24 kwietnia 2019 r. w Katowicach odbyła się trzecia edycja seminarium szkoleniowego zorganizowana przez przedstawicieli firm Tensar Polska oraz LOTOS Asfalt. Podczas wydarzenia poruszono tematykę stabilizacji ulepszonego podłoża i dolnych warstw, optymalizacji górnych warstw oraz zbrojenia warstw asfaltowych konstrukcji nawierzchni. Omówiono również zagadnienie doboru asfaltów bardzo wysoko modyfikowanych HiMA oraz asfaltów drogowych WMA do specjalnych realizacji.

 

W wydarzeniu wzięło udział blisko 70 osób, w tym przedstawiciele firm wykonawczych oraz biur projektowych. Po uroczystej inauguracji i przywitaniu gości Piotr Mazurowski (Tensar Polska) przybliżył słuchaczom kwestie dotyczące stabilizacji podłoża gruntowego i dolnych warstw konstrukcji nawierzchni przy zastosowaniu georusztów heksagonalnych. Na podstawie konkretnych przykładów dowiódł również, że optymalizacja konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem warstw kruszywa stabilizowanego georusztem heksagonalnym pozwala na osiągnięcie istotnych korzyści zarówno dla zamawiającego, wykonawcy, jak również w ujęciu ekologicznym, tj. społecznym.

Jako druga głos zabrała Agnieszka Kędzierska (LOTOS Asfalt). W swoich wystąpieniach uargumentowała tezę, że nowoczesne modyfikowane lepiszcza asfaltowe pozwalają na podnoszenie wymagań wobec nawierzchni drogowych. Omówiła rolę asfaltów HiMA do zoptymalizowanych nawierzchni nowej generacji, jak również podjęła temat praktycznych zastosowań asfaltów WMA i płynących z tego korzyści, m.in. zwiększenie odporności mieszanek mineralno-asfaltowych na działanie wody i mrozu bez dodatkowego udziału środka adhezyjnego.

Na koniec Michał Gołos (Tensar Polska) przedstawił główne zalety zastosowań kompozytów do zbrojenia warstw asfaltowych nawierzchni, m.in.: zabezpieczenie przed powstawaniem spękań odbitych, redukcja spękań zmęczeniowych oraz ograniczenie spękań spowodowanych nierównomierną pracą konstrukcji nawierzchni na poszerzeniu. Wszystkie treści merytoryczne zostały poparte praktycznymi przykładami.

Ożywiona dyskusja podjęta w trakcie wykładów, jak i w kuluarach dowodzi, że seminarium dotyczące tematyki zastosowań asfaltów oraz georusztów nowej generacji w nawierzchniach drogowych nadal dostarcza wiele korzyści dla praktyków branży drogowo-mostowej.

 

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij