14 maja br. podczas Targów Autostrada-Polska odbyła się konferencja „Mosty dla Regionów” organizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Była ona odpowiedzią na potrzeby samorządów oraz wsparciem dla inicjatywy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W  2018 r. rozpoczęła się realizacja ważnego programu rządowego Mosty dla Regionów, którego głównym celem jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe. W ramach programu powstanie 21 obiektów, które przysłużą się poprawie ciągłości sieci dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Instytut Badawczy Dróg i Mostów w ramach wspierania tej inicjatywy zorganizował konferencję, której tematyka stanowiła cenne źródło informacji oraz istotną pomoc dla decydentów przy podejmowaniu decyzji odnośnie do projektowania i realizacji inwestycji. Poruszano zagadnienia związane z identyfikacją warunków, do których planowany obiekt ma być dostosowany (rodzaj dróg, nośność, wielkość obiektu itp.).

Referat wprowadzający dotyczący nowego podejścia do przepraw mostowych w kontekście katastrofy wiaduktu w Genui wygłosił prof. Janusz Rymsza (IBDiM). Podczas swojego przemówienia podzielił się on ze słuchaczami przemyśleniami odnoszącymi się do omawianej konstrukcji oraz przedstawił swoją wizję, w jaki sposób konstrukcja ta powinna zostać wykonana. Następnie Tadeusz Suwara przytoczył szczegóły procedur przygotowania inwestycji drogowych, a Czesław Szymankiewicz (IBDiM) omówił zagadnienie rozpoznawania podłoża gruntowego i posadowienia podpór mostowych. Temat podłoża podjął również Łukasz Topczewski (Escort), przedstawiając zagadnienie hydroakustycznego systemu rozpoznawania podłoża gruntowego pod podpory mostowe w korycie rzeki. Na koniec sesji pierwszej w sprawie uwarunkowań technicznych projektowania dróg dojazdowych głos zabrał Jacek Krzysztofowicz (IBDiM). II sesja poświęcona była stricte konstrukcjom mostowym. Jerzy Bąk (Pomost Warszawa) przedstawił zagadnienie zespolonych konstrukcji mostowych, Krzysztof Wąchalski (Pont-Projekt) omówił kwestie związane ze zintegrowanymi konstrukcjami mostowymi, a Maciej Kieniewicz (Transprojekt Warszawa) – betonowe konstrukcje mostowe. Na koniec Damian Wojda (IBDiM) podjął zagadnienie skutecznego zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych konstrukcji mostowych.

Konferencja była okazją zarówno do zdobycia wiedzy na temat naukowo-technicznych aspektów związanych z projektowaniem i budową mostów, jak również do podzielenia się doświadczeniami i wymianą opinii z ekspertami w branży budowlanej. Ożywiona dyskusja w kuluarach potwierdziła, że temat ten jest bardzo istotną kwestią dla samorządów i lokalnych władz.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij