Nowy odcinek łączy wybudowany wcześniej fragment drogi ekspresowej S7 od Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego z istniejącym węzłem drogowo-kolejowym w Skarżysku- -Kamiennej. Nowa droga biegnie po nowym śladzie na zachód od istniejącej trasy.

fot. GDDKiA oddział w Kielcach

Droga ekspresowa S7 między granicą województw mazowieckiego i świętokrzyskiego a Skarżyskiem-Kamienną została oddana do użytku na kilka miesięcy przed terminem kontraktowym. Zgodnie z podpisaną umową inwestycja powinna być zrealizowana do 2020 r.

Nowym, blisko 8-kilometrowym odcinkiem kierowcy pojechali już w grudniu 2019 r. W dniu 18.12.2019 r. zostały oddane do ruchu blisko 8-kilometrowy odcinek trasy głównej oraz węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód. Zgodnie z umową pozostałe prace − w obrębie węzła Skarżysko-Kamienna Północ i dróg dojazdowych − będą realizowane do maja 2020 r. Zamawiającym jest Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, a wykonawcą Budimex S.A. Nadzór nad kontraktem sprawuje BBC Best Building Consultans. Inwestycja jest współfinasowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Opis inwestycji

Dzięki wybudowaniu skarżyskiego odcinka drogi S7 zniknęło ostatnie jednojezdniowe wąskie gardło między granicą województwa świętokrzyskiego i małopolskiego a Warszawą, a cała S7 na długości 200 km od granic Małopolski do Grójca posiada pełne parametry dwujezdniowej trasy ekspresowej. Aktualnie cały 100-kilometrowy odcinek S7 w granicach województwa świętokrzyskiego posiada pełne parametry drogi ekspresowej. Dzięki nowej drodze znacznie skrócony został czas podróżowania między Warszawą, Kielcami i Krakowem. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a wyprowadzenie ruchu ciężkiego z miasta przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców Skarżyska-Kamiennej.

Obiekty inżynierskie

W ramach inwestycji wykonano: dwa mosty, sześć wiaduktów drogowych (pięć w ciągu drogi S7 i jeden nad S7), dwa przejścia dla zwierząt średnich (dwa wiadukty w ciągu drogi S7), pięć przejść dla zwierząt małych (przepusty), trzy ściany oporowe oraz cztery mury oporowe. Zaplanowano również dwa węzły drogowe zapewniające powiązanie drogi ekspresowej z istniejącą siecią dróg publicznych: aktualnie budowany węzeł „Skarżysko-Kamienna Północ” na połączeniu drogi ekspresowej z istniejącą drogą krajową nr 7 w rejonie miejscowości Skarżysko Książęce oraz oddany do użytkowania węzeł „Skarżysko-Kamienna Zachód” na połączeniu drogi ekspresowej z ulicą Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej.

fot. GDDKiA oddział w Kielcach

Krzysztof Strzelczyk

Dyrektor Oddziału GDDKiA w Kielcach

Oddanie do użytkowania tego niespełna 8-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S7 między granicą województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego a Skarżyskiem-Kamienną odegrało kluczową rolę w zapewnieniu spójności dłuższego ciągu drogowego, a także w znaczący sposób przyczyniło się do skrócenia czasu podróżowania między Warszawą, Kielcami i Krakowem, poprawy bezpieczeństwa ruchu i komfortu życia mieszkańców miasta.

Dzięki wybudowaniu skarżyskiego odcinka drogi S7 zniknął jej ostatni jednojezdniowy fragment między granicą województwa świętokrzyskiego i Małopolski a Grójcem, co oznacza, że na długości około 200 km droga ma już nieprzerwanie pełne parametry dwujezdniowej trasy ekspresowej. Również w granicach województwa świętokrzyskiego droga S7 stała ekspresowa na całej długości, czyli na odcinku około 100 km.

Mimo że zgodnie z kontraktem inwestycja powinna być ukończona w maju 2020 roku, to ciąg główny drogi ekspresowej S7 oraz węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód udało się udostępnić kierowcom na pięć miesięcy przed tym terminem, czyli już w grudniu 2019 roku. Zgodnie z umową wykonawca będzie teraz kontynuował między innymi roboty przy budowie węzła Skarżysko-Kamienna Północ i dróg dojazdowych.

Budowę skarżyskiego odcinka drogi S7 poprzedziły działania podjęte przez inwestora na rzecz ochrony środowiska i minimalizacji oddziaływania inwestycji na środowisko usankcjonowane ostatecznymi decyzjami stosownych organów. GDDKiA wyszła naprzeciw oczekiwaniom ekologów i wprowadzając zmiany rozwiązań projektowych, zmniejszyła zajętość terenów cennych przyrodniczo, a także przeprowadziła, na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, pod nadzorem przyrodniczym, skomplikowaną operację przesadzenia roślin żywicielskich dla chronionych gatunków motyli. Nie tylko w kontekście tych działań warto zaznaczyć, że inwestycja została dofinasowana przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu to około 344,4 mln złotych, a kwota dofinansowania 156,9 mln złotych w ramach.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij