Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2021
Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2021

W najnowszym numerze m.in.: obwodnica Kędzierzyna-Koźla, Recykling mieszanek mineralno-asfaltowych, asfalt w budownictwie drogowym.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

„Rozwiązania dla konstrukcji nawierzchni podatnych”, Ogólnopolski Zjazd Dziekanów kierunku Budownictwo, Deklaracja Środowiskowa firmy Cemex za 2020 r.,

Aktualności

Pachnący asfalt, ORLEN Asfalt wspiera samorządy w budowie dróg, Decyzja środowiskowa dla obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego

Seminaria Warsztatowe – Drogi Publiczne Budowa, remont oraz utrzymanie dróg gminnych i powiatowych

26-27 sierpnia 2021 r. w m. Białobrzegi w powiecie legionowskim odbyło się pierwsze spotkanie II edycji Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne. Wydarzenie zostało zorganizowane przez redakcje „Magazynu Autostrady”, „Dróg Publicznych” oraz czasopisma „Mosty”.

I Konferencja Drogowo-Kruszywowa

6-8 września br. odbyła się I Konferencja Drogowo-Kruszywowa „Materiały, surowce, technologie – wykorzystanie przy projektowaniu i budowie nawierzchni drogowych” zorganizowana przez redakcje czasopism „Magazyn Autostrady” i „Kruszywa”.

BLIŻEJ BRANŻY

Ważny jest ciągły rozwój

Tensar International to wiodący na świecie producent i dostawca rozwiązań do stabilizacji podłoża i wzmacniania gruntu w celu przezwyciężenia typowych problemów geotechnicznych w budownictwie i inżynierii lądowej. Innowacyjne i wysoko wydajne produkty geosyntetyczne Tensar oferują alternatywne podejście do tradycyjnych metod i przyniosły korzyści tysiącom dróg, linii kolejowych i innych projektów infrastrukturalnych na całym świecie.

REALIZACJE

Obwodnica Kędzierzyna-Koźla

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej DK40. Powyższy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa opolskiego i śląskiego, w powiatach: kędzierzyńsko-kozielskim, strzeleckim i gliwickim, a także na terenie gmin: Kędzierzyn-Koźle, Ujazd, Rudziniec.

Budowa obwodnicy Praszki

Obwodnica Praszki powstaje jako nowa trasa. Jest zlokalizowana na terenie województwa opolskiego w powiecie oleskim, na terenie gmin: Praszka i Gorzów Śląski. Początkowo trasa przebiegać będzie w śladzie istniejącej drogi krajowej DK42/45, a następnie ominie Gorzów Śląski od strony zachodniej, natomiast Praszkę od strony wschodniej i zakończy się połączeniem z DK45 po północnej stronie miejscowości Kowale.

Budowa drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, zadanie 2 oraz 3

Przedmiotem opisu jest realizacja zadań 2 oraz 3 drogi ekspresowej S6 Słupsk – Gdańsk, zlokalizowanej w sieci kompleksowej TEN-T. Administracyjnie inwestycja położona jest w województwie pomorskim i przebiega przez tereny miasta Gdynia, powiat wejherowski: gminy Łęczyce, Luzino i Szemud oraz powiat kartuski: gminę Żukowo.

NASZ WYWIAD

Bardzo ważne są inwestycje często niewielkie, ale poprawiające bezpieczeństwo

Mariusz Nahajewski, dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, swoje doświadczenie zdobywał, będąc związany z administracją rządową i samorządową. Pracował m.in. w Oddziale Regulacji Własności Dróg Publicznych i Odszkodowań w Wydziale Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Z wykształcenia jest prawnikiem i administratywistą specjalizującym się w prawie europejskim. W rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” opowiada o stanie dróg na podległym pod jego zarząd terenie, o kluczowych inwestycjach regionu i stosowanych tam technologiach.

Pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami

Krzysztof Rodzik, członek zarządu LOTOS Asfalt, w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania związane z ekologicznymi projektami spółki, funduszami europejskimi oraz kondycją rynku asfaltowego.

TECHNOLOGIE

Asfaltowe technologie utrzymaniowe „na gorąco”

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną technologie na gorąco, które niosą duży potencjał przy budowie nowej lub remontowaniu istniejącej już infrastruktury drogowej, a które z różnych przyczyn nie są tak bardzo popularne, jak powszechnie znane rozwiązania.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Trendy w rozwoju nawierzchni asfaltowych

Asfalt umożliwił ogromny postęp w rozwoju cywilizacji, zmniejszył odległości dzielące społeczności. Wniósł ze sobą rozmach, prędkość i wygodę. Technologie asfaltowe rozwijają się wraz z rozwojem infrastruktury, zapewniając uniwersalność, elastyczność i ekologiczność. W ostatnich latach, w związku z intensyfikacją inwestycji drogowych w Polsce oraz rosnącymi wymogami odnośnie ochrony środowiska, nastąpił wzrost zapotrzebowania na specjalne technologie asfaltowe do budowy dróg. Branża podjęła wyzwanie, zapewniając inwestorom, projektantom, wykonawcom i użytkownikom szeroki wybór technologii.

TECHNOLOGIE

Slurry seal/microsurfacing Cienkie dywaniki emulsyjne układane na zimno

W artykule przedstawiono zagadnienie cienkich dywaników emulsyjnych układanych na zimno. Omówiono, czym są slurry seal/microsurfacing, jakie są ich zastosowania i wynikające z tego korzyści, a także zaprezentowano kilka przykładowych zastosowań.

Skropienia międzywarstwowe w nawierzchniach asfaltowych

Nawierzchnia drogowa powinna charakteryzować się odpowiednią trwałością, zapewniać bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz w miarę możliwości powinna być wykonana w sposób nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. Odpowiedni dobór materiałów do budowy nawierzchni drogowej, prawidłowe zaprojektowanie konstrukcji i rzetelne wykonawstwo mają wielki wpływ na osiągnięcie oczekiwanych efektów. Zdarza się, że przeoczenie najdrobniejszego elementu podczas wykonywania konstrukcji nawierzchni może sprawić, że nawierzchnia nie będzie spełniała swojej funkcji lub ulegnie przedwczesnemu zniszczeniu. Wśród elementów konstrukcji drogi, które mogą wydawać się nieistotne, a mają znaczący wpływ na parametry konstrukcji, znajduje się skropienie międzywarstwowe wykonywane w nawierzchniach asfaltowych.

MATERIAŁY

Recykling mieszanek mineralno-asfaltowych – uwarunkowania prawne

W zagadnienie zrównoważonej gospodarki o obiegu zamkniętym bardzo dobrze wpisuje się m.in. ponowne wykorzystanie destruktu (granulatu) asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych. Choć destrukt asfaltowy nie ma definicji ustawowej, często kwalifi kuje się go jako odpad.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Wytwórnie mas bitumicznych

Przedstawiamy Państwu Standard BHP 14.6 stworzony przez Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zawierający minimum wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy związanych z budową, eksploatacją, remontem oraz demontażem wytwórni mas bitumicznych.

PROJEKTOWANIE

OpenRoads™ Designer Projektowanie dróg w BIM. Część 5 Będzie trochę o BIM-ie

Cykl artykułów opisujących, jak realizować projekty drogowe od numerycznego modelu terenu istniejącego do dokumentacji projektowej, a wszystko w OpenRoads™ Designer firmy Bentley. Seria będzie poświęcona praktycznym narzędziom i procesom, które pomogą w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania. Cykl powstał na podstawie książki pt. OpenRoads™ Designer. Projektowanie dróg w BIM autorstwa Krzysztofa Jędrycha, Michała Latały, Jana Poślady oraz Tadeusza Zielińskiego wydanej przez Multiconsult Polska. W niniejszym artykule wykorzystano fragmenty książki.

Prawo

Obowiązkowa klauzula waloryzacyjna w nowym P.z.p.

Dodatkowym, obowiązkowym elementem umów o zamówienie publiczne, który przyniosła nowa ustawa P.z.p., są klauzule waloryzacyjne. Mechanizmy te mają służyć urealnieniu wynagrodzenia wykonawcy, jeżeli warunki rynkowe doprowadzą do tego, że stanie się ono nieadekwatne do kosztów, które należy ponieść dla realizacji przedmiotu zamówienia.

KRAJ

Autostradowa obwodnica aglomeracji śląskiej, tzw. A4 bis Krótka analiza zasadności

Autor w artykule postanowił postawić pytanie o zasadność podejmowania działań mających na celu budowę tzw. autostrady A4 bis. Przedstawia swoje wątpliwości, dokonuje ogólnej analizy działań podejmowanych przez zarządców sieci transportowej metropolii i zachęca do szerokiej dyskusji na temat rzeczywistych potrzeb transportowych w obszarze obecnie funkcjonującej autostrady A4.

Waloryzacja a zmiany cen na rynku – nowe dane

Mechanizm waloryzacji odpowiednio reaguje na zmiany cen i odzwierciedla aktualną sytuację rynkową. Wprowadzony przez GDDKiA w styczniu 2019 r. system bierze pod uwagę szereg kluczowych dla robót drogowych wskaźników publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i to właśnie na ich podstawie wyliczany jest wskaźnik korygujący (waloryzujący) cenę.

WYDARZENIA

Wydarzenia

7th Eurasphalt & Eurobitume Congress, Executive Innovation Forum

Wydarzenia

IX Kongres Infrastruktury Polskiej, XII edycja konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo

Wydarzenia

VII Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej, Śląskie Forum Drogownictwa


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij