Realizacja obejmuje budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice – Podwarpie wraz z budową obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej. Droga umożliwi połączenie aglomeracji województwa śląskiego i województw sąsiednich z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Pyrzowicach, a także obsługę krajowego i międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, związanego z komunikacją lotniczą.

Zamawiającym inwestycję jest GDDKiA Oddział w Katowicach. Umowa na projekt i budowę odcinka została podpisana w listopadzie 2018 r. Jej wykonawcą jest konsorcjum firm: Rubau Polska i Construcciones Rubau z Hiszpanii. Nadzór Inwestorski nad inwestycją sprawuje INWEST-COMPLEX Sp. z o.o. Koszt inwestycji realizowanej to blisko 121,8 mln zł. Nowa droga ma być oddana do użytku w II połowie 2021 r.

Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest dobudowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 Pyrzowice – Podwarpie na odcinku od km 2+158,00 do km 11+760,00 oraz dostosowanie drogi do istniejącego przekroju na odcinku 120,00 m (od km 11+760,00 do km 11+880,00), pomiędzy istniejącymi węzłami Lotnisko i Podwarpie, z dostosowaniem nawierzchni do przenoszenia obciążenia o nacisku 115 kN/oś. Przekrój drogi ekspresowej będzie składać się z dwóch jezdni – każda po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m, pasa awaryjnego o szerokości 2,5 m i pasa dzielącego. Nawierzchnię wykonano w technologii bitumicznej. W ramach inwestycji powstaje także sześć obiektów inżynierskich: pięć wiaduktów, jeden most oraz urządzenia ochrony środowiska.

Wykonawca rozpoczął prace od zabezpieczeń nasypów istniejącej jezdni w rejonie obiektow mostowych za pomocą wbijanych grodzic stalowych typu Larsen oraz pali CFA. Następnie przystąpiono do robót fundamentowych. Złożone warunki gruntowe w rejonie budowy wymusiły wykonanie pali fundamentowych na czterech obiektach. W sumie zrealizowano 98 pali o średnicy 150 cm głębokości od 8 do 12 m. Po wykonaniu fundamentów rozpoczęto montaż zbrojenia na obiektach WE-4/2, WE-5/2 oraz WE-8/2 i betonowania słupów podpór pośrednich oraz korpusów podpór skrajnych – przyczółków.

Cel inwestycji

Głównym celem budowy było zapewnienie połączenia realizowanej obecnie autostrady A1 z drogami ekspresowymi S52 Bielsko-Biała – Cieszyn i S1 Bielsko Biała – Żywiec – Zwardoń, drogami krajowymi DK1 i DK86 i pozostałą siecią dróg województwa śląskiego.

Przygotowała redakcja
przy współpracy z GDDKiA Oddział w Katowicach
fot. GDDKiA Oddział w Katowicach

Zbigniew Szweda
Zastępca Dyrektora Oddziału GDDKiA w Katowicach ds. Inwestycji

Do końca maja br. planujemy zakończenie inwestycji drogowej „Budowa drogi S1 Pyrzowice –Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I węzeł „Pyrzowice” – węzeł „Lotnisko”). Inwestycja ta ze względu na wybudowane już obiekty nad jezdnią, dostępność do terenu budowy oraz rozwiązania techniczne należała do jednego z prostszych zadań realizowanych przez katowicki odział GDDKiA. Również 20-miesięczny termin realizacji w porównaniu do budowy pierwszej nitki, która trwała jeden sezon budowlany, był okresem umożliwiającym realizację bez większych zakłóceń z rezerwą czasu na ewentualne ryzyka związane np. z warunkami atmosferycznymi. Jako Inwestor podjęliśmy próbę umożliwienia Wykonawcy szybszego oddania do ruchu, jeszcze w roku 2020, nowo wybudowanej jezdni, jednak pomimo podjętych działań nie udało się udostępnić nowo budowanej drogi kierowcom przed terminem umownym przypadającym na 2021 r. Jak wiadomo, droga ta jest bardzo ważnym odcinkiem całego ciągu S1 ze względu na połączenie katowickiego portu lotniczego w Pyrzowicach z centrum aglomeracji. Nowo oddany odcinek poprawi przepustowość, lecz moim zdaniem istotniejszym efektem oddania do ruchu nowo budowanej drogi jest oczekiwana poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu. W ostatniej dekadzie, pomimo że jest to droga ekspresowa (brak skrzyżowań w poziomie, zastosowanie odpowiednich elementów brd), doszło na niej do wielu tragicznych w skutkach wypadków. Miejmy nadzieję, że otwarcie nowej jezdni zmieni tę sytuację i pozwoli na komfortowy i bezpieczny przejazd korzystających z tej drogi podróżnych. Dlatego też z niecierpliwością czekamy na poprawę warunków atmosferycznych umożliwiających dokończenie robót i oddanie inwestycji kierowcom.

mgr inż. Łukasz Jędrzejewski
kierownik oddziału Starachowice TARCOPOL Sp. z o.o.

Kontrakt polegający na budowie 9,722 km drugiej jezdni drogi ekspresowej S-1 wraz z układem dróg dojazdowych oraz sześciu obiektów inżynierskich. Budowa ta ma na celu usprawnienie przejazdu pomiędzy węzłami Lotnisko a Podwarpie oraz znaczną poprawę bezpieczeństwa podróżujących.

Firmą wykonującą nawierzchnię z asfaltu lanego na wszystkich budowanych obiektach jest Tarcopol Sp. z o.o. ze Starachowic. Zakres Naszej Umowy obejmuje wykonanie warstwy wiążącej oraz przeciwspadków z mieszanki MA11 PMB 25/55-60 dla kategorii ruchu KR 1-7. Zastosowanie asfaltu lanego do wykonania warstwy wiążącej na obiektach jest rozwiązaniem zapewniającym jej szczelność oraz trwałość. Asfalt lany jest mieszanką samozagęszczalną, w związku z czym nie występuje ryzyko uszkodzenia izolacji poprzez walce.

W 2020 roku na budowie zostały zakończone prace polegające na ułożeniu warstwy wiążącej o grubości 5,0 cm na powierzchni 1872,21 m2. Prace te zabezpieczyły wykonaną izolację termozgrzewalną na płytach obiektów mostowych przed okresem zimowym oraz umożliwiły przejazd przez nie, co w znaczny sposób usprawniło ruch technologiczny.

Aktualnie wykonujemy ostatnie prace dla naszego zakresu umowy, polegające na wykonaniu przeciwspadków z asfaltu lanego. Zakres tego asortymentu robót wynosi 44,98 m2 i został przewidziany dla czterech obiektów.

Mieszanka asfaltu lanego według sprawdzonej i zatwierdzonej recepty firma Tarcopol Sp. z o.o. wykorzystuje również do realizacji „Budowy autostrady A-1 na odcinku Radomsko – granica województwa łódzkiego i śląskiego”.

Joanna Szafron
Kierownik Śląskiego Biura Sprzedaży, Uponor Infra

Firma Uponor Infra miała swój wkład w budowę drogi S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” – Podwarpie, realizując dostawy systemów rur do budowy kanalizacji deszczowej. W latach 2019-2020 dostarczyliśmy łącznie ponad 9 km rur grawitacyjnych Weholite PE i WehoTripla PP w zakresie średnic od DN160-1000 mm i ponad 400 szt. różnego rodzaju kształtek stanowiących uzupełnienie systemu. Produkty Uponor Infra cechują wysoka jakość oraz bardzo długa, ponad 100-letnia żywotność. Dzięki cechom takim jak: niewielki ciężar elementów (łatwy transport i rozładunek), możliwość montażu bez względu na warunki atmosferyczne (również w temp. do -20 st.), udało się szybko zrealizować inwestycję. Rury Uponor Infra zachowują bowiem wysoką elastyczność w temperaturach ujemnych i stwarzają możliwość układania rurociągów w strefie przemarzania gruntu przy bardzo małych przykryciach. Gładkie powierzchnie zewnętrzne pozwalają na łatwe i odpowiednie zagęszczenie obsypki wokół rur, co gwarantuje ich optymalną współpracę z gruntem. Warto podkreślić, że budowa była prowadzona przy zachowaniu ciągłości ruchu istniejącej drogi w dość trudnych warunkach gruntowo-wodnych (grunty skaliste). Ponadto rury Uponor Infra nie korodują, są odporne na działanie soli i innych związków chemicznych znajdujących się w gruncie, posiadają także wysoką odporność na ścieranie. Wszystkie te cechy sprawiają, że są idealne do zastosowań w drogownictwie. Nasza firma w ramach realizacji tego zadania świadczyła także usługi doradztwa technicznego.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij