Najczęściej czasowa organizacja ruchu wynika z prowadzonych prac budowlanych, które można wykonać jedynie po przeniesieniu ruchu z dotychczasowej jezdni. Czasem jest to związane z kolejnym etapem prac na budowie sąsiedniego odcinka. Jednak zawsze, jak sama nazwa wskazuje, jest to etap przejściowy do uzyskania docelowej, stałej organizacji ruchu.

Fot. iStock

Oddanie drogi do ruchu nie jest tylko decyzją GDDKiA. Wybudowana droga może być udostępniona kierowcom po uzyskaniu zgody określonych służb i instytucji. Droga musi spełniać jasno sprecyzowane parametry techniczne i być bezpieczna dla jej użytkowników. Dlatego m.in. Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego, Państwowa Straż Pożarna oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna muszą wydać pozytywną opinię/zgodę na udostępnienie drogi do ruchu zarówno w czasowej, jak i w stałej organizacji ruchu. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich wymogów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie możemy usunąć ograniczenia prędkości i odsłonić oznakowanie docelowe.

Kto wyraża zgodę na otwarcie drogi?

Oddanie drogi do ruchu nie jest tylko decyzją GDDKiA. Wybudowana droga może być udostępniona kierowcom po uzyskaniu zgody określonych służb i instytucji. Droga musi spełniać jasno sprecyzowane parametry techniczne i być bezpieczna dla jej użytkowników. Dlatego m.in. Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego, Państwowa Straż Pożarna oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna muszą wydać pozytywną opinię/zgodę na udostępnienie drogi do ruchu zarówno w czasowej, jak i w stałej organizacji ruchu. Dopiero po spełnieniu tych wszystkich wymogów i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie możemy usunąć ograniczenia prędkości i odsłonić oznakowanie docelowe.

Prace wykończeniowe a użytkowanie

Zdarzają się sytuacje, kiedy trasa główna została ukończona, a pozostały jedynie prace wykończeniowe lub porządkowe na drogach serwisowych i poboczach. Wówczas udostępnia się trasę dla kierowców, a prace wykończeniowe, które nie wpływają na bezpieczeństwo użytkowników, są kontynuowane. Oczywiście wymaga to często wprowadzenia właśnie czasowej organizacji ruchu. Może się to wiązać m.in. z: wprowadzonym ograniczeniem prędkości, ruchem wahadłowym, tymczasowym rondem czy zmianą oznakowania. Podczas zmiany organizacji ruchu, jeżeli na drodze są umieszczone znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować się do znaków barwy żółtej. Z uwagi na prowadzone prace budowlane zdarza się, że organizacja może być zmieniana nawet kilka razy dziennie. Każdorazowo taka zmiana wymaga indywidualnego opracowywana i podlega zatwierdzeniu. GDDKiA pracuje nad wypracowaniem standardowych schematów organizacji ruchu, aby były bardziej intuicyjne i aby kierowcy mogli bezpieczniej poruszać się po odcinkach z tymczasową organizacją ruchu.

Naturalne działanie tymczasowe

Budowa dróg jest podzielona na mniejsze odcinki, tak aby branża budowlana mogła odpowiednio zaplanować roboty drogowe i żeby zwiększyć konkurencyjność na rynku przy budowie nowych tras, w tym możliwie szeroko otworzyć segment dla małych i średnich przedsiębiorstw. Nie zawsze umowy na realizacje całych ciągów zawierane są tego samego dnia. Czasem też mogą pojawiać się przesunięcia terminów ukończenia prac wynikające z nieprzewidzianych okoliczności. W konsekwencji niektóre odcinki są ukończone wcześniej niż inne.

W przypadkach, gdy następuje przeniesienie ruchu, kierowcy korzystają z jednej jezdni przyszłej drogi ekspresowej, umożliwia to prowadzenie prac przy budowie drugiej jezdni, a jednocześnie zdecydowanie ułatwia przejazd przez plac budowy. GDDKiA zazwyczaj nie czeka na ukończenie prac na sąsiednich odcinkach, tylko oddaje je do ruchu, by jak najszybciej ułatwić przemieszczanie się pomimo ograniczeń prędkości lub konieczności zmiany pasa ruchu. Dopiero kiedy wszystkie fragmenty zostaną oddane do użytkowania i utworzą jeden ciąg komunikacyjny, ruch na nich będzie odbywał się optymalnie zgodnie ze stałą organizacją ruchu. Z punktu widzenia kierowcy droga jest gotowa. Jeżeli jest bezpieczna, nie ma uzasadnienia, aby odkładać w czasie oddanie jej do ruchu ze względu na konieczność dokończenia np. prac na MOP, nasadzeń zieleni czy budowy obwodu utrzymania. Czasowa organizacja ruchu to naturalne i korzystne działanie ukierunkowane na użytkowników dróg. Działanie tymczasowe, ale w wielu przypadkach konieczne, a wręcz pożądane.

Na podstawie materiałów GDDKiA
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij