Kolbuszowa to miasto powiatowe na Podkarpaciu. Przecinają je: droga krajowa nr 9 Radom – Rzeszów oraz drogi wojewódzkie DW987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski i DW875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk. Obwodnica Kolbuszowej i sąsiadującej Weryni jest kontynuacją kilkuetapowego przedsięwzięcia, rozpoczętego jeszcze w poprzedniej perspektywie finansowej.

Kolbuszowa to miasto powiatowe na Podkarpaciu. Przecinają je: droga krajowa nr 9 Radom – Rzeszów oraz drogi wojewódzkie DW987 Kolbuszowa – Sędziszów Małopolski i DW875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk. Obwodnica Kolbuszowej i sąsiadującej Weryni jest kontynuacją kilkuetapowego przedsięwzięcia, rozpoczętego jeszcze w poprzedniej perspektywie finansowej.

W ubiegłych latach zmodernizowane zostały odcinki drogi wojewódzkiej od Mielca do Kolbuszowej i od Sokołowa Małopolskiego do Leżajska. Wybudowane zostały: zachodnia obwodnica Sokołowa Małopolskiego, która zostanie włączona do realizowanej przez GDDKiA drogi ekspresowej S19 oraz nowy most przez rzekę Nil, wraz z odcinkiem drogi pozwalającym na ominięcie centrum miasta od strony północnej. Będąca w trakcie budowy obwodnica, a także przebudowa odcinka Werynia – Sokołów Małopolski, to ostatnie elementy tego projektu, co oznacza, że droga wojewódzka 875 będzie zmodernizowana na całej swojej długości 75 km.

Opis realizacji

Obwodnica Kolbuszowej i Weryni rozpoczyna się na rondzie na skrzyżowaniu z drogą krajową DK9, zbudowanym wraz z mostem przez rzekę Nil. Zaraz za nim niweleta drogi wznosi się, aby bezkolizyjnie przekroczyć linię kolejową nr 71 Ocice – Rzeszów Gł.
Dalej, omijając od północy zabudowę Kolbuszowej, przejdzie przez wolne tereny Kolbuszowej Dolnej do drogi gminnej w miejscowości Zarębki, gdzie powstanie kolejne rondo. Na dalszym przebiegu droga przekracza rzekę Werynia i omijając zabudowę, włącza się do istniejącego przebiegu drogi wojewódzkiej w Dzikowcu. Nowa droga, o długości 6,4 km będzie jednojezdniową drogą klasy G posiadającą dwa pasy ruchu po 3,5 m każdy oraz odcinkowo dodatkowe jezdnie dla obsługi przyległego terenu. Budowa obwodnicy Kolbuszowej i Weryni współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.
Całkowita wartość tej inwestycji to ponad 52 mln zł, z czego 44 mln to dofinansowanie unijne. Zadanie realizuje konsorcjum firm: Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów
Sp. z o.o. z Rzeszowa i  Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. 
Mińsk Mazowiecki.

Termin oddania i cel inwestycji

Termin zakończenia inwestycji został zaplanowany na koniec października 2018 r., jednak został on przesunięty o jedenaście miesięcy. Przyczyną opóźnienia były działania jednego z mieszkańców Kolbuszowej Dolnej, przez którego pole przebiega fragment obwodnicy. Dowodem jego determinacji niech będzie fakt, że w celu opóźnienia inwestycji, w trakcie trwania procedury wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przystąpił on do budowy budynku kolidującego z trasą obwodnicy. Nie zatrzymało to budowy drogi, ale spowodowało liczne problemy formalne, które skutkowały opóźnieniami w przygotowaniu inwestycji. Nie bez problemów odbyło się również fizyczne przejęcie terenu przez wykonawcę robót i rozbiórka budynku, który był już wykonany w stanie surowym, wraz z konstrukcją i pokryciem dachowym. Obecnie prace na budowie są na tyle zaawansowane, że nie ma obaw o zakończenie inwestycji w terminie.

Wybudowana droga nie tylko ominie zabudowane tereny Kolbuszowej i Weryni, ale zastąpi też kręty i niebezpieczny odcinek istniejącej drogi, co oprócz poprawy warunków ruchu na drodze i komfortu życia mieszkańców, powinno też wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa

 

Piotr Miąso,
Dyrektor
Podkarpackiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich
w Rzeszowie

Samorząd Województwa Podkarpackiego na zarządzanej sieci dróg wojewódzkich realizuje obecnie blisko 30 inwestycji z udziałem środków unijnych. Aż trzy z nich zlokalizowane są w rejonie Kolbuszowej. Oprócz budowy obwodnicy Kolbuszowej i Weryni w ciągu DW 875 przebudowywany jest blisko 19-kilometrowy odcinek tej drogi od Weryni do Sokołowa Małopolskiego, a także łącznik w ciągu drogi wojewódzkiej 987 do drogi krajowej nr 9. Inwestycje samorządu województwa realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie zasadniczo zmienią układ komunikacyjny Kolbuszowej. Po ukończeniu trwających obecnie zadań, drogi wojewódzkie omijać będą centrum miasta. Znaczna część ruchu będzie odbywać się po nowych drogach, a zrewitalizowany niedawno rynek Kolbuszowej oddany zostanie mieszkańcom.

Dwie z naszych inwestycji nazywamy obwodnicami (północną i południową). Kolbuszowianie jednakże od lat czekają na obwodnicę w ciągu drogi krajowej nr 9, na której ruch o natężeniu przekraczającym 14 tys. pojazdów na dobę powoduje liczne niedogodności, w tym codzienne, kilkukilometrowe zatory. Na to wyzwanie musi jednak odpowiedzieć jej zarządca – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Przygotowanie i fot.:
Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij