Opis inwestycji, która będzie kontynuacją wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo będzie pełnić funkcję obwodnicy Myśliny i Dobrodzienia, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczny odcinek drogi.

Tytułowa inwestycja jest zlokalizowana na terenie województwa opolskiego, powiatu opolskiego, gminy Dobrodzień w miejscowości Myślina. Projektowana obwodnica Myśliny realizowana jest na odcinku istniejącej drogi krajowej nr 46 od km 129+570,68 do km 132+720,14. Droga krajowa DK46 Kłodzko – Nysa – Niemodlin – Opole – Częstochowa – Szczekociny łączy województwa: dolnośląskie, opolskie i śląskie. Umowa z wykonawcą robót została podpisana 22.06.2018 r. Zamawiającym inwestycję jest GDDKiA Oddział w Opolu. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm:
Bitum Sp. z o.o., DROG-BUD Sp. z o.o.,
Nowak-Mosty Sp. z o.o. Umowę na kwotę 40 776 841,86 zł brutto zawarto pomiędzy GDDKiA reprezentowaną przez dyrektora Oddziału w Opolu Przemysława Maliszkiewicza a konsorcjum firm, które reprezentował prezes Bitum Sp. z o.o. Tomasz Miz-
galski. Obwodnica została zaprojektowana przez biuro projektowe Mosty katowice Sp. z o.o. Projekt przewidziany jest do włączenia w Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

Opis projektu

Inwestycja polega na budowie obwodnicy miejscowości Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46 o długości 3,149 km.
Docelowo obwodnica będzie stanowić kontynuację wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo będzie pełnić funkcję obwodnicy Myśliny i Dobrodzienia, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczny odcinek drogi o długości 9,6 km. Szerokość drogi będzie wynosiła 10 m. W ramach prac wykonana zostanie trasa o nawierzchni bitumicznej, jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu (dwa pasy ruchu po 3,5 m oraz dwa pobocza po 1,5 m) – każdy w przeciwnym kierunku. Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości ulic miejskich i płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej. Realizacja inwestycji wpłynie na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców okolicy. Wyeliminowanie z ruchu miejskiego uciążliwych samochodów ciężkich przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszenia wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska. Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących na trasie relacji Opole – Warszawa. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza obwodnicy i drogi krajowej nr 46 oraz w powiecie oleskim.

Obiekty inżynierskie

W ramach prac powstaną trzy obiekty inżynierskie:

  • WD 1 – wiadukt nad dwutorową linią kolejową nr 7;
  • PD 2 – przejazd drogowy nr 2; obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu obwodnicy nad drogą dojazdową nr 2 (Nowa Kolonia);
  • PD 3 – przejazd drogowy nr 3; obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciągu obwodnicy nad drogą dojazdową nr 5 (drogą transportu rolnego).

  

Michał Matysek dyrektor kontraktu, Nowak MostyFirma Nowak Mosty Sp. z o.o.
obecnie realizuje kilkanaście projektów w zakresie budowy infrastruktury drogowo-mostowej. Jednym z nich jest budowa obwodnicy Myśliny w ciągu drogi krajowej nr 46. Inwestorem tej realizacji jest GDDKiA Oddział Opole. Zakres prac ww. inwestycji obejmuje: budowę dwuprzęsłowego wiaduktu belkowego o rozpiętości 2 × 21 m, budowę dwóch przejazdów drogowych o konstrukcji ramowej i rozpiętości 17 m oraz budowę 10 przepustów z prefabrykowanych rur żelbetowych, o całkowitej długości ponad 150 m. Obecne zaawansowanie prowadzonych prac można określić na poziomie 75%. Rozpoczynają się prace związane z wykończeniem obiektów mostowych (montaż krawężników kamiennych, desek gzymsowych, barier energochłonnych). Przystąpiliśmy również do prac brukarskich.

W trakcie wznoszenia głównych obiektów mostowych zużyto ponad 400 ton stali oraz 3000 m3 betonu. Realizując opisywaną inwestycję, wykorzystujemy w większości sprzęt z naszej bazy maszynowej, która dynamicznie się rozbudowuje. Posiadamy koparki kołowe, gąsienicowe, ładowarki oraz wiele innych maszyn niezbędnych do realizacji tego zadania. Dzięki prawidłowo dobranemu sprzętowi do realizacji nasze kontrakty charakteryzuje odpowiednie tempo prac, co wpływa na optymalizację procesów budowlanych, przy wykorzystaniu nowoczesnej kultury pracy.

Wszystkie nasze projekty realizujemy na podstawie najnowszych technologii. Naszymi dostawcami materiałów są wyłącznie firmy, które charakteryzują: najwyższa jakość materiałów, terminowość oraz innowacyjność. W zakresie systemów deskowań współpracujemy z liderami rynku, dzięki którym jesteśmy w stanie zrealizować konstrukcje o bardzo skomplikowanych i różnorodnych kształtach.

Jesteśmy młodą firmą, która w swoich szeregach ma doświadczonych, energicznych i dobrze wykształconych: dyrektorów kontraktów, kierowników budów, inżynierów, majstrów, brygadzistów oraz pracowników fizycznych, stanowiących trzon firmy.

Oferujemy generalne wykonawstwo dla instytucji publicznych: PKP PLK S.A., GDDKiA, ZDW, ZDP, miast, gmin oraz podwykonawstwo mianowane dla wiarygodnych i przyjaznych firm.

Firma Nowak Mosty Sp. z o.o. charakteryzuje się terminowością oraz solidnością. Nasza „mostowa rodzina” podczas realizacji każdej inwestycji dąży do osiągnięcia sukcesu, którego największym odzwierciedleniem są zadowolenie i wyrazy wdzięczności inwestora.


Lidia Markowska p.o. Dyrektora Oddziału GDDKiA w OpoluObwodnica Myśliny w ciągu DK46 jest jedną z pięciu obwodnic realizowanych obecnie przez GDDKiA w województwie opolskim. Oprócz tej inwestycji na etapie realizacji w systemie „projektuj i buduj” są jeszcze obwodnice: Kędzierzyna-Koźla w ciągu DK40, Niemodlina w ciągu DK46, Olesna w ciągu przyszłej S11 i Praszki w ciągu DK42, przy czym umowę na dwie ostatnie podpisaliśmy 20 maja br. Dodatkowo na terenie województwa wielkopolskiego realizujemy II etap obwodnicy Kępna. Łączna długość obwodnic powstających na terenie Opolszczyzny wynosi ok. 67 km, z czego obwodnica Myśliny jest odcinkiem najkrótszym, o długości 3,1 km, i zostanie zrealizowana jako pierwsza z wyżej wymienionych.  
Przygotowania do budowy obwodnicy Myśliny trwały od kilkunastu lat. Koncepcję Programową opracowano w lutym 2004 roku, decyzję środowiskową otrzymaliśmy w styczniu 2007 roku, a pozwolenie na budowę zostało wydane w listopadzie 2008 roku. Jednakże brakowało ostatecznego potwierdzenia finansowania. Dopiero po pozyskaniu zabezpieczenia środków i wszczęciu postępowania przetargowego w listopadzie 2017 roku wyłoniliśmy wykonawcę.
W czerwcu 2018 r. podpisaliśmy umowę z konsorcjum firm: Bitum Sp.  z o.o. (lider), Drog-Bud Sp.  z o.o. (partner), Nowak-Mosty Sp.  z o.o. (partner). Kontrakt opiewa na kwotę ok. 40,7 mln zł. Wykonawca robót rozpoczął prace w lipcu ubiegłego roku. Pierwszy kamień milowy w postaci osiągnięcia 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej został osiągnięty w marcu tego roku. Obecnie harmonogram prac jest zachowany i możemy powiedzieć, że jesteśmy na półmetku zadania. Zarówno zaawansowanie prac, jak i finansowe wynoszą prawie 50%.

Obwodnica w całości prowadzona jest w nasypie, którego budowa jest obecnie finalizowana. Mimo że jest to niewielka inwestycja w skali kraju, to do wykonania było wbudowanie prawie 200 tys. m3 nasypu na odcinku zaledwie 3 km. Miejscami osiąga on nawet 8 m wysokości.
Rozpoczęto także prace związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa związanego cementem. W ramach inwestycji wykonawca wybuduje trzy obiekty inżynierskie, w tym jeden nad linią kolejową Kluczbork – Fosowskie. Na obiektach wykonywane są prace związane z montażem krawężników i desek gzymsowych. Zbrojone i deskowane są płyty przejściowe. Zakończono przebudowę sieci wodociągowych i elektroenergetycznych, trwają ostatnie przekładki sieci teletechnicznych.

Obwodnica Myśliny będzie stanowić kontynuację wybudowanej obwodnicy Dobrodzienia i całościowo będzie pełnić funkcję obwodnicy Myśliny i Dobrodzienia, tworząc łącznie funkcjonalny i bezpieczniejszy niż dotychczasowy odcinek o długości 9,6 km. Dzięki jej budowie poprawią się przepustowość ulic i płynność ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy. Wpłynie to na wzrost poziomu bezpieczeństwa zarówno kierujących pojazdami, jak i mieszkańców Myśliny. W celu odpowiedniego skomunikowania ruchu pieszego zostanie wybudowanych ok. 400 m chodników dla pieszych.

Wyeliminowanie z ruchu pojazdów ciężkich przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego oraz zmniejszenia wielkości emisji substancji szkodliwych do środowiska. Wybudowany zostanie prawie 1 km ekranów akustycznych.

Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, zapewni komfort ruchu tranzytowego i w znaczny sposób skróci czas podróżujących na trasie relacji Opole – Warszawa. Realizacja inwestycji umożliwi również skomunikowanie z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w korytarzu i w sąsiedztwie korytarza obwodnicy i DK46 oraz w powiecie oleskim.
Planowany termin oddania do ruchu obwodnicy Myśliny to przełom października i listopada 2019 r.

 

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij