Aktualności z branży drogowej

A1 na odcinku Zawodzie – Pyrzowice otwarta

2 sierpnia br. otwarto wybudowany przez konsorcjum spółek STRABAG fragment autostrady A1 o łącznej długości 32 kilometrów, który tworzą dwa odcinki: odc. H pomiędzy węzłem Zawodzie (bez węzła) i węzłem Woźniki (z węzłem) o długości 16,7 km oraz odc. I pomiędzy węzłem Woźniki (bez węzła) i węzłem Pyrzowice (bez węzła) o długości 15 km. Oba odcinki posiadają nawierzchnię z betonu cementowego oraz mają dwie jezdnie, po dwa pasy ruchu, z możliwością dobudowy trzeciego pasa. Na odcinku H po raz pierwszy w Polsce do zbrojenia nawierzchni drogowej zostały wykorzystane pręty z włókna szklanego GFPR. Zbrojenie to wyróżnia odporność na korozję oraz ponad 2,5-krotnie wyższa wytrzymałość na rozciąganie i 4-krotnie mniejsza waga w stosunku do tradycyjnego zbrojenia stalowego. Zastosowanie zbrojenia ciągłego pozwala wyeliminować szczeliny dylatacyjne, które są przyczyną generowania hałasu podczas eksploatacji nawierzchni, natomiast użycie do tego celu włókna GFRP w miejsce stali eliminuje ryzyko uszkodzeń nawierzchni związane z korozją zbrojenia, przez co znacząco podnosi trwałość tak wykonanej nawierzchni.Źródło: STRABAG

Targi Maszyn Budowlanych i Komunalnych – BUD EXPO
13-14 września 2019 r.

w G2A Arena odbędą się Targi Maszyn Budowlanych i Komunalnych – BUD EXPO. Jest to wydarzenie dedykowane branży budowlanej, powstałe z uwagi na jego duże zapotrzebowanie rynku. Na targach BUD EXPO swoją aktualną ofertę zaprezentują m.in. producenci i dystrybutorzy maszyn oraz urządzeń budowlanych. Zakres branżowy Targów Maszyn Budowlanych i Komunalnych obejmuje m.in.: maszyny i urządzenia do robót ziemnych, maszyny i sprzęty do produkcji oraz transportu betonu, do prac wykończeniowych, specjalistyczne pojazdy budowlane, części i komponenty do maszyn budowlanych, narzędzia pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne, maszyny komunalne, osprzęt do ciągników oraz transport budowlany i samochody ciężarowe.Źródło: g2aarena.pl/wydarzenie/bud-expo/

III Warsztaty Geologii Inżynierskiej

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zaprasza do udziału w III edycji Warsztatów Geologii Inżynierskiej. Są one okazją do spotkania firm i instytucji zajmujących się zagadnieniami związanymi z geologią inżynierską oraz okazją do wymiany doświadczeń. III Warsztaty Geologii Inżynierskiej odbędą się 19-20 września 2019 r. w Krakowie. W programie wydarzenia zaplanowano dwie sesje: audytoryjną i warsztatową oraz prezentację firm. Tematyka warsztatów obejmie: badania oraz interpretację wyników sondowania CPTU, badania terenowe i laboratoryjne, wykorzystanie metod geofizycznych w geologii inżynierskiej, geomonitoring w drogownictwie, aspekty prawne w geologii inżynierskiej – teoria i praktyka.

Źródło: warsztatygi.agh.edu.pl

Testy nowego asfaltu

Firmy Grupa LOTOS, Budimex oraz ORLEN Asfalt podpisały umowę z konsorcjum naukowym, w skład którego weszły Politechniki Gdańska i Warszawska oraz IBDiM, na realizację programu badawczego dotyczącego modernizacji nawierzchni asfaltowych przy użyciu specjalnych asfaltów modyfikowanych polimerami. Badania mają pozwolić zebrać informacje na temat modyfikacji materiałów. Jeśli asfalty modyfikowane (PMB − polimer modified bitumen) i wysokomodyfikowane (PMB HiMA − highly modified asphalt) bazujące na mieszankach mineralno-asfaltowych przetrwają testy odporności na zmęczenie oraz na działanie wody i mrozu, a efektem tego będzie mniejsze występowanie kolein i spękań, to będziemy mogli w Polsce cieszyć się nowymi drogami, znacznie bezpieczniejszymi i trwalszymi. Konsorcjum oświadczyło, że projektem zainteresowane są Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to związane z realizacją Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2019-2025.

Źródło: Nauka w Polsce

Forum Budownictwo w Polsce 2020

10 października 2019 r. w Warszawie odbędzie się IV edycja Forum Budownictwo w Polsce 2020. Jak co roku, w ramach wydarzenia spotka się grono: inwestorów, wykonawców, producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych, aby wspólnie omówić sytuację na rynku, prognozy i strategie współpracy na kolejny rok. Tym razem zostaną omówione zagadnienia dotyczące: stanu już realizowanych projektów, konsekwencji zmian dla nowych inwestycji, a przede wszystkim najbardziej prawdopodobne odpowiedzi na pytanie – co dalej w branży? Jak zwykle dyskusja zostanie podparta danymi makroekonomicznymi dotyczącymi całego sektora, szczegółowe prognozy dla rynków: mieszkaniowego, komercyjnego i infrastruktury oraz opinie liderów. Dzięki obecności wiodących graczy omówione zostaną: realne ryzyka, możliwości współpracy w kolejnym roku oraz obszary dywersyfikacji po 2023 r., dane, strategie i plany decydujące o kształcie rynku.

Źródło: forum-budownictwo.com

Sól drogowa na upały

W upalne dni na ulicach i drogach w Holandii wysyłane są solarki, które posypują nawierzchnię dróg. Akcja sypania solą dróg przy tropikalnych upałach to nie żaden dowcip – powiedziała rzeczniczka gminy Utrechtse Heuvelrug na wschodzie Holandii. – Sypiemy na niektórych drogach, żeby ochłodzić asfalt – wyjaśniła. Sól wyciąga z powietrza wilgoć, co powoduje schładzanie asfaltowej nawierzchni. W ten sposób przeciwdziała się szkodom i zmniejsza lepkości nawierzchni. Przede wszystkim miasta i gminy na wschodzie Holandii w pobliżu niemieckiej granicy stosują tę metodę. Przy panujących upałach sięgających 40 st. C, asfalt jest tak gorący, że zaczyna pękać i wybrzuszać się. Posypywanie solą autostrad czy dróg krajowych nie jest konieczne, bo ich nawierzchnia ma specjalną strukturę, dzięki której szybciej chłonie ona wilgoć. Holendrzy stosują tę metodę z powodzeniem już od 4 lat.

Źródło: dw.com

Aplikacja zamiast gotówki na A4 Katowice – Kraków

W lipcu br. firma Stalexport Autostrada Małopolska S.A. oddała do dyspozycji podróżnych system błyskawicznych płatności oparty o identyfikację numeru rejestracyjnego – tzw. video tolling. System pozwala płacić za przejazd przy pomocy aplikacji Autopay znanej już z AmberOne Autostrady A1. Pozwala ona zarejestrować pojazd w bazie i powiązać numer rejestracyjny z kartą kredytową lub płatniczą. Zainstalowane na bramkach urządzenia odczytują tablicę rejestracyjną
i automatycznie podnoszą szlaban. Płatność odbywa się bez zaangażowania kierowcy, dzięki czemu przejazd jest bardzo płynny. To pierwsza metoda płatności za przejazd autostradą, która nie wymaga instalowania dodatkowych urządzeń oraz dokonywania płatności „z góry”.

Źródło: Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Legnickie dni SMART CITY

3-4 października 2019 r. w Legnicy odbędą się „Legnickie dni SMART CITY”, w skład których wchodzi Konferencja „Smart City – Mobilność Miejska” oraz Seminarium „ITS – wdrożenie i co dalej?”. Wydarzenie będzie forum wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami oraz możliwością prezentacji rozwiązań praktycznych w zakresie wdrożonych rozwiązań szeroko rozumianej mobilności miejskiej oraz zarządzania Inteligentnymi Systemami Transportowymi (ITS) przez poszczególne jednostki oraz przedsiębiorców. Tematyka seminarium natomiast ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie utrzymania ww. systemów oraz wykorzystania narzędzi tych systemów do poprawy warunków ruchu oraz jego bezpieczeństwa. Zaproszenie kierowane jest do: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców oraz pozostałych osób zainteresowanych tematyką inteligentnych rozwiązań w mobilności miejskiej.

Źródło: Urząd Miasta Legnica,
Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym

Drugi przetarg na S7 Płońsk − Czosnów

GDDKiA kontynuuje przetargi na wyłonienie wykonawców na przebudowę 35-kilometrowego odcinka obecnej drogi krajowej DK7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem do parametrów trasy ekspresowej. 7 sierpnia br. skierowano do publikacji przetarg na drugi z trzech odcinków. Zadaniami wykonawcy będą: przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa 12 km drogi ekspresowej S7 o przekroju dwujezdniowym z trzema pasami ruchu, która powstanie w miejscu obecnej drogi krajowej DK7. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Załuski i Ostrzykowizna. Powstanie fragment nowego przebiegu drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Potencjalni wykonawcy S7 pomiędzy Płońskiem i Czosnowem będą mieli możliwość wyboru rodzaju nawierzchni, czyli sami mogą zdecydować, czy trasę główną zbudują betonową, czy bitumiczną. Oznacza to, że firma przystępująca do przetargu będzie mogła zastosować technologię, w której się specjalizuje i pod tym kątem dostosować ofertę.

Źródło: GDDKiA

Zezwolenie na budowę odcinka S7

7 sierpnia br. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ok. 6,64 km fragmentu południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 Warszawa – Grójec. Decyzja ta, zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę, dotyczy odcinka A
– od węzła Lotnisko (bez węzła) do węzła Lesznowola (z węzłem). Realizacja będzie obejmowała m.in. budowę: węzłów drogowych Zamienie i Lesznowola, ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia terenu oraz urządzeń ochrony środowiska m.in.: zabezpieczeń akustycznych i zieleni, przejść dla zwierząt, przepustów ekologicznych wraz z ogrodzeniem ochronno-naprowadzającym.

Źródło: mazowieckie.pl

Nowe oznakowanie
odcinkowego pomiaru prędkości

Ministerstwo Infrastruktury, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Zmiana ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego. Nowy znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości, natomiast znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” − koniec tego odcinka. Oznakowanie pomiaru odcinkowego następuje przez umieszczenie tabliczki T-1a pod znakiem D-51, na której podawana jest długość odcinka pomiarowego. Nowe regulacje rozszerzają ponadto zakres stosowania tabliczki T-1a o wskazywanie odległości znaku informacyjnego do początku odcinka drogi objętego pomiarem. Takie rozwiązanie pozwoli na umieszczenie dodatkowego znaku D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” wraz z tabliczką T-1a przed początkiem odcinka drogi objętego kontrolą prędkości w przypadku, gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności, np. ze względu na geometrię drogi albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Źródło : Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Ekspert drogowo-mostowy

Zachęcamy do aktywnego zgłaszania osób, które Państwa zdaniem zasługują na miano Eksperta drogowo-mostowego! Podczas tegorocznej konferencji „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” zostanie wręczone wyróżnienie przyznawane przez „Magazyn Autostrady” i czasopismo „Mosty” dla Eksperta drogowo-mostowego. Jeżeli znasz osobę z branży, która Twoim zdaniem stanowi wzór do naśladowania, chętnie dzieli się swoim doświadczeniem zawodowym oraz stanowi autorytet w swojej dziedzinie – zgłoś ją do naszego plebiscytu! To najlepszy sposób, by pokazać, że jej praca i zaangażowanie są zauważane i doceniane. Do tej pory tytuł uzyskali: Ewa Wilk (TPA Sp. z o.o.),
śp. prof. Adam Bolt (Politechnika Gdańska), dr hab. inż. Arkadiusz Madaj, prof. PP (Politechnika Poznańska). Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy m.machura@elamed.pl
do 31.08.2019 r. W zgłoszeniu prosimy napisać kilka słów uzasadnienia swojego wyboru.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij