Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2021
Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2021

W najnowszym wydaniu „Magazyn Autostrady” znajdą Państwo materiały poświęcone betonowi w drogownictwie oraz prefabrykacji. W numerze również wywiad z: Mirosławem Nicewiczem, Dyrektorem olsztyńskiego oddziału GDDKiA, Krzysztofem Kieresem, dyrektorem generalnym Dyckerhoff Polska i przewodniczącym Stowarzyszenia Producentów Cementu oraz Tomaszem Olszewskim, Dyrektorem Handlowym w FRD Polska Sp. z o.o.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

VI Forum Budownictwo w Polsce, Beton ładujący samochody elektryczne, Prace drogowe w zachodniopomorskim, Oczyszczający powietrze beton katalityczny w Częstochowie, "Gierkówka" przechodzi do historii, Kolejny odcinek trasy Via Carpatia, Powołanie nowego dyrektora IBDiM, Dziewięć ofert na budowę S1, Remont 20 km odcinka trasy A2

Ogólnopolskie Forum Administracji Dróg Publicznych

1 czerwca 2021 r. w formule online odbyło się Ogólnopolskie Forum Administracji Dróg Publicznych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez redakcje „Magazynu Autostrady”, czasopism „Mosty” oraz „Drogi Publiczne”.

REALIZACJE

Budowa tunelu pod Świną

Przedmiotem inwestycji „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną” jest zaprojektowanie i budowa drogi klasy GP pomiędzy wyspami Wolin i Uznam w Świnoujściu.

S61 Szczuczyn – węzeł Ełk Południe

Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie i budowa zadania 1. Szczuczyn – węzeł Ełk Południe na odcinku drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa). Realizacja jest zlokalizowana na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego w powiatach: grajewskim, piskim i ełckim na terenie gmin: Szczuczyn, Biała Piska, Prostki i Ełk.

S19 na odcinku od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła)

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła). Realizacja jest fragmentem, tj. zadaniem B, drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości ok. 29,67 km, zlokalizowanej w sieci bazowej TEN-T.

NASZ WYWIAD

Nawet najmniejsza inwestycja jest powodem do dumy

Na Warmii i Mazurach są kontynuowane realizacje zadań z rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025) oraz Programu budowy 100 obwodnic. Na większości z nich trwają już zaawansowane prace budowlane. Mirosław Nicewicz, Dyrektor olsztyńskiego oddziału GDDKiA, w rozmowie z „Magazynem Autostrady” odpowiada na pytania dot. wyzwań związanych z aktualnymi inwestycjami, a także dzieli się swoimi refleksjami nt. drogownictwa.

Bez cementu i betonu nie można mówić o rozwoju budownictwa

Krzysztof Kieres, dyrektor generalny Dyckerhoff Polska oraz przewodniczący Stowarzyszenia Producentów Cementu w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” omawia, jakie są obecnie największe wyzwania dla polskiego przemysłu cementowego, co zyskamy, budując drogi w technologii betonowej, a także jak wygląda temat nawierzchni betonowych w aspekcie ekologicznym.

Mobilność, wydajność i dbałość o ekologię

Tomasz Olszewski, Dyrektor Handlowy w FRD Polska Sp. z o.o. w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania dot. wytwórni betonu dla robót inżynieryjnych i drogowych Bison.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Technologia szybkiej wymiany nawierzchni z betonu cementowego przy pomocy płyt prefabrykowanych

Zastosowanie prefabrykatów do remontów i modernizacji nawierzchni z betonu cementowego staje się coraz bardziej powszechne na polskich drogach ze względu na krótki czas realizacji. Zwiększenie natężenia ruchu drogowego w ostatnich latach powoduje powstawanie zatorów i zwiększenie ryzyka występowania wypadków i zdarzeń drogowych oraz kosztów społecznych związanych z utrudnieniami w rejonie prowadzenia robót drogowych. Z tego powodu technologie „szybkie” pozwalają odpowiednio zoptymalizować czas trwania remontu, skrócić utrudnienia w ruchu, ograniczyć ryzyka wpływające na BRD i uniknąć negatywnego przekazu medialnego.

MATERIAŁY

Mrozoodporność zwykła betonowych wyrobów wibroprasowanych

Nawierzchnie z komponentów brukowych już na trwałe wpisały się w krajobraz współczesnych obszarów zurbanizowanych. Dominują oczywiście wyroby z wibroprasowanych betonów o matrycy cementowej. Jednak elementy betonowe to nie jedyna oferta szlachetnej sztuki brukarskiej. Wachlarz możliwości jest bowiem bardzo szeroki – poczynając od różnorakich elementów kamiennych, poprzez wyroby ceramiczne i nieco już zapomniane bruki drewniane, aż po „egzotyczne” wytwory z leizny kamiennej lub żużlowej.

Tańsze drogi i inne korzyści z zastosowania pianobetonu w drogownictwie

W artykule przedstawiono podstawowe informacje na temat pianobetonu oraz przykłady i korzyści z jego zastosowania w budownictwie drogowym. Odejście od klasycznych schematów konstrukcji nawierzchni znanych z katalogów branżowych daje możliwość poszukiwania technologii i budowy trwałych oraz tanich nawierzchni. Opisywany w artykule pianobeton to materiał budowlany, który w porównaniu do klasycznych betonów cementowych charakteryzuje się relatywnie niedużą wartością gęstości objętościowej.

Prefabrykacja „szyta na wymiar” w budownictwie infrastrukturalnym

Prefabrykacja betonowa od wielu lat z powodzeniem wykorzystywana jest w szeroko pojętym budownictwie infrastrukturalnym. Pozwala ona znacząco przyspieszyć proces budowy oraz obniżyć jej koszty przy zachowaniu wysokiej jakości wznoszonych konstrukcji. Tradycyjna prefabrykacja bazuje na powtarzalnych rozwiązaniach, umożliwiających uzyskanie wysokiej wydajności przy znaczącym obniżeniu ceny produkcji. Jedynym jej ograniczeniem są wymiary form produkcyjnych, umożliwiające uzyskanie określonego typoszeregu minimalnych i maksymalnych wymiarów wytwarzanych elementów.

Wpływ konstrukcji przepustów pod zjazdami na bezpieczeństwo użytkowników dróg

W artykule przedstawiono zagadnienie przepustów pod zjazdami – czym są, dlaczego ich podział na głowice pionowe i ukośne ma takie duże znaczenie oraz jak wygląda kwestia przepustów pod zjazdami w świetle obowiązujących przepisów.

NAWIERZCHNIE

Wypełnienie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego

Nawierzchnie z betonu cementowego, ze względu na specyficzną charakterystykę pracy, wymagają dylatowania. Również naprawy wszelkiego rodzaju pęknięć wymagają nacięcia i wypełnienia szczeliny.

Problematyka nawierzchni betonowych

W artykule opisano zagadnienia projektowania i wykonywania nawierzchni betonowych, a także doświadczenia związane z tą technologią.

TECHNOLOGIE

Dobór technologii utrzymaniowych ze względu na specyfi kę uszkodzeń nawierzchni

Drogi jako liniowe obiekty budowlane cechują się dużą różnorodnością w zakresie pełnionych funkcji i występujących na nich obciążeń ruchem, dzięki nim możliwe jest dotarcie z i do miejsca zamieszkania, wsparcie procesów urbanizacji oraz rozwój mikro- i makroregionów, jak również rozwój turystyki i lokalnej społeczności. Dlatego tak ważne jest, aby sieć drogowa była w dobrym stanie technicznym. Wszyscy jesteśmy użytkownikami dróg bądź jako kierowcy, bądź jako pasażerowie. To, co jest dla nas najważniejsze, to komfort i bezpieczeństwo. Dlatego oczekujemy, że nasze drogi będą równe, o odpowiednich właściwościach przeciwpoślizgowych, kiedy przyjdzie nam hamować, oraz że ruch po nich nie będzie generował nadmiernego hałasu. Drugim aspektem są wymagania związane z ochroną środowiska, np. generowanie małych emisji podczas ruchu pojazdów czy możliwość recyklingu materiałów użytych do budowy dróg. I finalnie mamy jeszcze wymagania związane z trwałością drogi związane m.in. z jej nośnością czy trwałością zmęczeniową, które szczególnie interesują zarządców sieci drogowej, ponieważ prawidłowo zaprojektowana, wybudowana i eksploatowana konstrukcja drogowa znacząco wpływa na wydłużenie okresów międzyremontowych.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kolorowy świat TotalEnergies razem z lepiszczem Kromatis

Jakość życia w przyjaznych dla środowiska miastach, które otaczają swoich mieszkańców paletą niesamowitych kolorów, to marzenie TotalEnergies. Dlatego powstała nowa formuła bezbarwnego lepiszcza Kromatis, jako podstawy dla kolorowych nawierzchni, które spotykamy w miastach.

Oświetlenie rosa – bezpieczne dla użytkowników ruchu drogowego

Nowoczesne oświetlenie drogowe musi nie tylko gwarantować użytkownikom komfort widzenia, ale powinno także spełniać określone parametry związane z bezpieczeństwem. Bezpieczeństwo bierne, które dotyczy rozwiązań i technologii stosowanych w celu zminimalizowania skutków kolizji drogowych, stosowane jest także w konstrukcjach elementów infrastruktury drogowej, w tym w słupach oświetleniowych.

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ

Zintegrowany Model Ruchu – krajowy model transportowy do planowania inwestycji w nowej perspektywie fi nansowej

Zintegrowany Model Ruchu (ZMR) jest usankcjonowanym na poziomie krajowym narzędziem wsparcia procesu planowania strategicznego oraz istotnym elementem wspierającym wypełnienie warunku podstawowego Komisji Europejskiej określonego dla nowej perspektywy finansowej 2021-2027, w ramach której Polska planuje pozyskać środki na dalszy rozwój infrastruktury transportowej.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Jak usprawnić organizację ruchu drogowego, wykorzystując nowe technologie?

Organizacja ruchu drogowego w Polsce jest przedmiotem intensywnej debaty publicznej, licznych artykułów czy programów informacyjnych. Wielokrotnie zwraca się w nich uwagę na występujący chaos w infrastrukturze drogowej.

PROJEKTOWANIE

OpenRoads™ Designer Projektowanie dróg w BIM. Część 4 Jeden artykuł to za mało na przestrzenny model drogi

Czwarta część cyklu artykułów opisujących, jak realizować projekty drogowe od numerycznego modelu terenu istniejącego do dokumentacji projektowej, a wszystko w OpenRoads™ Designer irmy Bentley. Seria jest poświęcona praktycznym narzędziom i procesom, które pomogą Ci w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania. Cykl powstał na podstawie książki pt. OpenRoads™ Designer. Projektowanie dróg w BIM autorstwa Krzysztofa Jędrycha, Michała Latały, Jana Poślady oraz Tadeusza Zielińskiego wydanej przez Multiconsult Polska. W niniejszym artykule wykorzystano fragmenty książki.

WYDARZENIA

infraMOST 2021 V4 Expo & Multi-Conference

Okres pandemii nie sprzyjał organizacji targów i konferencji. Jednak mimo tej trudnej sytuacji w Arena Gliwice odbyło się najważniejsze w Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie infrastrukturalne roku, czyli infraMOST 2021 V4 Expo & Multi-Conference. Dwa lata temu na infraMOST spotkaliśmy się w Wiśle w Hotelu Gołębiewski. Już wtedy otworzyliśmy się na udział naszych przyjaciół z krajów Grupy Wyszehradzkiej – z Czech, Słowacji i Węgier. Jednak dzięki zaangażowaniu Ambasady Brytyjskiej w Warszawie i dzięki naszym licznym kontaktom udało się zgromadzić ponad 600 uczestników z blisko 30 krajów świata. W tym tak odległych jak: Australia, Brazylia, Irak, Pakistan czy Wietnam.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij