. z o.o. Lubojenka, Budpol Sp. z o.o., nadzór zewnętrzny prowadzili Biuro Obsługi Inwestycji ITECH Bogusław Musioł oraz Pronako Paweł Musioł. 14 listopada 2015 roku Wojewoda Opolski wydał decyzję zezwalającą na realizację inwestycji. Całkowity termin realizacji zadania trwał od lutego 2018 r. do sierpnia 2019 r. Wartość robót budowlanych wyniosła 41,9 mln zł brutto. Koszty opracowania dokumentacji projektowej pokryli: Zarząd Dróg Województwa Opolskiego w wysokości 30 363,00 zł, gmina Gogolin: 234 497,00 zł oraz Górażdże Cement: 250 000,00 zł. Ze względu na położenie nowo wybudowanej drogi nabyto również nieruchomości o łącznej powierzchni 16,5 ha, co w przybliżeniu daje wielkość 20 boisk piłkarskich

Opis projektu

Inwestycja polegała na budowie obwodnicy dwóch miejscowości Chorula oraz Malnia w celu przejęcia ruchu pojazdów ciężarowych jadących głównie do znajdującej się w miejscowości Chorula Cementowni Górażdże. Projekt ten powstał z myślą o zmniejszeniu natężenia ruchu pojazdów zjeżdżających z autostrady A4 i jadących dalej w kierunku Opola. Dogodny i bezpieczny odcinek drogi liczy długość 6,2 km, w ramach którego została wykonana droga o nawierzchni betonowej (nawierzchnia z betonu cementowego) jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu (dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m oraz dwa pobocza liczące 1,5 m). Plan inwestycji objął również budowę łącznika o długości 0,4 km oraz drogi dojazdowej o długości 0,8 km w ciągu drogi powiatowej nr 1831 O. Zakres inwestycji objął również przebudowę oraz budowę siedmiu skrzyżowań z innymi drogami, w tym trzech typu rondo średnie z drogami przecinającymi obwodnicę. Oddano również do użytku ciąg pieszo-rowerowy o długości 1,3 km, a także stanowisko kontroli pojazdów wraz z miejscem do ważenia i parkingiem dla podróżnych. Inwestycja objęła również wykonanie kompleksowego odwodnienia drogi wraz z przepustami, trzema zbiornikami i kanalizacją deszczową o łącznej długości 2,54 km. Przeprowadzono również prace związane z wykonaniem elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, urządzeniem zieleni oraz przebudową istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą (sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, wodociągi, kanalizacja).

Korzyści inwestycji

Budowa nowego odcinka drogi o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi pozwoliła na wyeliminowanie z ruchu miejskiego uciążliwych samochodów ciężkich, w konsekwencji czego przyczyni się to do poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszenia emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Nowy odcinek drogi znajdującej się z dala od terenu zabudowanego zapewni dla podróżnych komfort i bezpieczeństwo w ruchu.

Przygotowała redakcja przy współpracy z ZDW Opole
fot. ZDW Opole

Mirosław Sokołowski,
Zastępca dyrektora ZDW w Opolu ds. inwestycji

Obwodnica rozpoczyna się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 na północ od miejscowości Chorula, następnie przebiega po wschodniej stronie miejscowości Chorula i Malnia, a kończy się włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 423 w zachodniej części miejscowości Gogolin. Przebieg ten pozwala na wyprowadzenie ruchu ciężkiego z ww. miejscowości i dogodne połączenie cementowni Górażdże, jak i sąsiednich zakładów z autostradą A4 z jednej strony, a z drugiej strony z Opolem.

Jest to pierwsza droga wojewódzka wybudowana w technologii betonowej w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu. Proces przygotowawczy tej inwestycji obejmujący: koncepcję, przeprowadzenie konsultacji społecznych i uzyskanie decyzji środowiskowej, rozpoczął się w 2008 r. Następnie w latach 2013-2015 została opracowana dokumentacja projektowa z uzyskaniem decyzji ZRID w listopadzie 2015 r.
W 2016 r. został przeprowadzony przetarg na realizację inwestycji, a w lutym 2018 r. została podpisana umowa z firmą Drog-Bud Sp. z o.o. i Budpol Sp. z o.o. wykonawcą nawierzchni oraz rozpoczęto roboty budowlane.

Ze względu na założoną w projekcie wariantowość konstrukcji nawierzchni (tj. bitumiczną lub betonową), w trakcie budowy wystąpiły trudności technologiczne uświadamiające, że droga powinna być od początku projektowana stricte w technologii betonowej. Innym aspektem nastręczającym trudności wykonawcy jest budowa geologiczna terenu inwestycji, gdyż na przeważającym odcinku pod obwodnicą zalegają wapienie i margle, w tym miejscami konstrukcja drogi jest posadowiona bezpośrednio na skałach wapiennych. W efekcie tego roboty ziemne należało wykonywać w gruntach skalistych.

Pomimo długości drogi ponad 6 km, to wykonanie nawierzchni betonowej było utrudnione ze względu na jej podział trzema rondami oraz odcinkami z poszerzaniami jezdni. W wyniku tego prace nawierzchniowe trwały ok. 2 m-ce, z czego ok. 2 tyg. zajęło wykonanie odcinków przelotowych, a resztę czasu zajęły: przerwy technologiczne, przestawienie maszyn i wykonanie odcinków z poszerzeniami.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij