Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyn – Pyrzowice, odcinek F węzeł Rząsawa (wraz z węzłem) – węzeł Blachownia (wraz z węzłem), realizowana jest w ramach projektu „Autostrada A1 węzeł Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy”. Realizacja zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego, w powiatach częstochowskim, kłobuckim na terenach gmin: Mykanów, Rędziny, Blachownia, Kłobuck i miasta Częstochowa. Budowa autostrady A1 jest inwestycją o znaczeniu europejskim.

GDDKiA oddział w Katowicach zawarła umowę na zaprojektowanie i budowę przedmiotowego odcinka już w październiku 2015 r. Jednak po wielokrotnych wezwaniach wykonawcy odcinka do prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, w ostatnich dniach kwietnia 2019 r. zamawiający odstąpił od umowy z ówczesnym konsorcjum firm wykonawczych. 24 lipca br. została zawarta nowa umowa z konsorcjum w składzie: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Lider 44%), Budimex S.A. (Partner 44%), Budpol Sp. z o.o. (Partner 12%) na „Kontynuację robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających”. Oferta nowego konsorcjum została najwyżej oceniona już w połowie czerwca br. w procedurze wyłaniającej wykonawcę w formule negocjacji bez ogłoszenia. Już 25 lipca br. został formalnie przejęty plac budowy, a następnie nastąpiła oficjalna inwentaryzacja jakościowa, ilościowa oraz weryfikacja stanu robót wykonanych przez poprzedniego wykonawcę. Specjalnie powołana komisja działała w tej kwestii przez dwa tygodnie. W wielu miejscach stan robót nie pozwalał na natychmiastową kontynuację prac przez firmę Budimex. Niezakończone obiekty mostowe oraz odcinki drogowe, na których nie prowadzono prac, „przeleżały” okres zimowy i wczesnowiosenny, będąc narażonymi na czynniki atmosferyczne. Największe wymycia były przy docelowym profilowaniu skarp czy nasypów. Wystąpiła konieczność osuszania i wzmacniania podłoża pod konstrukcję drogową. 31 lipca br., w ciągu zaledwie siedmiu dni od podpisania umowy z Inwestorem, Budimex rozpoczął czynności na budowie. Praktycznie we wszystkich przypadkach prace trzeba było zaczynać od doprowadzenia do odbioru warstw stykowych.

Budimex na placu budowy

Na chwilę obecną prace firmy Budimex są bardzo zaawansowane. Duża koncentracja zasobów skierowana jest na drogowych robotach nawierzchniowych na 12 km odcinka 417+800-429+250. Kontrakt, ze względu na wyznaczony termin zakończenia realizacji, wymaga pełnego zaangażowania dużej ilości sprzętu i zasobów ludzkich oraz ich odpowiedniej koordynacji. Fragment ten budują dwie sekcje drogowe i dwie sekcje mostowe. Dodatkowo na placu budowy obecny jest rozbudowany zespół laboratoryjny oraz służby geodezyjne. Na samym odcinku Budimexu pracuje ok. 440 osób i 169 jednostek sprzętu budowlanego. Praca wymaga wielozmianowości, aktywności od 6 rano do 22 – często i w weekendy.

Opis inwestycji

Zadanie obejmuje budowę dwujezdniowego, dwupasowego z rezerwą pod 3. pas ruchu odcinka autostrady o nawierzchni z betonu cementowego, klasie technicznej A i prędkość projektowa 120 km/h. Obciążenie nawierzchni zaplanowano na 115 kN/oś.

Łącznice, drogi poprzeczne, łącznice węzłów i obiekty mostowe posiadają typową nawierzchnię bitumiczną. Wykonywane są również węzły drogowe: Rząsawa, Lgota oraz Blachownia. Konieczne są zarówno przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z autostradą, jak również budowa części dróg dojazdowych (obsługujące tereny przyległe do autostrady) i przejazdów awaryjnych oraz wjazdów awaryjnych na autostradę.

Obiekty inżynierskie

Łącznie na swoim odcinku firma Budimex ma do dokończenia 23 obiekty inżynierskie, w tym: sześć wiaduktów autostradowych, siedem wiaduktów drogowych, sześć przejść dla zwierząt i cztery przepusty żelbetowe. Roboty przy obiektach prowadzone są na różnym stopniu zaawansowania. Niektóre obiekty potrzebują dokończenia konstrukcji żelbetowych, robót konstrukcyjnych czy też zasypek. Są też inne elementy jedynie do wykończenia, trwa brukowanie stożków, dokończenie elementów odwodnienia. Prowadzone są też prace naprawcze na powierzchni betonu wykonanej przez poprzedniego Wykonawcę.

Cel inwestycji

Odcinek F – węzeł Rząsawa (z węzłem) – węzeł Blachownia (z węzłem), który jest fragmentem autostrady A1 na odcinku Rząsawa – Pyrzowice, połączy zrealizowane już fragmenty autostrady A1 w woj. łódzkim i dalsze odcinki na północy kraju, z południową granicą państwa, z miastami aglomeracji śląskiej, Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach oraz odciąży Częstochowę z ruchu tranzytowego.

 

Paweł Zawiła
dyrektor kontraktu

Sam kontrakt jest wysoce wymagający i ambitny. Aby podołać temu zadaniu, potrzebne było utworzenie dużych zespołów drogowych i mostowych z rozbudowaną strukturą na sekcje. Roboty kontraktowe realizowane przez firmę Budimex są już na bardzo wysokim stopniu zaawansowania. Prace staramy się prowadzić zgodnie z harmonogramem, pomimo że wystąpiła duża ilość robót dodatkowych, m.in. wynikających z koniecznosci doprowadzenia styków, czyli warstw i zakresów pozostawionych przez poprzedniego Wykonawcę, do parametrów specyfikacji i do wymagań odbiorowych, co spowodowało opóźnienia na tych odcinkach. Czynności naprawcze zostały w dużej mierze już wykonane. Teraz koncentrujemy się na robotach nawierzchniowych i wykończeniowych. W tym momencie jesteśmy w ok. połowie czasu trwania kontraktu. Zakończone są roboty ziemne w zakresie drogowym, a na mostach trwają prace wykończeniowe. Na naszym odcinku zaawansowanie robót nawierzchniowych z betonu cementowego wynosi ponad 30%. Natomiast na obiektach mostowych zostały położone pierwsze warstwy z asfaltu lanego i warstwy ścieralne. Planujemy ukończyć nawierzchnię z betonu cementowego do 30 października. Jest to plan realny, ale uzależniony w dużej mierze od warunków pogodowych. Trzeba mieć na uwadze ewentualne problemy pogodowe, które późną jesienią ciężko przewidzieć, a które mają wpływ na roboty uzależnione od warunków atmosferycznych, zarówno w zakresie drogowym, jak i mostowym, jak izolacje, nawierzchnie i prace wykończeniowe. Największym priorytetem jest oddanie do ruchu na przełomie września-października przejazdów poprzecznych, co zmniejszy uciążliwości dla lokalnych społeczności. Na naszym odcinku występuje sześć znaczących przejazdów poprzecznych, tzw. kolizji. W tym momencie występują tam utrudnienia w postaci ruchu wahadłowego, natomiast po oddaniu obiektów mostowych do użytkowania, ruch zostanie skierowany na nowe odcinki. Musimy również przebudować pilnie dużą kolizję magistrali wodociągowej niewykonaną przez poprzedniego Wykonawcę, która zasila dużą część miasta Częstochowa.


Łukasz Zapart 
zastępca dyrektora kontraktu

Odcinek realizowany przez firmę Budimex jest prowadzony w formie „zbuduj”, co oznacza, że wszystkie projekty i założenia technologiczne są nam znane. Mamy do wykonania autostradę w konstrukcji betonu cementowego, z czym wiążą się bardzo duże reżimy technologiczne i organizacyjne. Maszyny o pokaźnych gabarytach wymagają szczegółowego planowania już przy ich ustawieniu na odcinku. Praca z nimi jest skomplikowana, a układanie nawierzchni pracochłonne. Realizujemy już w Polsce tego typu inwestycje, więc nie możemy narzekać na brak doświadczenia. Żeby wykonać powierzone nam zadanie, harmonogram musi być bardzo napięty. Oprócz zadań kontraktowych musimy też skupić się na pracach już rozpoczętych, ale nieukończonych przez poprzedniego wykonawcę. Największe braki były w docelowym profilowaniu skarp, nasypów i wykopie rowów. Roboty ziemne, jakie zostały wykonane, to tzw. grube roboty ziemne, czyli nasypy, wykopy, acz bez żadnego profilowania i przygotowania pod zabezpieczenia za pomocą humusowania i obsiewu. Inwestycja wymaga ogromnego zaangażowania ludzi i sprzętu. Kontrakt prowadzony jest w bardzo szybkim tempie. W tak krótkim czasie wykonywanie zadania jest możliwe, ale wymaga: aktywności na „pełnych obrotach”, zaangażowania, skupienia i sprzyjających warunków atmosferycznych.Andrzej Czyż
zastępca dyrektora kontraktu ds. mostów

W ramach odcinka realizowanego przez firmę Budimex wykonywane są 23 obiekty inżynierskie. 13 z nich to duże wiadukty i most w ciągu autostrady oraz nad autostradą. Nad autostradą mamy też łącznie 10 przepustów − niektóre do ukończenia po poprzednim wykonawcy, a niektóre do zrealizowania od podstaw. Sześć z nich to małe przepusty praktycznie zakończone, jeżeli chodzi o konstrukcję. Pozostałe dwa z całą nawierzchnią do wykonania i elementami wykończeniowymi, a dwa kolejne to przepusty rozpoczęte przez poprzedniego wykonawcę. Jeżeli chodzi stricte o obiekty mostowe, zdecydowana większość tych obiektów, zwłaszcza konstrukcje, są wykonane. Na obiekcie WA-352 nad linią kolejową na początku odcinka (417+449 nad linią PKP nr 146 w c. drogi Krajowej DK 1) mamy do wykonania wzmocnienie posadowienia fundamentów i same podpory skrajne obiektu. Są też inne elementy do wykończenia, jak: schody skarpowe, brukowanie stożków, dokończenie elementów odwodnienia, prace naprawcze na powierzchni betonu po poprzednim wykonawcy, bo w wielu miejscach są zgłaszane uwagi do wykonania tejże nawierzchni, co też generuje dodatkowy zakres robót. Na wszystkich obiektach prowadzone są roboty. Do dokończenia zostały też pozostałe obiekty, w tym: płyty przejściowe, kapy chodnikowe, dokończenie elementów dylatacji, warstw asfaltu lanego jako zabezpieczenie izolacji na tych obiektach, balustrady, bariery. Zaawansowanie na obiektach jest różne. Są też inne roboty do wykończenia, np. obiekty typu wiadukty:
WD-361, WD-356, WD-358, WD-354 i WD 355. Na przełomie września i października musimy zakończyć roboty na wiaduktach oraz uzyskać pozwolenie na ich użytkowanie, aby ruch poprzeczny lokalny przełożyć na gotowe obiekty i zlikwidować w zakresie trasy głównej istniejące teraz bajpasy z nawierzchnią bitumiczną. Pozwoli to uciąglić trasę górną, by umożliwić kolegom drogowcom wykonanie konstrukcji autostrady, począwszy od wykopu, kończąc na betonie nawierzchniowym, i zachować ciągłość oraz przejezdność.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij