Magazyn Autostrady wydanie nr 2/2021
Magazyn Autostrady wydanie nr 2/2021

Numer 2 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom dot. chemii drogowej. W wydaniu znajdą Państwo również wywiad z Jackiem Dzięborem – Dyrektorem Pionu Domieszek do Betonu ATLAS Sp. z o.o. oraz przegląd przegląd chemicznych domieszek do betonu. W najnowszym numerze znajdą Państwo również temat specjalny dotyczący barier drogowych, progów zwalniających oraz oświetlenia drogowego.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

Obwodnica Wałcza

Przedmiotowy odcinek drogi ekspresowej S10 rozpoczyna się ok. 1500 m przed granicą administracyjną Wałcza, natomiast kończy się za miejscowością Witankowo. Początek oraz koniec obwodnicy mają miejsce na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 10. Inwestycję oddano do użytku 19 grudnia 2020 r.

Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu DK15

Przedmiotem opisu jest obwodnica omijająca Nowe Miasto Lubawskie od wschodu, zlokalizowana w sieci kompleksowej TEN-T. Administracyjnie inwestycja zlokalizowana jest w północno-wschodniej części Polski i przebiega przez niewielki odcinek w województwie kujawsko-pomorskim i w pozostałej, większej części, przez obszar województwa warmińsko-mazurskiego. Obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15 jest zlokalizowana w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie nowomiejskim na terenie gmin Nowe Miasto Lubawskie i Kurzętnik oraz w województwie kujawsko-pomorskim w powiecie brodnickim na terenie gminy Brzozie

NASZ WYWIAD

Domieszki i dodatki do betonu są jedną z najszybciej rozwijających się grup produktów

Jacek Dziębor, Dyrektor Pionu Domieszek do Betonu ATLAS Sp. z o.o., Dyrektor Zarządzający Taifun Białoruś (GRUPA ATLAS) i członek Zarządu SPCHB od ponad 20 lat związany jest z branżą budowlaną. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako menadżer w spółkach wykonawczych i produkcji materiałów budowlanych, wiodących międzynarodowych i krajowych producentów. W rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odpowiada na pytania związane z kondycją branży po 2020 roku, wyzwaniami na 2021 rok, a także mówi o tym, jaką rolę dodatki do betonu odgrywają w procesie budowy dróg krajowych.

Chemia Drogowa

Znormalizowane wymagania wobec mrozoodporności i wodoszczelności betonu w infrastrukturze komunikacyjnej

W artykule opisano kwestie związane z mrozoodpornością i wodoszczelnością betonu. Przedstawiono Ogólne Specyfikacje Techniczne oraz wymagania, jakie powinien spełniać trwały beton drogowy.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

DARKODUR – pewna droga do stabilnego barwienia betonu na czarno

Kolorowa kostka brukowa stała się na przestrzeni ostatnich lat nieodzownym składnikiem krajobrazu. Spełnia ona wiele wymogów. Może stanowić czynnik wyróżniający dany produkt, np. znaną „czerwoną ścieżkę rowerową” lub też tworzyć element komponujący się z otoczeniem w postaci np. kostki COLORmix.

Chemia Drogowa

Betony samozagęszczalne w budownictwie komunikacyjnym

W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań dotyczących samozagęszczalnych kompozytów o matrycy cementowej. Opisano także zagadnienia związane z technologią betonów samozagęszczalnych. Omówiono ich właściwości, czym powinny się charakteryzować oraz kwestie ich produkcji.

Trwałość betonu barwionego

Bardzo dynamiczny rozwój technologii betonu, łatwość oraz wszechstronność kształtowania właściwości zarówno mieszanki betonowej, jak i stwardniałego betonu spowodowały jego szerokie wykorzystanie w kreowaniu otaczającego nas krajobrazu. Dodatkowa atrakcyjność tego materiału wynika z możliwości uzyskania dowolnej kolorystki poprzez zastosowanie pigmentów. Dzięki temu beton stał się tanią alternatywą dla drogich materiałów budowlanych, takich jak chociażby naturalny kamień. Biorąc to wszystko pod uwagę, nikogo już dziś nie dziwi, że beton stał się drugim najpowszechniej wykorzystywanym materiałem budowlanym na świecie.

Wpływ w/c na zmianę struktury napowietrzenia

Artykuł opisuje wpływ współczynnika wodno-cementowego na stabilność napowietrzenia i w konsekwencji na charakterystykę porów powietrznych, odpowiedzialną za zapewnienie odporności na złuszczanie betonów. Analizę przeprowadzono w oparciu o wyniki badań 6 napowietrzonych i 6 nienapowietrzonych betonów o zmiennym w/c w zakresie 0,53-0,30. Charakterystyki porów powietrznych w stwardniałych betonach określono za pomocą automatycznego systemu RapidAir 457 zgodnie z normą EN 480-11. Struktura napowietrzenia zmienia się wraz ze zmianą współczynnika w/c. W/c nie wpływa na zawartość korzystnych porów od napowietrzenia, jednakże odpowiada za zawartość dużych porów. Najkorzystniejszą strukturę porów uzyskano w betonie, który ma optymalną lepkość pozwalającą na ucieczkę dużych porów podczas zagęszczania i zapobiegającą koalescencji drobnych porów, a także zawartość superplastyfikatora niepowodującą dodatkowego napowietrzania.

PRZEGLĄD

Przegląd chemicznych domieszek do betonu

Przedstawiamy Państwu zestawienie wybranych chemicznych domieszek do betonu

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

JCB 3CX – nowa, lepsza generacja

Brytyjski koncern po raz kolejny udowadnia, że są liderami na rynku innowacyjnych koparko- ładowarek. Nowa generacja JCB 3CX to nie tylko większe możliwości techniczne, ale również niższe koszty eksploatacji. Jest to odpowiedź na potrzeby klientów, reagująca na wzrosty ceny paliwa oraz troskę o środowisko. Właśnie ta wszechstronność i ekonomika pracy wyróżniają ich na tle konkurencji.

PROJEKTOWANIE

OpenRoads™ Designer – projektowanie dróg w BIM Cz. 2 – geometria jako wstęp do modelowania drogowego

Prezentuję cykl artykułów opisujących, jak realizować projekty drogowe od numerycznego modelu terenu istniejącego do dokumentacji projektowej, a wszystko w OpenRoads™ Designer firmy Bentley. Seria będzie poświęcona praktycznym narzędziom i procesom, które pomogą w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania. Cykl powstał na podstawie książki pt. OpenRoads™ Designer. Projektowanie dróg w BIM. W niniejszym artykule wykorzystano fragmenty książki.

MATERIAŁY

Odporność na działanie wody i mrozu mieszanek SMA z dodatkiem włókien bazaltowych – cz. I

W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań określających wpływ zawartości dodatku w postaci włókien bazaltowych na właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej typu SMA. Badania wytrzymałości na rozciąganie pośrednie oraz oceny wrażliwości na działanie wody i mrozu zostały przeprowadzone na mieszankach mineralno-asfaltowych z dodatkiem włókien.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Drogowe bariery ochronne stosowane w czasowych organizacjach ruchu (COR)

W znacznej części krajów UE stosowanie barier tymczasowych na drogach jest wymogiem bezwzględnym – i to barier takich, które mogą powstrzymać samochody ciężarowe. W Polsce zależy to od dobrej woli zarządcy drogi a regulacje prawne są dość niejasne. Podstawowe źródło prawa, jakim w tym względzie jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, jest anachroniczne w swoich treściach i nieprzystające do rzeczywistości, zwłaszcza w kontekście wprowadzonych od 2017 r. regulacji dotyczących wyrobów budowlanych

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Dodatkowe zabezpieczenia prześwitów między obiektami

Od października 2020 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podejmuje czynności poprawiające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. W ramach podjętych działań zadecydowano o zabezpieczeniu przestrzeni między obiektami mostowymi, po których przebiegają jezdnie jednej trasy.

Bariery drogowe

Bariery drogowe można podzielić według licznych kryteriów, wskazywać zalety i wady poszczególnych modeli, ale trzeba pamiętać, że mają spełniać jedno bardzo ważne zadanie: mają zapewniać bezpieczeństwo.

Progi zwalniające

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest jednym z najważniejszych zagadnień związanych z planowaniem i modernizowaniem infrastruktury drogowej. Jednym z elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach są progi zwalniające. Urządzenia te najskuteczniej działają na przestrzeganie dozwolonej prędkości pojazdów na drodze, ponieważ bezpośrednio oddziałują na pojazd, zmniejszając jego prędkość w sposób zdecydowany. Statystyki wyraźnie pokazują, że w wielu miejscach, gdzie powstały progi zwalniające, liczba wypadków spada o kilkadziesiąt procent.

Oświetlenie drogowe

W artykule poruszono kwestie norm i wymagań dotyczących oświetlenia dróg. Przedstawiono także istotne elementy, na które należy zwrócić uwagę przy doborze opraw oświetleniowych, oraz omówiono kwestie wydajności przetwarzania energii elektrycznej.

Oświetlenie i sygnalizacja świetlna w Gdańsku

1663 interwencji związanych z oświetleniem, w tym m.in. 130 wymienionych lub wyprostowanych słupów oświetleniowych, naprawione lub wymienione oprawy oświetleniowe, naprawy uszkodzonych kabli energetycznych, 22 naprawione lub wymienione szafki oświetleniowe. Zmodernizowana i rozbudowana sygnalizacja świetlna w 9 lokalizacjach, naprawione sygnalizacje świetlne (1389 – liczba interwencji związanej z naprawą sygnalizacji od zwarcia w okablowaniu do wymiany masztu, żarówki). Do tego zainstalowanych 300 kompletów iluminacji świątecznych. To wycinek z działań, jakie w 2020 r. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni podejmował w zakresie utrzymania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej.

WYDARZENIA

III Międzynarodowe Forum Tunelowe

3-4 lutego 2021 r. odbyła się III edycja Międzynarodowego Forum Tunelowego zorganizowanego przez Polski Kongres Drogowy. Ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią konferencja odbyła się w trybie on-line.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij