16-17 maja w Wiśle odbyła się konferencja infraMost 2019. Tematem wydarzenia były mosty w infrastrukturze kolejowej i drogowej. Organizatorem konferencji był Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Górnośląski ze wsparciem infraTEAM.

Konferencja jest jednym z najważniejszych wydarzeń w branży mostowej. W tym roku miała międzynarodowy charakter – udział w niej wzięli przedstawiciele państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Słowacja. Węgry).

Otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. inż. Marek Salamak. Powitał on uczestników i podkreślił, jak istotne dla całej branży są te spotkania. Tegoroczne spotkanie odbyło się w szczególnym dniu – dzień przed przypadającym na 18 maja Dniem Mostowca. Z tej okazji prof. Salamak odczytał życzenia przewodniczącego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Madaja, który nie mógł być obecny na konferencji.

W dalszej części wręczone zostały medale ZMRP za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie, które powędrowały do Marka Łałowskiego za 60 lat pracy zawodowej oraz do Zbisława Hadriana, który był jednym z założycieli ZMRP, w podziękowaniu za 55 lat pracy zawodowej. Medalem odznaczono również prof. dr. hab. inż. Jana Bienia, wiceprzewodniczącego Oddziału Dolnośląskiego. Za wybitną działalność, aktywność, zaangażowanie i wnoszony wkład pracy na rzecz mostownictwa Górnośląski Laur Mostowy odebrał Maciej Błach, prezes zarządu firmy Mosty Katowice. Organizatorzy wydarzenia postanowili również zrobić niespodziankę i uczcić 80. urodziny prof. Jerzego Weselnego – solenizant był bardzo wzruszony i zaskoczony.

Po wielu podziękowaniach i gratulacjach przyszedł czas na część merytoryczną. Pierwszy referat wygłosił Marek Niełacny z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat utrzymania tunelu w Lalikach. Paweł Zawiła z Budimeksu opowiadał o doświadczeniach w budowie rekordowych mostów extradosed, natomiast Tomasz Siwowski omówił nowe obciążenia normowe drogowych obiektów mostowych.

Druga sesja wykładów dotyczyła utrzymania i wyposażenia mostów. Rozpoczęła się wykładem Jana Bienia pt. „Przewozy ponadnormatywne w zarządzaniu obiektami mostowymi”, natomiast Sebastian Nowak i Bartłomiej Zarychta opisali budowę konstrukcji niedawno otwartego mostu nad Dunajcem w Nowym Sączu. Mateusz Żarski poruszył temat sztucznej inteligencji w wizualnej identyfikacji uszkodzeń.

Trzecia sesja dotyczyła technologii mostowych i materiałowych, natomiast czwarta
– mostów kolejowych. Wieczorem uczestnicy mogli omówić przedstawione wcześniej referaty podczas uroczystej kolacji. Drugiego dnia odbyły się dwie sesje, na których omówiono m.in. projektowanie mostów i technologię BIM. Rozstrzygnięty został również konkurs na Food Bridge na wykonanie przez studentów mostu z makaronu, który wytrzyma największe obciążenie w stosunku do swojej masy. W rywalizacji wzięło udział 9 drużyn. Zwycięzcą została JAG5, w skład której weszli studenci Politechniki Śląskiej i Politechniki Gdańskiej. Na zakończenie wydarzenia odbyła się dyskusja generalna, którą prowadzili prof. Kazimierz Flaga i prof. Jerzy Weseli.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij