Rozmowa z Andrzejem Wyszyńskim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Misją stowarzyszenia PSWNA jest wspieranie rozwoju polskiego drogownictwa, m.in. poprzez: propagowanie nowoczesnych technologii, racjonalizację przepisów prawnych, jak również przez działalność naukowo-badawczą oraz informacyjną. Jedną z form realizowania celów Stowarzyszenia jest organizacja cyklicznych seminariów technicznych, gdzie krajowi i zagraniczni przedstawiciele branży drogowej: urzędnicy, naukowcy i praktycy dzielą się swoją wiedzą oraz poruszają problemy istotne dla całego środowiska. W tym roku odbędzie się
40. Jubileuszowe Seminarium PSWNA, podczas którego poruszony zostanie temat ekonomicznych i technicznych aspektów budowy oraz utrzymania dróg w Polsce. O jubileuszowym seminarium i rozwoju technologii nawierzchni drogowych w wywiadzie dla „Magazynu Autostrady” opowiada Andrzej Wyszyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

10-11 października 2019 r. odbędzie się 40. Jubileuszowe Seminarium PSWNA. To naprawdę imponujący wynik. Jak podsumowałby Pan te 40 spotkań?

Wszystkie nasze dotychczasowe Seminaria skupiały się przede wszystkim na tematach dotyczących aktualnych wyzwań, jakie pojawiały się w branży. Skupialiśmy się też na nowościach zarówno technologicznych, jak i wykonawczych. Odczyty przygotowywane są przez wybitnych specjalistów ze świata naukowego oraz praktyków. Dyskusje, które prowadziliśmy podczas Seminariów, przez dwadzieścia lat na stałe wpisały się w kalendarz środowiska drogowego. Na Seminariach pojawiali się także wybitni goście nieomal z całego świata. Ich zagraniczne doświadczenia stanowiły doskonałe źródło wiedzy i wymiany doświadczeń.

Seminaria PSWNA mają już swoją „renomę” i stanowią ważną część misji Stowarzyszenia polegającą na promowaniu oraz inicjowaniu coraz lepszych, nowocześniejszych technologii budowy dróg z nawierzchnią bitumiczną. Pragniemy, aby najbliższe jubileuszowe 40. Seminarium było kontynuacją tradycji, jaką jest wysoki poziom merytoryczny paneli tematycznych współtworzonych przez prawdziwe branżowe autorytety, a jednocześnie stanowiło nowe otwarcie na kolejne lata działalności PSWNA.

Tematem przewodnim seminarium będą „Ekonomiczne i techniczne aspekty budowy oraz utrzymania dróg w Polsce”. Jakie konkretnie zagadnienia zostaną poruszone?

W ciągu dwóch dni Seminarium, podczas paneli tematycznych eksperci podejmą dyskusje o rozwoju drogownictwa w perspektywie następnych 5 lat, swobodzie wyboru rodzaju nawierzchni na realizowanych inwestycjach, a także o recyklingu nawierzchni asfaltowych. Poza tym, w ramach spotkań networkingowych odbędą się otwarte posiedzenia komisji skupionych wokół PSWNA, w tym komisji ds. promowania i rozwoju technologii asfaltowych z wykorzystaniem granulatu, komisji ds. promowania i rozwoju technologii asfaltowych dla dróg samorządowych oraz komisji emulsyjnej.

Uważa Pan, że Stowarzyszenie ma realny wpływ na obecną sytuację budownictwa drogowego?

Oczywiście. Bierzemy bezpośredni udział we wszystkich inicjatywach dotyczących wdrażania nowych rozwiązań i wymagań technicznych, opiniowania przepisów, a także podczas promowania działań naszych członków. Przedstawiciele PSWNA są aktywnymi członkami Grupy Ekspertów powołanej przez Ministra Infrastruktury oraz w Radzie Naukowej przy GDDKiA. Ściśle współpracujemy z administracją drogową, światem naukowym i innymi organizacjami, takimi jak OIGD czy PZPB. Stowarzyszenie, zwłaszcza w ostatnim okresie, aktywnie włącza się w tematy związane z recyklingiem. Kładziemy duży nacisk na rozpropagowanie stosowania technologii z użyciem emulsji asfaltowych. Dwaj nasi członkowie, Budimex S.A. i Lotos Asfalt sp. z o.o., wspólnie z przedstawicielami akademickimi uruchomili duży program badawczy dotyczący asfaltów modyfikowanych. W ramach PSWNA aktywnie działają komisje, których działania w najbliższej przyszłości mają szansę realnie przełożyć się na konkretne działania w zakresie rozwoju nawierzchni asfaltowych.

Administratorzy dróg nie wykluczają, że w przyszłości wykonawcy sami będą decydować, czy w czasie budowy dróg w przetargach typu „projektuj i buduj” użyć betonu, czy asfaltu. Czy to dobry pomysł, aby wykonawcy sami decydowali o użytej technologii?

Każdy właściciel drogi dysponujący własnymi funduszami ma prawo budować w dowolnej technologii. Biorąc jednak pod uwagę, że prawie wszystkie pieniądze przeznaczone na inwestycje drogowe są publiczne, na każdym etapie dokonywania wyboru należy uwzględnić zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne różnych rozwiązań. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, wydaje się, że stosowanie nawierzchni bitumicznych w polskich realiach jest optymalne. Przez stały rozwój technologiczny możemy już mówić o trwałości nawierzchni bitumicznej porównywalnej z nawierzchnią betonową ze spoiwem cementowym. Jednakowo pod względem jakości wykonania, możliwości ewentualnej naprawy, zastosowania „cichych nawierzchni” czy innych rozwiązań mogę zdecydowanie polecić nawierzchnie bitumiczne.

Od nawierzchni asfaltowej oczekuje się: odporności na odkształcenia, szczelności, trwałości oraz szorstkości. Możemy Pana prosić o wskazówki dla naszych czytelników-praktyków, w jaki sposób wykonać swoją pracę, aby spełnić te cztery warunki?

Odporność na odkształcenia nawierzchni asfaltowej jest głównie determinowana przez projekt mieszanki mineralno-asfaltowej i rodzaj materiałów użytych do zaprojektowania tej mieszanki. Szczególny nacisk należy tutaj położyć na dobór asfaltu. Najlepsze parametry odporności na odkształcenia wykazują mieszanki mineralno-asfaltowe zaprojektowane na asfaltach modyfikowanych polimerami. Asfalty modyfikowane polimerami poprawiają również odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na zmęczenie, co ma bezpośredni wpływ na trwałość nawierzchni asfaltowej. Ponadto trwałość nawierzchni asfaltowej, jak również i jej szczelność są w przeważającej części zdeterminowane kulturą wykonawstwa. Dotyczy to w szczególności jakości i dokładności wykonania skropienia międzywarstwowego oraz jakości zagęszczenia mieszanek mineralno-asfaltowych. Reasumując – aby spełnić oczekiwania administracji drogowej wobec nawierzchni asfaltowej, należy wykazać się dużą kulturą wykonawstwa oraz położyć duży nacisk na dobór materiałów i odpowiednich składów mieszanek.

W jakim kierunku powinien pójść rozwój technologii nawierzchni drogowych, biorąc pod uwagę aspekty takie jak ochrona środowiska i zrównoważony rozwój?

W ostatnim czasie w budownictwie infrastrukturalnym duży nacisk kładzie się na aspekty środowiskowe. Naturalnym kierunkiem rozwoju wydaje się więc dążenie do jak najefektywniejszego wykorzystania recyklingu. Ponadto w niektórych krajach europejskich praktykuje się obliczenia tzw. „śladu węglowego” w czasie planowania procesów przemysłowych. Dotyczy to również procesów związanych z budową infrastruktury. W tym aspekcie (kalkulacji śladu węglowego) naturalnym kierunkiem wydaje się dążenie do zwiększenia produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze produkcji, tzw. warm mixes, oraz stosowanie procesów „na zimno”, czyli wszelkiego rodzaju technologii emulsyjnych, do których zaliczamy mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne MCE dla dróg o niskim i średnim obciążeniu ruchem, jak również roboty utrzymaniowe z emulsją (cienkie dywaniki typu slurry seal oraz powierzchniowe utrwalenia).

Nie można pominąć tutaj jeszcze jednego faktu – w krajach Europy Zachodniej pojawiły się ostatnio trendy związane z wykorzystaniem powierzchni dróg do innych celów niż transport, np. pozyskanie ciepła bądź energii elektrycznej z promieniowania słonecznego.

Światowe doświadczenia w recyklingu nawierzchni asfaltowych, udowadniają, że recykling asfaltowy jest rozwijającym się i potrzebnym zagadnieniem badawczym. Czy możemy się spodziewać, że zagości na stałe w naszych rodzimych realizacjach drogowych?

Recykling to nie tylko zagadnienie badawcze. To przede wszystkim normalna praktyka wykonawcza, która mogłaby się rozwijać prężniej przy większym wsparciu administracji drogowej. Mamy sporo do zrobienia w tym zakresie. Firmy wykonawcze działające w Polsce mają coraz lepsze możliwości techniczne dotyczące zwiększenia ilości granulatu jako składnika nowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Kwestią do dopracowania są aspekty prawne związane z recyklingiem asfaltowym. Potrzebujemy klarownych przepisów regulujących stosowanie granulatu asfaltowego i dużej kampanii informacyjnej, ponieważ temat ten ciągle budzi kontrowersje wśród wielu zarządców dróg. Taka kampania informacyjna musi być poparta twardymi dowodami naukowymi, co generuje potrzebę rozwijania zaplecza badawczego w zakresie stosowania recyklingu

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij