Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2021
Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2021

Numer 3 „Magazynu Autostrady” został poświęcony geosynetykom oraz stabilizacji gruntu. W najnowszym numerze znajdą Państwo również opis realizacji S1 Przyrzowice – Podwarpie oraz S7 Warszawa – Grójec. W najnowszym wydaniu mogą Państwo również przeczytać wywiad z Przemysławem Malinowskim, Dyrektorem Zarządzającym i Prezesem Zarządu Górażdże Beton Sp. z o.o. oraz Jackiem Kawalcem, Prezydentem Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego.

 

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Dni Betonu 2021, Designer 3.0 w nowej odsłonie, 110 milionów zł na rozbudowę drogi S3/A6

REALIZACJE

Budowa drogi S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”)

Realizacja obejmuje budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice – Podwarpie wraz z budową obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej. Droga umożliwi połączenie aglomeracji województwa śląskiego i województw sąsiednich z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Pyrzowicach, a także obsługę krajowego i międzynarodowego ruchu osobowego i towarowego, związanego z komunikacją lotniczą.

S7 Warszawa – Grójec

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S7 w kierunku Grójca. Realizacja jest podzielona na trzy odcinki. Początek budowy jest zlokalizowany w km 00+468,48 i związany z budową węzła Warszawa Lotnisko oraz odcinków dróg ekspresowych: S2 (węzeł Konotopa – węzeł Lotnisko) i S79 (węzeł Lotnisko – węzeł Marynarska).

NASZ WYWIAD

Rynek betonu ma się dobrze i cały czas się rozwija

Przemysław Malinowski, Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu Górażdże Beton Sp. z o.o., w rozmowie z Anną Górską-Zychlą z „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania dotyczące ostatnich dwóch lat w firmie, ciężkiej sytuacji związanej z pandemią oraz zmian, jakie czekają w przyszłości całą branżę.

Naszym celem jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń

Dr inż. Jacek Kawalec jest od ponad 25 lat związany z Politechniką Śląską oraz Polskim Komitetem Geotechniki. Prezydent Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego w rozmowie z Anną Górską- -Zychlą z „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania dotyczące Europejskiej Konferencji Geosyntetycznej, EuroGeo7, oraz polskiej branży geosyntetycznej.

STABILIZACJA GRUNTÓW

Charakterystyka stanu nawierzchni w obszarze nieciągłych deformacji górniczych z uwzględnieniem wzmocnień geosyntetycznych

W artykule w sposób ogólny scharakteryzowano trzy przypadki odcinków dróg o nawierzchni dodatkowo wzmocnionej geosyntetykami, a które zostały poddane wpływom nieciągłych deformacji górniczych. Opisane wyniki obserwacji oraz pomiaru ugięć nawierzchni ugięciomierzem FWD pozwoliły na przedstawienie zakresu charakterystycznych uszkodzeń nawierzchni i wstępną odpowiedź na pytanie o ocenę skuteczności geomateracy w obszarze deformacji nieciągłych.

Zastosowanie geosyntetyków w platformach roboczych i drogach tymczasowych

W artykule przedstawiono zagadnienie projektowania i budowy platform roboczych i dróg tymczasowych. Zaprezentowano aktualne podejście projektowe oraz nową metodę obliczeniową uwzględniającą wykorzystanie georusztów do stabilizacji warstw kruszywa niezwiązanego.

Warstwa odcinająca z geotekstyliów w nawierzchniach drogowych. Wymagania i zasady doboru właściwości

W artykule omówiono zagadnienia związane ze stosowaniem geotekstyliów jako warstwy odcinającej w budowie nawierzchni drogowych. Podano wymagania ogólne, jakie stawia się geotekstyliom w omawianym zastosowaniu. Przedstawiono klasyfikacje wykorzystywane w wybranych krajach oraz wymagania stosowane w Polsce. Zwrócono uwagę na czynniki wpływające na prawidłowy wybór właściwości geotekstyliów do wykonania warstwy odcinającej.

Wpływ lokalizacji geosyntetyku na skuteczność wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogowej na terenach poddanych wpływom górniczym

Niniejsza praca obejmuje analizy wpływu lokalizacji geosyntetyku na skuteczność wzmocnienia konstrukcji nawierzchni zlokalizowanej na obszarze występowania oddziaływań górniczych. Badania laboratoryjne przeprowadzono w aparacie wielkowymiarowym Rosikonia, umożliwiającym symulację odkształceń. Zakres badań obejmował lokalną rejestrację naprężeń pionowych i poziomych oraz określenie na ich podstawie wartości współczynnika rozporu bocznego. Badania przeprowadzono dla przypadku podłoża bez wzmocnienia oraz wzmocnionego porównawczo.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Stabilizacja kruszywa i gruntu za pomocą georusztów

Obserwowany w ostatnim czasie dynamiczny wzrost cen kruszyw sprawia, że przy projektach infrastrukturalnych firmy coraz częściej sięgają po alternatywne rozwiązania, m.in. geosyntetyki. Ich użycie przynosi wymierne korzyści finansowe, wynikające z redukcji grubości warstw kruszywa, zmniejsza oddziaływanie na środowisko poprzez redukcję śladu węglowego oraz wydłuża trwałość obiektów. W artykule pokazano, w jaki sposób georuszty marki Pietrucha spełniają zadania stabilizacji i zbrojenia podłoża gruntowego.

Odwodnienie

Wpływ podwyższonego zawilgocenia w konstrukcji nawierzchni na parametry użytkowe nawierzchni drogowej – studium przypadku

W artykule skoncentrowano się na wpływie nadmiernego zawilgocenia dolnych warstw wybranych konstrukcji nawierzchni na występowanie znacznych uszkodzeń i przyspieszonego niszczenia całej konstrukcji nawierzchni na podstawie wybranego przypadku terenowego. Jak pokazuje przedstawiony przypadek, kwestia wadliwego systemu odwadniającego to temat aktualny dla krajów rozwijających się, w których właściwe utrzymanie infrastruktury drogowej jest kolejnym krokiem po zakończeniu procesu rozwoju infrastruktury.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Przegląd sprzętu do zagęszczania gruntu, zwłaszcza na terenach objętych szkodami górniczymi

W artykule przedstawiono klasyfikację maszyn do zagęszczania gruntu oraz dokonano przeglądu dostępnych maszyn – walców i zagęszczarek.

PROJEKTOWANIE

OpenRoads™ Designer Projektowanie dróg w BIM Część 3 – przestrzenny model drogi

Trzecia część cyklu artykułów opisujących, jak realizować projekty drogowe od numerycznego modelu istniejącego terenu do dokumentacji projektowej w programie OpenRoads™ Designer firmy Bentley. Seria poświęcona jest praktycznym narzędziom i procesom, które pomogą w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania. Cykl powstał na podstawie książki pt. OpenRoads™ Designer. Projektowanie dróg w BIM autorstwa Krzysztofa Jędrycha, Michała Latały, Jana Poślady oraz Tadeusza Zielińskiego wydanej przez Multiconsult Polska. W artykułach wykorzystano fragmenty książki.

MATERIAŁY

Odporność na działanie wody i mrozu mieszanek SMA z dodatkiem włókien bazaltowych – cz. II

W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań określających wpływ zawartości dodatku w postaci włókien bazaltowych na właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej typu SMA. Badania wytrzymałości na rozciąganie pośrednie oraz oceny wrażliwości na działanie wody i mrozu zostały przeprowadzone na mieszankach mineralno-asfaltowych z dodatkiem włókien.

TECHNOLOGIE

Remixing (remixing plus) alternatywą dla recyklingu w otaczarce

Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na niemal zapomnianą technologię remixingu (i remixingu plus) nawierzchni asfaltowych, w szczególności gdy stosowanie granulatu asfaltowego wg [6] w mieszankach mineralno-asfaltowych jest ograniczone w „metodzie na gorąco” do 30%.

INŻYNIERIA RUCHU

Techniczne kształtowanie strefy płatnego parkowania – e-kontrola SPPN

Według obliczeń Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie ok. 9 tys. osób dziennie nie uiszczało płatności za postój w Strefi e Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Problem unikania opłat za parking przybrał w stolicy skalę nieporównywalną z żadnym innym miastem w Polsce. Powodował on zaburzenia w prawidłowym funkcjonowaniu SPPN, czego konsekwencją było brak wolnych miejsc postojowych. Aby zakończyć ten szkodliwy proceder, podjęto zdecydowane kroki dotyczące wdrożenia sprawnych i nowoczesnych rozwiązań pozwalających na szybką weryfikację zaparkowanych samochodów. Zwyciężył pomysł e-kontroli warszawskiego start-upu (dziś już firmy Smart Factor), innowacyjnej technologii łączącej kamerę, laser i GPS.

WYDARZENIA

NOVDROG’2021

11 marca odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG’2021”.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Urządzenia BRD stosowane podczas robót drogowych

W artykule przedstawiono przegląd urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego stosowanych przy robotach prowadzonych w pasie drogowym i wytyczne ich użytkowania wg Szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunków ich umieszczania na drogach.

Czasowa organizacja ruchu

Najczęściej czasowa organizacja ruchu wynika z prowadzonych prac budowlanych, które można wykonać jedynie po przeniesieniu ruchu z dotychczasowej jezdni. Czasem jest to związane z kolejnym etapem prac na budowie sąsiedniego odcinka. Jednak zawsze, jak sama nazwa wskazuje, jest to etap przejściowy do uzyskania docelowej, stałej organizacji ruchu.

Poziome oznakowanie tymczasowe

Tymczasowe oznakowanie poziome jest jednym z najważniejszych elementów na etapie przejściowym przed uzyskaniem docelowej, stałej organizacji ruchu. Dobrze wykonana zapewnia bezpieczeństwo i sprawną orientację w terenie użytkownikom dróg. Wytyczne co do tego typu oznakowania zostały zawarte w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.

Sygnalizacja tymczasowa

Sygnalizacja tymczasowa jest sygnalizacją przeznaczoną do sterowania ruchem w danym miejscu tylko przez ustalony czas w związku z przejściowymi zmianami w rozkładzie wielkości lub przebiegu strumieni ruchu. Stosuje się ją przede wszystkim do sterowania ruchem na skrzyżowaniach oraz do sterowania ruchem wahadłowym na tymczasowych przewężeniach drogi – mogą one być jednak stosowane w innych sytuacjach.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij