Rozmowa z Mirosławem Czechem, dyrektorem lubelskiego oddziału GDDKiA

Mirosław Czech od 1 lutego 2018 r. piastuje stanowisko dyrektora lubelskiego oddziału GDDKiA, jednocześnie pozostając radnym i pełnomocnikiem prezydenta Chełma do spraw dróg w mieście. W rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania dotyczące programu budowy 100 obwodnic, budowy południowej obwodnicy Chełma oraz przyszłych planów infrastrukturalnych w województwie lubelskim.

fot. GDDKiA Oddział w Lublinie

Ministerstwo Infrastruktury opracowało Program budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. W ramach tego programu województwo lubelskie zyska 7 nowych obwodnic. Gdzie one powstaną?

Jest to jedna z zapowiedzi, która została sformułowana przez rząd Mateusza Morawieckiego i teraz wchodzi w etap przygotowań i realizacji. Program 100 obwodnic jest niezwykle ważny dla rozwoju naszego kraju. Obwodnice to przede wszystkim: większe bezpieczeństwo, mniejszy ruch w środku małych i średnich miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i lepszy komfort jazdy. Jak pokazuje doświadczenie z innych miast, gdzie obwodnice powstały, jest tam bezpieczniej i zmniejszyła się liczba wypadków, w tym śmiertelnych. Zwiększył się natomiast poziom życia mieszkańców. W województwie lubelskim w ramach rządowego programu powstanie siedem obwodnic. Będą to obwodnice: Dzwoli, Gorajca, Janowa Lubelskiego, Szczebrzeszyna i Zamościa, w ciągu drogi krajowej nr 74, a także obwodnice Łęcznej w ciągu DK82 oraz Łukowa w ciągu DK63 i 76. Na liście rezerwowej tego programu znalazły się także Turka i Łuszczów w ciągu DK82, które będą realizowane, o ile pojawią się oszczędności lub zostaną przyznane dodatkowe środki finansowe. Lista została przygotowana przez Ministerstwo Infrastruktury m.in. w oparciu o dane przekazane przez GDDKiA, takie jak: natężenie ruchu, liczba wypadków czy stan prac przygotowawczych na obwodnicach, dla których nie było wcześniej zapewnionego finansowania na projekt i budowę. Warto też dodać, że w województwie lubelskim powstają lub powstaną obwodnice i obejścia miast w ramach innego dużego programu, jakim jest Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014--2023 z perspektywą do 2025 roku. Są to m.in. realizowane już obwodnice Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17 Piaski – Hrebenne, a także Janowa Lubelskiego, Kraśnika czy obejścia mniejszych, ale bardzo zatłoczonych ciężarówkami miejscowości, takich jak Niedrzwica Duża i Niedrzwica Kościelna w ciągu S19 Lublin – Rzeszów. Rozbudowane zostaną także obwodnice Międzyrzecza Podlaskiego czy Kocka, zbudowana zostanie obwodnica Chełma, na którą chcemy jeszcze w tym roku ogłosić przetarg w trybie „projektuj i buduj”, oraz obwodnica Zamościa w ciągu drogi S17 Piaski – Hrebenne. Mniej się o tym mówi, ale od korków odetchną też mieszkańcy takich miejscowości jak Niemce czy Lubartów, które za kilka lat otrzymają obejścia dzięki planowanej budowie trasy S19 z Lublina w kierunku Białegostoku.

Realizacja której obwodnicy będzie najbardziej wymagająca?

Każda z obwodnic będzie miała swoją specyfikę zarówno na etapie prac przygotowawczych, jak i w trakcie budowy, w zależności od względów technicznych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Ze względu na długość największym wyzwaniem wydaje się budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74.

Zabiega Pan o rozpoczęcie pierwszych prac przygotowawczych związanych z budową południowej obwodnicy Chełma. Przygotował Pan również wizualizację przebiegu całej trasy, od granic miasta do ul. Hrubieszowskiej, którą przedstawił radnym na posiedzeniu komisji. Dlaczego ta inwestycja jest tak ważna?

Jako radny i pełnomocnik prezydenta Chełma do spraw dróg w mieście otrzymywałem i nadal otrzymuję wiele sygnałów od mieszkańców, którzy oczekują skutecznych działań samorządu w tej sprawie. Projekt koncepcji przebiegu drogi miejskiej w Chełmie pod roboczą nazwą „Południowa Obwodnica Chełma” wykonałem już w 2018 roku. Droga będzie przebiegała w większości przez teren samorządu i przez niego zostanie zrealizowana. Dla mieszkańców to bardzo istotna inwestycja, bo z roku na rok w Chełmie, który leży na międzynarodowym szlaku drogowym, przybywa samochodów. W godzinach szczytu główne arterie są zakorkowane. Centrum miasta, a szczególnie ul. Rejowiecka, jest wręcz rozjeżdżane przez ciężkie pojazdy, które stwarzają niebezpieczeństwo dla pieszych, generują spaliny i duży hałas. Z tego powodu miasto nie może spokojnie się rozwijać, a mieszkańcy czują dyskomfort, co uwidacznia się na co dzień. Musimy temu zaradzić, dlatego wdrażamy nasz plan.

Jaki jest odzew decydentów na Pańskie sugestie dotyczące budowy południowej obwodnicy Chełma?

Pomysłem południowej obwodnicy zainteresowali się m.in. wicepremier Jacek Sasin oraz europoseł Beata Mazurek. Inwestycja ta ma szansę uzyskać 80-proc. dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Rada Miasta Chełm uwzględniła w budżecie na 2020 rok część środków finansowych na przygotowanie tego zadania. Trzeba podkreślić, że po ostatnich wyborach sytuacja społeczno-polityczna jest dla miasta niezwykle sprzyjająca i wykorzystujemy ten czas.

W artykule Pańskiego autorstwa opublikowanym w nr. 6/2018 „Magazynu Autostrady” pisał Pan, że: „Województwo lubelskie jest jednym z pięciu województw Polski Wschodniej, na terenie których jest jeszcze nadal bardzo dużo do zrobienia w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych (…)”. Dużo się zmieniło przez te dwa lata? Jaka jest Pana ocena stanu administrowanych dróg?

Sieć dróg krajowych przenosi aż 40% całego ruchu drogowego w kraju. Mimo wielu inwestycji infrastruktura drogowa w dalszym ciągu wymaga dużych nakładów na rozwój i zapewnienie odpowiednich standardów. Rozbudowa sieci jest więc konieczna i prowadzona jest konsekwentnie m.in. w ramach PBDK 2014-2023 (25). W ostatnich latach Polska poczyniła duże postępy w kwestii budowy autostrad i dróg ekspresowych. Obecnie sieć ta obejmuje ponad 4 tys. km, a w 2025 roku zwiększy się do prawie 6 tys. km. Natomiast działania takie jak Program 100 obwodnic poprawią przepustowość dróg krajowych i dostęp do sieci dróg najwyższych klas.

Czy może Pan opowiedzieć, jakie jeszcze inwestycje są planowane w Pańskim regionie?

Poza realizacją Programu 100 obwodnic dla lubelskiego oddziału GDDKiA 2020 rok jest rokiem budowy dróg ekspresowych i przygotowywania dokumentacji dla kolejnych inwestycji. W przygotowaniu są drogi o długości ok. 332 km i wartości ponad 12,3 mld zł.

Prowadzone są prace projektowe w związku z budową tras S12 między Piaskami a przejściem granicznym w Dorohusku, S17 od Piask do Hrebennego i północnej części S19 z Lublina w kierunku Białegostoku, powstającą w ramach europejskiego szlaku Via Carpatia. Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić przetargi na zaprojektowanie i budowę 17-kilometrowej obwodnicy Chełma w ciągu S12 oraz odcinka drogi S19 z Lublina do Lubartowa, który będzie miał ok. 24 km.

Ponadto lubelski oddział GDDKiA realizuje także sześć odcinków trasy S19 między Lublinem a Rzeszowem o długości ok. 75 km, 10-kilometrową obwodnicę Tomaszowa Lubelskiego oraz dwa ostatnie odcinki drogi S17 Lublin – Warszawa o łącznej długości ok. 24 km.

Polski Kongres Drogowy i Katedra Dróg i Mostów Politechniki Lubelskiej właśnie na Lubelszczyźnie organizują konferencje z cyklu „Ochrona środowiska i estetyka w budownictwie komunikacyjnym”. Czy ochrona środowiska jest ważnym aspektem realizacji infrastrukturalnych w Pańskim rejonie?

Jestem wdzięczny kierownictwu Polskiego Kongresu Drogowego, że pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę z lubelskim oddziałem GDDKiA i że zdecydowało się zorganizować konferencje w województwie lubelskim. Przy każdej dużej inwestycji drogowej konieczna jest ocena oddziaływania na środowisko. Stosujemy wszelkie możliwe rozwiązania, które chronią środowisko i całość otoczenia, tak by budowa drogi w jak najmniejszym stopniu oddziaływała negatywnie nie tylko na przyrodę, ale także lokalną społeczność. Jest to m.in. budowa górnych i dolnych przejść dla zwierząt czy specjalnych rozwiązań dla płazów oraz – jeżeli jest takie zapotrzebowanie, co również wynika z wcześniejszych analiz – montaż ekranów akustycznych tłumiących hałas samochodów. Stosowane rozwiązania mają też duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Dziękuję za rozmowę.

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij