Aktualności z branży drogowej

Multiconsult Polska na autostradzie A2

Firma Multiconsult Polska odpowiada za opracowanie elementów Koncepcji Programowej dla trzech odcinków autostrady A2: Mińsk Mazowiecki – Siedlce, Siedlce – Biała Podlaska i Biała Podlaska – granica państwa. Praca przy tych inwestycjach oznacza, że Multiconsult będzie autorem projektu trasy o długości 133 km.
Firma zajmuje się również opracowaniem elementów Koncepcji Programowej następujących inwestycji:
−    „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Ryczołek (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) w km ok. 524+005 do km ok. 561+500” – długość odcinka: 37,5 km,
−    „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnicy Siedlec w km ok. 561+500 do węzła Cicibór (z węzłem) w km ok. 625+000” – długość odcinka: 63,5 km,
−    „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku Biała Podlaska od węzła Cicibór (bez węzła) w km ok. 625+000 do granicy państwa w km ok. 657+113” –długość odcinka: 32 km.
Do obowiązków Spółki przy tych projektach należy m.in. opracowanie: materiałów do oceny wpływu przedsięwzięcia na bezpieczeństwo ruchu drogowego, koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem, projektu wstępnego Systemu Ratownictwa i ortofotomap. Firma odpowiada także za: projekty robót geologicznych, badania zanieczyszczenia powierzchni ziemi, dokumentacje geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne oraz pozyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. Nie są to pierwsze zadania firmy Multiconsult Polska dotyczące autostrady A2. Firma pełniła także funkcję niezależnego inżyniera w ramach budowy odcinka Świecko – Nowy Tomyśl oraz Nowy Tomyśl – Konin – obie inwestycje były realizowane w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Obecnie świadczy usługi niezależnego inżyniera związane z utrzymaniem i eksploatacją na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl.

Źródło: Multiconsult Polska


Program Mosty dla Regionów

Program Mosty dla Regionów cieszy się dużym zainteresowaniem. 75 samorządów zawnioskowało o 86 mln zł na przygotowanie dokumentacji potrzebnej do budowy przepraw. O dofinansowanie dokumentacji projektowej ubiegają się samorządy z 14 województw, w tym najwięcej z Małopolski – 22. Nie złożyły wniosków jedynie samorządy z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Samorządy mogą otrzymać dofinansowanie do 80% wartości inwestycji. Zgodnie z zapisami Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych inwestycje przygotowane w ramach programu Mosty dla Regionów będą mogły uzyskać dofinansowanie na etap budowy ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, którymi dysponuje minister infrastruktury. Komisja złożona z przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA weryfikuje złożone wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym. Na podstawie rekomendacji komisji minister inwestycji i rozwoju podejmie decyzję o ostatecznie wybranych do dofinansowania projektach. Dokładny termin decyzji jest uzależniony od jakości złożonych wniosków o dofinansowanie i zakresu niezbędnych wyjaśnień oraz ewentualnych korekt we wnioskach.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

Bakterie naprawiające beton

Sole drogowe, np. chlorek wapnia, przyczyniają się do powstawania uszkodzeń nawierzchni drogi powodowanych przez reakcje zachodzące z betonem i wodą. W ich wyniku powstaje podchloryn wapnia (CAOXY), który infiltrując nawierzchnię drogi, m.in. odseparowuje kawałki betonu. Naukowcy z Drexel University wykazali, że niewielka domieszka bakterii w betonie może zapobiegać tworzeniu CAOXY. Wnioski wysnuto, badając szczep Sporosarcina pasteurii – kalcyfikujące organizmy, które mogą indukować reakcję chemiczną prowadzącą do powstania węglanu wapnia (nazywanym cementem natury). W ostatnim dziesięcioleciu S. pasteurii badano pod kątem zastosowania w naprawie pęknięć, m.in. w pomnikach, zabytkach oraz betonowej infrastrukturze. Naukowcy zdali sobie sprawę, że bakterie mogą być przydatne w zapobieganiu uszkodzeniom nawierzchni dróg. Ponieważ S. pasteurii występują w naturze i nie są patogenne, mogą być bezpiecznym ekologicznie rozwiązaniem problemu niszczenia wielu dróg. Wg zespołu praktyczne zastosowania wymagają jednak dalszych badań.

Źródło: Drexel University


Umowa na prace projektowe dla S6

Szczeciński Oddział GDDKiA podpisał umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla odcinka S6 w. Koszalin Wschód – Sianów o długości 7,9 km na obwodnicy Koszalina i Sianowa. Jest to odcinek, na którym wystąpiły szczególnie trudne i skomplikowane warunki podłoża uniemożliwiające realizację robót według pierwotnych założeń. Umowa z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o.o. opiewa na kwotę 5,17 mln zł. Wykonawca ma 8 miesięcy na opracowanie dokumentacji. Następnie w I kwartale 2020 roku powinien zostać ogłoszony przetarg na dokończenie robót na sekcji II obwodnicy. Roboty na tym odcinku obwodnicy powinny zakończyć się w latach 2022-2023, dokładny termin będzie zależał od przyjętych rozwiązań projektowych. Pozostałe fragmenty obwodnicy (sekcje 1 i 3) o łącznej długości 12 km będą gotowe jeszcze w 2019 roku.

Źródło: GDDKiA, Oddział w Szczecinie

Ekrany akustyczne w ciągu DK94

Rzeszowski Oddział GDDKiA wybrał ofertę spółki Euroformat Eu jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę ekranów akustycznych wzdłuż istniejącej obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 94. Wykonawca zadeklarował, że prace o wartości 789 322,48 zł zrealizuje w ciągu 4 miesięcy. Konieczność budowy ekranów akustycznych wynika z decyzji starosty jarosławskiego wydanej na podstawie wyników przeprowadzonej analizy porealizacyjnej, w zakresie oceny skuteczności zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko dla wybudowanej obwodnicy Jarosławia. Analiza porealizacyjna została opracowana przez firmę EKKOM Sp. z o.o. Wykazała ona przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, wynikające z ruchu pojazdów na przedmiotowym odcinku drogi krajowej nr 94. Nowe ekrany akustyczne zostaną wybudowane zgodnie z lokalizacją i na parametrach zgodnych z decyzją starosty jarosławskiego oraz analizą porealizacyjną. Ich łączna długość to ok. 225 mb.

Źródło: GDDKiA, Oddział w Rzeszowie


Polskie firmy dostarczają rozwiązania do europejskiej misji księżycowej


Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Space we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz i firmą TRASYS realizuje projekt RaCER (Rover Speed Characterisation for Lunar Exploration) dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). W ramach projektu po raz drugi odbyły się testy sterowania robotem mobilnym. Kampania testowa jest jednym z elementów działań, której wyniki posłużą przy opracowywaniu koncepcji misji HERACLES (Human Enabled Robotic Architecture and Capability for Lunar Exploration and Science). Celem tegorocznej Kampanii Testowej jest przeprowadzenie eksperymentów różnej metodologii sterowania robotem podczas jazdy oraz manipulacji ramieniem robotycznym z uwzględnieniem opóźnień występujących w komunikacji na drodze Ziemia – Księżyc. W tym celu obszar na terenie kopalni został przekształcony w taki sposób, aby wiernie odzwierciedlać krajobraz księżycowy, w którym przyszłe łaziki będą operować. Podczas testów jako łazik wykorzystany jest robot mobilny ciężkiej klasy PIAP IBIS®, który jest przeznaczony do działań pirotechnicznych i prowadzenia rozpoznania. Testy są realizowane na jednej z największych kopalni bazaltu w Polsce w Wilkowie na Dolnym Śląsku, której struktura geologiczna jest zbliżona do struktur geologicznych występujących w miejscach planowanych lądowań i eksploracji na Księżycu. Misja zaplanowana jest na drugą połowę lat dwudziestych XXI wieku. Jej głównym celem jest sprowadzenie próbki gruntu księżycowego na Ziemię oraz budowa bazy księżycowej z materiału pozyskanego na naturalnym satelicie Ziemi.

Źródło: PIAP Space


Nowe polskie bariery typu u20 z tworzywa tylko w ofercie Kwazar

Kwazar Corporation Sp. z o.o. wprowadza od maja 2019 roku do swojej oferty nowe bariery drogowe do tymczasowego (lub stałego) wygrodzenia i zabezpieczenia newralgicznych miejsc, np. w trakcie prowadzenia różnego rodzaju prac remontowo-budowlanych oraz robót z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dodatkowo ich lekka konstrukcja (13 kg) została wzmocniona profilami stalowymi, dzięki czemu bariery są sztywniejsze, bardziej stabilne i mniej podatne na odkształcenia. Posiadają czopy do montażu lamp ostrzegawczych.
Kwazar posiada w ofercie produkty BRD, takie jak: słupki prowadzące, przeszkodowe, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe. Cała produkcja realizowana jest w Polsce przy użyciu najwyższej jakości tworzywa.

Źródło: kwazar.com.pl

 

Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych już dostępna!

Dostępna jest już na rynku najnowsza książka Michała A. Glinickiego pt. Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych, w której autor prezentuje technologię budowy nawierzchni betonowych wraz z nowoczesnymi metodami zapewnienia i kontroli jakości na budowie. Pokazuje również liczne przykłady rozwiązań materiałowych i technologicznych, a także wyniki badań diagnostycznych nawierzchni betonowych w Polsce. Całość zilustrowano fotografiami z budów dróg ekspresowych, prowadzonych przy wykorzystaniu najnowszych rodzajów maszyn i urządzeń specjalistycznych. Książka będzie przydatna przede wszystkim dla osób zawodowo związanych z drogownictwem: decydentów, zarządców, inwestorów, projektantów, wykonawców i reprezentantów służb utrzymaniowych. Z pewnością zainteresuje także studentów specjalizujących się w budownictwie drogowym.

Źródło: PWN


Druga umowa na przygotowanie S17 od Piask do Hrebennego

23.04. br. w Krasnymstawie podpisano umowę na opracowanie koncepcji programowej dla odcinków przyszłej S17 pomiędzy węzłami: Piaski Wschód – Łopiennik, Krasnystaw Północ – Izbica oraz Izbica – Zamość Sitaniec. Gotowa dokumentacja pozwoli ogłosić przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji realizowanej w systemie „projektuj i buduj”. Realizację całej S17 od Piask do Hrebennego przewidziano na lata 2021-2025. Wykonawcą dokumentacji została firma Mosty Katowice. Koszt dokumentacji tych 44 km wynosi 8,4 mln zł.

Źródło: GDDKiA

 

Autostrada A1 wkrótce w całości

18.04.2019 r. została podpisana umowa na realizację 24-kilometrowego odcinka autostrady A1 z Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska. Koszt budowy wynosi 857 mln zł. Jest to ostatni odcinek na całej autostradzie A1, na którym nie toczyły się jeszcze prace budowlane. Wszystkie pozostałe odcinki autostrady A1 są już w fazie budowy. Nowa droga będzie miała po trzy pasy ruchu w każdą stronę i pas awaryjny. To podniesie jej przepustowość o około 50% w stosunku do stanu obecnego. Bezpieczeństwo zwiększą również wygodne i bezpieczne węzły bezkolizyjne. Trasa będzie miała nowoczesną nawierzchnię betonową, co według ocen specjalistów wytrzyma bez poważniejszych zabiegów remontowych około 30-40 lat. Odcinek A1 od Piotrkowa Trybunalskiego do Kamieńska jest częścią współfinansowanego z funduszy unijnych projektu pod nazwą „Budowa autostrady A1 koniec obwodnicy Częstochowy – Tuszyn”.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 

Polecamy Biuletyn Stowarzyszenia Linia Życia

Zachęcamy do zapoznania się z treścią 17. wydania Biuletynu Stowarzyszenia Linia Życia, którego wydania podjął się Elamed Media Group. Biuletyn powstał przy pomocy redakcji „Magazynu Autostrady”. W tym wydaniu poruszono szereg tematów związanych z ogólnie pojętą tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na łamach biuletynu znajdą Państwo m.in. wywiad z Pawłem Skierczyńskim – kierownikiem Pracowni Chemii i Ochrony Środowiska IBDiM, w którym poruszono zagadnienia dotyczące materiałów stosowanych do wykonywania oznakowania poziomego, jak i sposobu badania właściwości wykonanych oznakowań poziomych. Zwrócono również uwagę na nowe „trendy” w oznakowaniu poziomym i urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego, nowoczesne rozwiązania w zakresie barier drogowych oraz omówiono kwestie trwałej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez punktowe elementy odblaskowe o zwiększonej trwałości. Ciekawym punktem jest publikacja dotykająca problemów firmy, takich jak niejednolity system podatkowy czy nierealne wymagania i okresy gwarancyjne dla oznakowań poziomych.

Źródło: redakcja


Najnowsza monografia dr. hab. inż. Adama Zofki, prof. IBDiM

Polecamy Państwa uwadze najnowszą monografię dr. hab. inż. Adama Zofki, prof. IBDiM pt. Proaktywna strategia zarządzania elementami infrastruktury drogowej. Jej tematyką przewodnią jest proaktywna strategia zarządzania elementami infrastruktury drogowej. Na konkretnych przykładach wykazano szereg bezsprzecznych zalet proaktywnej strategii zarządzania elementami infrastruktury drogowej. Należy być przekonanym, że taka strategia będzie coraz częściej wykorzystywana w Polsce. Z punktu widzenia społeczeństwa podniosłoby to poziom dostępnych usług infrastrukturalnych, a zarządcy uzyskaliby dostęp do racjonalnych procesów, których efektem byłaby zrównoważona gospodarka majątkiem drogowym. Monografia składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza zawiera omówienie i porównanie różnych strategii zarządzania aktywami materialnymi i niematerialnymi. Przedstawiono odpowiednie mechanizmy i architekturę procesów zarządzania, w których można wykorzystać strategię proaktywną. Przedstawiono także potencjalne wyzwania oraz bariery uniemożliwiające trwałe wdrożenie proaktywnego systemu zarządzania. Druga część jest poświęcona wybranym elementom proaktywnego systemu zarządzania nawierzchniami drogowymi. Każdy podrozdział najpierw ogólnie omawia dany element systemu, a następnie podane są autorskie przykłady powiązanych opracowań. Na końcu zamieszczono autorskie zestawienie słownictwa wykorzystywanego w tematyce zarządzania i utrzymania infrastruktury drogowej, zarówno w języku polskim, jak i z odpowiednikami w języku angielskim.

Źródło: IBDiM

 

Wzrost cen ofertowych ratuje rentowność firm budowlanych

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego „Rynek budowlany w Polsce 2019-2025”, w 2018 r. grupa ponad 1200 średnich i dużych firm budowlanych wypracowała łączny wynik finansowy netto na poziomie 4,3 mld zł, wobec 2,9 mld zł rok wcześniej. Za 1,44 mld zł wypracowanego zysku netto odpowiadały firmy inżynieryjne. Wprawdzie w 2018 r. branża generalnego wykonawstwa bardzo mocno odczuła wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny, jednak dzięki dużej liczbie zleceń rosnącym kosztom towarzyszył także wyraźny wzrost przychodów. W rezultacie firmom udało się obniżyć koszty do mniej niż 96%, dzięki czemu wskaźnik rentowności obrotu netto uległ poprawie i wyniósł 3,7%. W większości przypadków generalni wykonawcy w swojej polityce ofertowej uwzględniają obecne realia rynkowe, w wyniku czego obserwowany jest znaczący wzrost cen ofertowych w przetargach. Coraz częściej także firmy selektywnie podchodzą do doboru kontraktów i niejednokrotnie rezygnują z zawarcia umów w wygranych już przetargach. Dodatkowo przedłużające się procedury przetargowe często zmuszają oferentów do wycofania złożonych ofert. W rezultacie dochodzi do sytuacji, w których wykonawcy zdobywają kontrakty z odległego miejsca w rankingu cenowym. Szansą dla firm budowlanych na uniknięcie powtórki z lat 2012-2013 i odbudowę marż na kontraktach jest wzrost cen ofertowych, czemu sprzyja malejąca konkurencja w branży. Obserwowane obecnie podwyższenie poziomu cen ofertowych jest w stanie pokryć wzrost kosztów firm budowlanych. Co więcej, w niektórych przypadkach wysoko wyceniane kontrakty mogą przynieść ponadprzeciętne marże za 2-3 lata, jeśli po okresie ożywienia ceny materiałów obniżą się, tak jak miało to miejsce w 2015 r.

Źródło: Spectis


6. Konferencja MT-ITS

5-7 czerwca w Krakowie odbędzie się Konferencja
MT-ITS 2019. Wydarzenie zgromadzi środowisko wybitnych inżynierów i naukowców z kraju i zagranicy. Celem Konferencji jest budowa aktywnej platformy współpracy, wymiany doświadczeń i wiedzy w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportu. W Krakowie podczas 6. Edycji Konferencji wykłady specjalne wygłoszą wybitni profesorowie: Guido Gentile (Sapienza University of Rome) oraz Markos Papageorgiou (Technical University of Crete). Do wygłoszenia swoich referatów zgłosiło się ponad 133 mówców z 29 krajów, reprezentujących 188 instytucji. Liczne wydarzenia towarzyszące staną się dodatkową platformą na poszerzenie sieci kontaktów biznesowych i zawodowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prezydent Krakowa wraz z rektorem Politechniki Krakowskiej. Złotym Sponsorem wydarzenia jest PTV Group Polska, a sponsorami poszczególnych streamów są firmy Siemens Mobility i Aimsun.

Źródło: mt-its2019.syskonf.pl

 

STRABAG rozbuduje odcinek drogi krajowej nr 94 na odcinku Modlnica – Giebułtów

Spółka STRABAG Infrastruktura Południe podpisała umowę z GDDKiA w Krakowie na zaprojektowanie i rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 94 na odcinku Modlnica – Giebułtów. Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i buduj” obejmuje odcinek o długości 1,52 km drogi klasy GP. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na lipiec 2020 roku. W zakres realizowanego zadania wchodzą: dwa skrzyżowania typu rondo, dwie zatoki postoju na potrzeby ITD, chodniki i przejścia dla pieszych. Przebudowane zostaną odcinki dróg poprzecznych oraz powstaną nowe drogi dojazdowe w celu zapewnienia komunikacji lokalnej. Przebudowie ulegną sieci:
elektroenergetyczne, wod-kan, gazowa i teletechniczna. Zamontowane zostaną: nowe oświetlenie, ekrany akustyczne oraz aktywne elementy zarządzania ruchem. Po zakończeniu całej inwestycji zwiększy się przepustowość DK94 na wlocie do Krakowa.

Źródło: STRABAG Infrastruktura Południe


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij