Aktualności z branży drogowej

Separatory drogowe Kwazar – funkcjonalność i design

Separatory U-25c stosowane są m.in. do tymczasowego poziomego oznakowania i rozdzielania pasów ruchu, oznaczania pasów wyłączonych z ruchu oraz znakowania stref zagrożenia. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego tworzywa z dodatkiem stabilizatorów UV są bardzo odporne na odbarwienia, uszkodzenia mechaniczne oraz na działanie warunków atmosferycznych i czynników chemicznych, np.: sól drogowa, słońce, mróz, deszcz itp. Specjalny profil w podstawie ułatwia przewożenie przy pomocy wózka widłowego. Nowoczesny atrakcyjny design sprawia, że separatory Kwazar to nie tylko produkt, który ma zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, ale również produkt, który spełnia oczekiwania wizualne. Doskonale prezentuje się na drodze, ciesząc oko kierowców, co potwierdza, że ciekawe i estetyczne wzornictwo jest możliwe również w przypadku produktów BRD.

 Źródło: kwazar.com.pl


Finansowanie BRD

Europejski Bank Inwestycyjny i Komisja Europejska uruchomiły program Safer Transport PlatformRoad Safety Advisory, w ramach którego m.in. zarządcy dróg mogą skorzystać z doradztwa finansowego i technicznego na inwestycje podnoszące bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Do wzięcia udziału w programie można zgłaszać się za pośrednictwem strony internetowej STP. Mogą z niego skorzystać m.in.: władze krajowe i regionalne odpowiedzialne za drogi, samorządy czy duże firmy transportowe. Wsparcie mogą otrzymać projekty inwestycji w infrastrukturę drogową, tak by zwiększyć poziom jej bezpieczeństwa. STP oferuje także pomoc przy projektach zwiększających bezpieczeństwo pojazdów, jak również w przypadku inwestycji ukierunkowanych na zachowanie bezpieczeństwa przez użytkowników dróg (m.in. systemy wspomagania kierowcy zachęcające użytkowników dróg do stosowania odpowiedniej dyscypliny prędkości).

 Źródło: brd24.pl


Pozytywne oceny przepraw mostowych

24 maja br. minister Jerzy Kwieciński poinformował o pozytywnej ocenie przepraw mostowych rekomendowanych do programu Mosty dla Regionów. Pozytywna decyzja dotyczyła dokumentacji mostu przez Wartę w Biechowach pod Koninem. Koszt budowy przeprawy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi w ciągu drogi powiatowej nr 3217P szacowany jest na 90 mln zł.
Po przygotowaniu dokumentacji budowa będzie mogła być dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych. Most jako ciąg drogowy będzie stanowił alternatywę dla drogi krajowej nr 25 i przejmie ruch przejeżdżający obecnie przez Konin w kierunku Lichenia, i dalej na północ Polski. Pozytywną ocenę otrzymał rekomendowany most na Noteci w gminie Czarnków. Przeprawa ma kluczowe znaczenie dla poprawy warunków ruchu drogowego w regionie i uzupełni lukę w sieci transportowej, zlikwiduje tzw. wąskie gardło, zapewni dostęp do obszarów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa.

 Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju


„Bezpieczeństwo Techniczne Maszyn Budowlanych i Pojazdów”

15 maja 2019 r. w trakcie Targów Autostrada-Polska odbyło się seminarium organizowane przez Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych pt. „Bezpieczeństwo Techniczne Maszyn Budowlanych i Pojazdów”. W trakcie sesji merytorycznej Zenon Koperniak z Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych omówił kwestie związane ze stalą konstrukcyjną o wysokiej wytrzymałości – odpowiedniej dla konstrukcji nośnych – oraz poruszył temat badań nad statecznością boczną pojazdów. Jako że Instytut posiada specjalne stanowisko do tego typu badań, zagadnienie to zostało omówione na konkretnych przykładach bazujących na doświadczeniach PIMB. Podczas sesji odbyła się również prelekcja Dariusza Kozłowskiego dotycząca badań w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Instytut decyzją Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej został w 2013 r.
wyznaczony jako jednostka uprawniona m.in. do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań na dopuszczenie jednostkowe pojazdów kategorii: M, N, O. Udział w seminarium umożliwił uczestnikom poszerzenie wiedzy w zakresie tematyki bezpieczeństwa maszyn budowlanych i pojazdów, jak również pomógł stworzyć platformę współpracy i wymiany doświadczeń.

 Źródło: redakcja


Powstanie najdłuższy podwodny tunel?

Chiny rozważają budowę najdłuższego podwodnego tunelu. Inwestycja ma mieć długość aż 125 km i będzie biec pod
Cieśniną Pohaj. Tunel bezpośrednio połączy miasto Yantai, leżące na Półwyspie Szantung, z miastem Dalian, leżącym na Półwyspie Liaotung. Stworzy też nową linię dla szybkiego transportu towarów z jednego krańca kraju na drugi. Obecnie podróż samochodem z jednego miasta do drugiego trwa aż 13 godzin, tymczasem przeprawa promowa – ok. 7 godzin. Tunel ma skrócić drogę do zaledwie ponad godziny. Rząd przeznaczy w sumie na całą inwestycję ok. 45 miliardów dolarów.

 Źródło: China Knowledge


Osiem ofert na obwodnicę Częstochowy

Po zakończeniu wstępnych negocjacji dotyczących zakresu i formy zabezpieczenia zrealizowanych dotąd prac na obwodnicy Częstochowy GDDKiA zaprosiła osiem firm do składania ofert, tj.: Budimex, Berger Bau, Strabag, Pol-Aqua, Mirbud i Intercor oraz dwóch głównych podwykonawców odcinka F autostrady A1, czyli firmy Bud-Pol i Lemar. To kolejny, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, etap przyspieszonej formuły wyłonienia wykonawcy przez negocjacje bez ogłoszenia, mający na celu niezwłoczne zabezpieczenie robót. Równolegle do prowadzonych negocjacji prowadzono dalszą inwentaryzację placu budowy oraz przygotowywano dokumentację przetargową. Kolejnym krokiem będzie otrzymanie ofert i wyłonienie najkorzystniejszej z nich oraz podpisanie umowy z wykonawcą. Dzięki oparciu procedury wyboru wykonawcy na trybie negocjacji bez ogłoszenia, na co pozwalają i co regulują przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych, rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest jeszcze przed końcem sierpnia.

 Źródło: GDDKiA


Odcinek A1 z finansowaniem z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową o wartości 300 mln euro na współfinansowanie budowy autostrady A1 pomiędzy Tuszynem a Częstochową. Kredyt zasili Krajowy Fundusz Drogowy, z którego finansowane są budowa i przebudowa dróg krajowych w Polsce, w tym przede wszystkim autostrad i dróg ekspresowych oraz obwodnic miast. Udzielony kredyt jest kontynuacją długoletniej współpracy BGK z EBI przy finansowaniu inwestycji drogowych. Od 2005 roku EBI udzielił na rzecz KFD 35 kredytów na łączną kwotę ok. 13,2 mld euro. Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. EBI zapewnia długoterminowe wsparcie finansowe dla rzetelnie przygotowanych inwestycji, przyczyniając się w ten sposób do realizacji celów polityki UE.

 Źródło: Ministerstwo Infrastruktury


25 lat OIGD

21-22 maja br. w Krakowie odbyły się uroczystości Jubileuszowe 25-lecia działalności oraz Walne Zgromadzenie OIGD. W trakcie uroczystych obchodów jubileuszu przedstawiciele władz OIGD uhonorowali medalami osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju drogownictwa w Polsce oraz dla osób zaangażowanych w działalność Izby. M.in. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została Teresa Zofia Szczepańska, Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczony został Stanisław Sadłowski, a Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczono: Mieczysława Chmielewskiego, Janusza Leszka Andrzeja oraz Ryszarda Wojtona. Podczas Walnego Zgromadzenie organizacji podsumowano 2018 r. i dyskutowano m.in. o: wzroście cen i trudnościach z waloryzacją kontraktów, problemach firm wykonawczych świadczących usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych stosujących dwie stawki podatku VAT (8% i 23%) w zależności od rodzaju prowadzonych robót, braku pracowników i trudnych rozmowach z administracją państwową. Podjęto też wiele ważnych uchwał, m.in. zatwierdzono sprawozdanie z działalności OIGD oraz sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, udzielono absolutorium Radzie Izby, uchwalono plan finansowy na 2019 r. i przyjęto kierunki działań Izby na lata 2019-2021. Podjęto także uchwałę o przyznaniu tytułu członka honorowego Adamowi Kulikowskiemu, wieloletniemu członkowi Rady Izby i Prezydentowi Izby w latach 2012-2018.Źródło: OIGD


Forum Zielona Autostrada

14 maja br. odbyło się 1. Forum Zielona Autostrada organizowane przez redakcję „Zieleni Miejskiej”. Wydarzenie towarzyszyło Targom Autostrada-Polska. Forum jest pierwszym tego typu wydarzeniem łączącym tematykę budownictwa drogowego z szeroko rozumianą zielenią. Temat ten jest aktualny i niezwykle ważny. Stąd pomysł, aby wydarzenie poświęcone przydrożnej zieleni zorganizować właśnie podczas typowo drogowych targów branżowych. Celem wydarzenia jest rozpoczęcie dialogu pomiędzy branżami zieleni oraz budownictwa drogowego, żeby zmienić podejście przy okazji inwestycji drogowych do tematu zieleni. Zaproszeni goście argumentowali, dlaczego wykonywanie nasadzeń przydrożnych jest tak istotne, a także podpowiedzieli, na co zwrócić uwagę przy doborze materiału roślinnego czy też w jaki sposób prawidłowo pielęgnować nasadzenia. W programie uwzględniono też zagadnienia prawne w odniesieniu do zieleni przydrożnej oraz zarządzania małą architekturą na terenie miejsc obsługi podróżnych.

 Źródło: redakcja
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij