W porównaniu z tradycyjnymi metodami i wymaganiami grubości podłoża jest możliwa redukcja grubości podłoża ze żwiru lub tłucznia kamiennego o 50% i więcej. Stosując system geosiatek komórkowych Geomaxx, możliwe jest wykorzystanie piasku o niskiej jakości do tymczasowych lub stałych konstrukcji drogowych nawet w przypadku bardzo miękkiego podłoża

Geosiatka komórkowa jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem na świecie przy budowie autostrad, a jednak nie wszyscy wiedzą o jego istnieniu. Geosiatka (zwaną inaczej geokratą lub geokomórką) pozwala znacznie przyspieszyć czas realizacji budowy i zaoszczędzić na koszcie zasypu. Dzięki jej właściwościom stosuje się ją najczęściej jako:

 • stabilizację podłoża drogowego przy budowie zarówno autostrad, jak i dróg ekspresowych, krajowych, leśnych i poboczy,
 • umocnienie kanałów i zbiorników wodnych,
 • zabezpieczanie skarp i nasypów,
 • budowę ścian oporowych,
 • stabilizację torowisk i zabezpieczenie skarp przed erozją,
 • budowę lotnisk i infrastruktury lotnictwa cywilnego i wojskowego.

Komórkowy system ograniczający powstał pod koniec lat 70. i pierwszy raz na szeroką skalę zastosowany został podczas wojny w Zatoce Perskiej w czasie akcji „Pustynna burza”, gdzie chodziło o bardzo szybkie i efektywne przetransportowanie ciężkiego sprzętu wojskowego.

Głównym elementem systemu jest geosiatka komórkowa tworząca przestrzenną strukturę, wypełnioną różnymi materiałami zasypowymi. Takie polepszenie zasypu umożliwia wyeliminowanie kosztowniejszych, bardziej skomplikowanych elementów czy drogich technik. Geosiatka komórkowa optymalnie rozwiązuje problem słabej nośności gruntu, jednocześnie ograniczając koszty związane z jego wzmacnianiem.

Kompleksowość systemu i jego uniwersalność jest zapewniona poprzez zrealizowanie przy minimalnych nakładach finansowych szeregu cech wymaganych obecnie od budowli ziemnych i wodnych, takich jak funkcja wzmacniająca, filtracyjna, separująca, odwadniająca, ochronna. Prostota rozwiązania, a zarazem efektywność systemu wynika z możliwości zastosowania słabej jakości kruszyw jako materiału zasypowego. Kruszywo zamknięte w poszczególnych komórkach geosiatki komórkowej i zagęszczone do odpowiednich wskaźników zagęszczenia przyczynia się nawet od kilku do kilkunastokrotnego wzrostu nośności podłoża. Zastosowanie geosiatki komórkowej Geomaxx umożliwia wyeliminowanie konieczności użycia skomplikowanych narzędzi i metod podrażających technologie i wynikowo koszty całościowe.

Zastosowanie geosiatki komórkowej powoduje uzyskanie następujących efektów:

 • redukcja grubości konstrukcji drogowych w porównaniu do rozwiązań konwencjonalnych dzięki eliminacji głębokiej wymiany gruntu,
 • zwiększanie odporności materiałów wypełniających geosiatkę komórkową na ścinanie w wyniku ich zamknięcia i zagęszczenia wewnątrz komórek,
 • zmniejszenie osiadania spowodowanego naturalnym zagęszczaniem oraz ograniczenie bocznych przesunięć kruszywa wypełniającego geosiatkę komórkową,
 • zmniejszenie naprężeń przekazywanych na podłoże gruntowe od obciążenia użytkowego oddziaływającego na nawierzchnię w wyniku rozkładania skoncentrowanych obciążeń na sąsiadujące komórki geosiatki komórkowej, czyli na zdecydowanie większą powierzchnię niż w rozwiązaniach konwencjonalnych,
 • umożliwienie filtracji wód deszczowych przez warstwy podbudowy przy zastosowaniu materiałów sypkich,
 • stabilizacja i zabezpieczenie erozyjne powierzchni skarp,
 • wzmocnienie i stabilizację gruntów m.in. pod nasypy drogowe i boiska sportowe.

W zależności od wymagań projektowych oraz od warunków geotechnicznych terenu możliwe jest stosowanie różnych materiałów zasypowych:

 • gleba z różnie dobraną szatą roślinną,
 • różne materiały mineralne, począwszy od piasku, żwiru aż po większe kruszywa lub kamienie,
 • beton o różnej wytrzymałości i wykończeniu powierzchni,
 • lokalne materiały zasypowe dostępne w miejscu realizacji,
 • w zależności od wymagań projektu – kombinacja wyżej wymienionych.

Szerokie zastosowanie, łatwość montażu i przede wszystkim możliwość realnych oszczędności powoduje, że geosiatka komórkowa Geomaxx produkowana przez nas w Geo Globe Polska od 2005 roku jest stosowana na wielu budowach tak na świecie, jak i w Polsce.

Geo Globe Polska Sp. z o.o. sp. k.
43-190 Mikołów, ul. Dzieńdziela 30
tel. +48/ 032 226 07 96
www.geoglobe.pl

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij