Magazyn Autostrady wydanie nr 1/2021
Magazyn Autostrady wydanie nr 1/2021

Nr 1 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom związanym z projektowaniem infrastruktury drogowej, utrzymaniem dróg i zieleni przydrożnej. W wydaniu znajdą Państwo również wywiad z Lidią Markowską, dyrektorem wrocławskiego oddziału GDDKiA oraz Arkadiuszem Merchelem, wiceprezesem Ogólnopolskiego Związku Projektantów i Inżynierów.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

Obwodnica Stalowej Woli i Niska w ciągu DK77

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej DK77 wraz z Infrastrukturą Techniczną i Urządzeniami Budowlanymi. Opisywany odcinek stanowi fragment drogi krajowej DK77. Początek projektowanej obwodnicy zlokalizowany jest w ciągu drogi krajowej w miejscu skrzyżowania ulic Podskarpowej i Chopina w miejscowości Stalowa Wola. Koniec stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej drogi krajowej DK77 w miejscowości Przędzel przed węzłem „Rudnik”, stanowiącym połączenie projektowanej obwodnicy z drogą ekspresową S19.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Geosiatka komórkowa Geomaxx– ograniczenie kosztów budowy i przyspieszenie prac ziemnych przy budowie autostrad i ich otoczenia

W porównaniu z tradycyjnymi metodami i wymaganiami grubości podłoża jest możliwa redukcja grubości podłoża ze żwiru lub tłucznia kamiennego o 50% i więcej. Stosując system geosiatek komórkowych Geomaxx, możliwe jest wykorzystanie piasku o niskiej jakości do tymczasowych lub stałych konstrukcji drogowych nawet w przypadku bardzo miękkiego podłoża

REALIZACJE

S3 Brzozowo – Miękowo – Rzęśnica

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica.

NASZ WYWIAD

W 2021 r. czeka nas dużo pracy

Pomimo wielu trudności, które przyniósł nam 2020 rok, branża drogowa nie poddawała się bez walki i starała się wykonywać swoją pracę, wprowadzając dodatkowe środki bezpieczeństwa. Dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA, Lidia Markowska, w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” opowiada, jak kierowany przez nią oddział poradził sobie w trudnych czasach pandemii i jak przebiegają realizowane inwestycje na terenie województwa dolnośląskiego.

Projektowanie jest zadaniem skomplikowanym, wymagającym czasu i doświadczenia

Projektowanie dróg jest bardzo złożonym procesem. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, by w efekcie otrzymać bezpieczną i dobrze przemyślaną infrastrukturę? Czy istnieje prosty przepis na dobry projekt? Na te i inne pytania w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” odpowiedzi udzielił Arkadiusz Merchel. Posiadający ponad 25-letnie doświadczenie w skomplikowanych projektach infrastrukturalnych ekspert w zakresie projektowania w systemie D&B oraz w dziedzinie BIM Członek Zarządu Multiconsult Polska, dyrektor Pionu Projektowego oraz wiceprezes Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów.

PROJEKTOWANIE

OpenRoads™ Designer Projektowanie dróg w BIM, cz. I Zaczynamy od numerycznego modelu terenu istniejącego

Niniejszy tekst otwiera cykl artykułów opisujących, jak realizować projekty drogowe od numerycznego modelu terenu istniejącego do dokumentacji projektowej, a wszystko w OpenRoads™ Designer fi rmy Bentley. Seria będzie poświęcona praktycznym narzędziom i procesom, które pomogą Ci w pełni wykorzystać możliwości oprogramowania. Cykl powstał na podstawie książki pt. OpenRoads™ Designer. Projektowanie dróg w BIM, autorstwa Krzysztofa Jędrycha, Michała Latały, Jana Poślady oraz Tadeusza Zielińskiego. W niniejszym artykule wykorzystano fragmenty książki.

Budowa obwodnicy Zatora Pilotażowy projekt realizowany z wykorzystaniem metodyki i narzędzi BIM

Artykuł opisuje strukturę procesów i procedur BIM oraz narzędzia stosowane w aktualnie realizowanym projekcie budowy obwodnicy Zatora, wdrażającym technologię BIM w środowisko projektu infrastrukturalnego na etapie opracowania projektu budowlanego i projektu wykonawczego.

FORUM

Projektowanie dróg w XXI wieku

W dobie cyfryzacji oraz szerokiej dostępności programów służących do projektowania dróg i organizacji ruchu, proces planowania i samego projektowania powinien być z zamysłu łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, by w efekcie otrzymać bezpieczną dla użytkowników i dobrze przemyślaną infrastrukturę?

PROJEKTOWANIE

Ekologiczne uwarunkowania projektowania dróg szybkiego ruchu w Polsce

Obecnie już mało kto neguje konieczność dostosowania sieci drogowych do wymagań ochrony środowiska. Jednak zupełnie inna sytuacja była jeszcze 50 lat temu, gdy zdecydowana większość drogowców podchodziła krytycznie do tzw. „nowinek ekologicznych”. Zmianę nastawienia specjalistów drogowych wymusiły z jednej strony wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa europejskiego i polskiego, a z drugiej – wprowadzenie do przepisów prawnych rozbudowanego prawa ekologicznego zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.

Uszkodzenia i deformacje umocnień autostradowej skarpy drogowej – studium przypadku

W artykule przedstawiono studium przypadku dotyczące identyfi kacji uszkodzeń umocnień skarpy wykopowej jednej z autostrad w południowej części Polski wraz z propozycją planu naprawczego. Obserwowany odcinek skarpy drogowej charakteryzował się defektami w postaci deformacji geokraty, zsypywania się kruszywa wypełniającego komórki geokraty oraz wadliwie działającego systemu odwodnienia.

UTRZYMANIE DRÓG

Analiza problematyki utrzymania drzewostanu i zieleni przydrożnej

W artykule opisano zagadnienia związane z utrzymaniem zieleni przydrożnej. Przedstawiono także zakres niezbędnych robót pielęgnacyjnych.

Projektowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych – wybrane problemy

W artykule opisano zagadnienia dotyczące kształtowania i utrzymania zieleni przydrożnej. Przedstawiono m.in. wybrane aspekty formy zieleni przydrożnej, ogólne zagadnienia wprowadzania nowych nasadzeń przydrożnych oraz problematykę sadzenia i pielęgnacji bieżącej zieleni przydrożnej.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Firmy leasingowe sfi nansowały inwestycje o wartości 48,5 mld zł

Związek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy, podał, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2020 r. firmy leasingowe udzieliły finansowania o łącznej wartości 48,5 mld zł, przy ujemnej dynamice rynku na poziomie -15,2% r/r. (dane ZPL po trzech kwartałach 2020 r.).

WYDARZENIA

Relacje z wydarzeń

Przeczytaj relacje z XII edycji Konkursu im. Maksymiliana Wolffa oraz WebForum "Zarządzanie infrastrukturą drogową"


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij