11 marca odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG’2021”.

Tak jak i w latach wcześniejszych, konferencja była planowana w Niepołomicach, jednak z uwagi na pandemię organizatorzy zrezygnowali z organizacji stacjonarnej dwudniowej konferencji i zaproponowali bezpieczne rozwiązanie umożliwiające spotkanie online, z ciekawym programem merytorycznym.

W trakcie Konferencji prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili szereg zagadnień ważnych dla środowiska drogowego i komunikacyjnego, tj.:

  • Branża komunikacyjna nie ucierpiała znacząco w dobie pandemii koronawirusa, tym bardziej wymiana aktualnej wiedzy dla naszego środowiska miała kolosalne znaczenie.
  • W branży drogowej i komunikacyjnej następuje szybki postęp innowacyjny, co niewątpliwie powinno być wykorzystane. W trakcie konferencji zwrócono uwagę na najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie asfaltów modyfikowanych MODBIT i wysokomodyfikowanych HiMA oraz możliwości wykorzystania papy do produkcji lepiszczy asfaltowych w ramach recyklingu. W ramach wzmocnienia nośności nawierzchni mają zastosowanie georuszty i inne produkty na bazie syntetycznej.
  • W zakresie infrastruktury drogowej jest do wyboru szereg produktów o wysokiej jakości i trwałości, na które zwracali uwagę prelegenci, m.in. odwodnienia liniowe oraz bariery oddzielające i zabezpieczające.
  • Dla trwałości nawierzchni podstawowe znaczenie mają nośność podłoża oraz dolne warstwy nawierzchni, które zwłaszcza dla ruchu ciężkiego i bardzo ciężkiego decydują o jej bezawaryjnej eksploatacji. Ważne dla uzyskania odpowiednich parametrów i zmniejszenia grubości konstrukcji nawierzchni są możliwość wzmocnienia podłoża gruntowego i zapewnienie wysokiej szczepności kolejnych warstw bitumicznych.
  • Nawierzchnie, które są niedocenione, to nawierzchnie betonowe, są one mniej podatne na koleinowanie i preferowane dla odcinków o bardzo dużym natężeniu ruchu pojazdów ciężarowych. Ich ewentualna naprawa jest dziś technologicznie możliwa przy pomocy prefabrykatów.
  • Do redukcji hałasu w otoczeniu drogi są zastosowane w praktyce nie tylko ekrany, ale również „ciche nawierzchnie”, które są w stanie skutecznie obniżyć natężenie hałasu od ruchu pojazdów o 3-4 dB. Zmniejsza to na danym odcinku drogi konieczność stosowania ekranów akustycznych nawet o 80%.
  • Zapoznaliśmy się z proponowanymi zmianami w wytycznych projektowych dla dróg zamiejskich i węzłów drogowych. Z uwagi na ograniczenia czasowe w prezentacjach zasygnalizowano podstawowe różnice w stosunku do dzisiejszych przepisów.

W konferencji udział wzięło 235 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele środowiska nauki, jednostek budżetowych, firm projektowych i wykonawczych oraz zajmujących się organizacją i zarządzaniem infrastrukturą drogową. Partnerem Oficjalnym Konferencji była firma LOTOS Alfalt Sp. z o.o. Partnerami konferencji byli: AS PPH Producent Odwodnień Liniowych, Hörmann Polska Sp. z o.o., HAURATON Polska sp. z o.o., OAT Sp. z o.o., ORLEN Asfalt Sp. z o.o., Tensar Polska Sp. z o. o., Stowarzyszenie Producentów Cementu, Zakłady Wapiennicze LHOIST S.A.

Organizatorzy konferencji mają nadzieję, że kolejna edycja konferencji NOVDROG odbędzie się stacjonarnie, jak mieliśmy okazję uczestniczyć w latach poprzednich.

Sesja otwierająca konferencję. Od lewej, od góry kolejno: Beata Toporska, Anna Reszczyk, Józefa Majerczak, prof. Andrzej Szarata, Mirosław Boryczko, prof. Wiesław Starowicz
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij