Magazyn Autostrady wydanie nr 6/2020
Magazyn Autostrady wydanie nr 6/2020

Nr 6 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom dot. geotechniki i geoinżynierii. W wydaniu znalazła się również obszerna relacja z IV edycji Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie i budowa dróg i mostów”. Poruszono także kwestie naturalnej promieniotwórczości ubocznych produktów spalania i zarządzania utrzymaniem infrastruktury w dobie rewolucji technologicznej.

AKTUALNOŚCI

Wesołych świąt!

Wszelkiej pomyślności, ciepła i niepowtarzalnej atmosfery świąt wszystkim Czytelnikom oraz Klientom życzy redakcja „Magazynu Autostrady” wraz z partnerami biznesowymi wydania listopadowo-grudniowego.

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

IV Konferencja Drogowo-Mostowa

7-8 października br. odbyła się IV edycja Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie i budowa dróg i mostów” zorganizowana przez redakcje czasopism „Magazyn Autostrady” i „Mosty”. Tegoroczna edycja, pomimo swojej niestandardowej formuły, bowiem spotkanie na żywo zostało zastąpione transmisją online, niezmiennie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W czasie dwudniowego wydarzenia odnotowano obecność blisko czterystu uczestników przed odbiornikami. Tradycyjnie istotą spotkania było kompleksowe połączenie tematyki projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i mostów na m.in. skomplikowanych terenach gruntowych.

REALIZACJE

S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi, odc. I węzeł Łódź Lublinek – węzeł Łódź Teofilów

Odcinek drogi ekspresowej S14 od węzła Łódź Lublinek do węzła Teofilów o długości 12,2 km jest pierwszym fragmentem Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Cała droga ekspresowa S14 będzie miała ok. 28,5 km i spełni funkcje Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Połączy autostradę A2 z drogą ekspresową S8. Będzie ona przebiegała przez teren województwa łódzkiego, gdzie domknie łódzki ring dróg najwyższych kategorii. Dzięki temu aglomeracja łódzka będzie najlepiej skomunikowana w kraju. Trasa S14 będzie jednocześnie pełniła funkcje obwodnicy Pabianic i Zgierza.

Południowa Obwodnica Warszawy

Blisko 19-kilometrowa budowa tzw. Południowej Obwodnicy Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska została podzielona na trzy odcinki (A, B i C) – każdy realizowany przez innego wykonawcę. Roboty budowlane na trasie rozpoczęły się w czerwcu 2017 r. Po decyzji związanej z wydłużeniem czasu na ukończenie robót realizacja chyli się ku końcowi.

NASZ WYWIAD

Mapa dróg krajowych Opolszczyzny ciągle się zmienia

Wywiad z Rafałem Pydychem, p.o. dyrektora Oddziału GDDKiA w Opolu

GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA

Problematyka funkcjonowania wspólnej nawierzchni torowiska tramwajowego i drogi kołowej wykonanej z płyt betonowych posadowionych na macie wibroizolacyjnej

W artykule omówiono analizę wyników badań dotyczących wpływu mat wibroizolacyjnych na pracę nawierzchni składającej się z prefabrykowanych płyt, przy ich punktowym obciążeniu, typowym dla ruchu pojazdów ciężkich.

Zarządzanie drogami krajowymi na terenach objętych wpływem podziemnej eksploatacji górniczej

W artykule przedstawiono zarys problematyki zarządzania drogami krajowymi na terenach objętych wpływem podziemnej eksploatacji górniczej na przykładzie dróg zarządzanych przez GDDKiA Katowice.

STABILIZACJA

Zabezpieczenie stateczności skarp i zboczy

W wyniku przekroczenia wytrzymałości gruntu na ścinanie może nastąpić utrata stateczności skarp i zboczy, będąca przyczyną osuwania się mas ziemnych. Problemu tego nie wolno w żadnym wypadku bagatelizować, gdyż przyczynia się on do powstawania strat finansowych inwestora, ale przede wszystkim ma ogromny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Przegląd sprzętu do robót palowych

W artykule dokonano przeglądu maszyn do robót palowych, w tym: kafarów, młotów i wyciągarek palowych. Autor przedstawił charakterystykę, budowę, a także opisał zastosowanie tych maszyn.

Urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę

W artykule opisano urządzenia odwadniające oraz odprowadzające wodę na podstawie obowiązujących aktów Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Betony nawierzchniowe z eksponowanym kruszywem – aspekty trwałościowe, estetyczne i użytkowe

Materiały stosowane do wykonywania nawierzchni muszą spełnić szereg wymagań, wśród których z reguły na pierwszym miejscu stawia się kwestie nośności i trwałości oraz bezpieczeństwa i komfortu użytkowania. Coraz częściej pojawiają się również zagadnienia estetyczne, w których beton z eksponowanym kruszywem (DECO STONE) ma szczególnie dużo do zaoferowania. Dlaczego warto o nim wspominać w kontekście obiektów drogowych?

MATERIAŁY

Promieniotwórczość naturalna ubocznych produktów spalania

W Katedrze Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli Politechniki Śląskiej przez wiele lat wykonywano oznaczenia stężeń pierwiastków naturalnie promieniotwórczych występujących w surowcach i materiałach stosowanych w budownictwie, w tym m.in. w ubocznych produktach spalania. Badania te dotyczyły żużli i popiołów pochodzących ze spalania węgla kamiennego oraz brunatnego. Uzyskane rezultaty zaprezentowano w niniejszym artykule.

INŻYNIERIA RUCHU

Zarządzanie utrzymaniem infrastruktury w dobie rewolucji technologicznej

Budownictwo, w tym drogowe, należy do najmniej zaawansowanych cyfrowo gałęzi gospodarki, a utrzymanie infrastruktury drogowej jest jeszcze bardziej pogrążone w czasach analogowych. W obecnej dobie, w której coraz więcej branż oraz obszarów naszego życia codziennego korzysta ze zdobyczy technologicznych, należy się poważnie zastanowić, dlaczego proces cyfryzacji drogownictwa przebiega tak opieszale, ale także, gdzie z korzyścią dla wszystkich interesariuszy nowoczesne technologie mogą być lub już są wykorzystane i jak należy je szerzej stosować i rozwijać.

Metody komunikacji Internetu urządzeń – dlaczego warto znać podstawowe pojęcia?

Internet urządzeń, zwany także Internetem rzeczy lub w wersji angielskiej Internet of Things (IoT), jest określeniem, z którym zaczynamy mieć coraz częściej do czynienia. Samo pojęcie Internetu urządzeń jest łatwe do przyswojenia na bazie intuicji – taki sam Internet jak ten zwykły, tylko urządzenia zamiast ludzi wykorzystują sieć do komunikacji. Jeżeli jednak jesteśmy zmuszeni zagłębić się w zagadnienie i podjąć jakąś decyzję związaną z Internetem urządzeń – pojawia się konieczność zrozumienia pojęć, które dopiero zaczynają swoje życie w sferze języka. Przydatne jest zrozumienie, co poszczególne terminy oznaczają, co ze sobą niosą, jakie są konsekwencje wyboru rozwiązania. Komunikacja między ludźmi w procesie decyzyjnym wymusza potrzebę zrozumienia, jak urządzenia wymieniają informacje.

WYDARZENIA

Projektowanie mostów według Eurokodów i Popioły z Energetyki 2020

Relacje z kolejnej edycji warsztatów "Projektowanie mostów według Eurokodów – przykłady” zorganizowanych przez czasopismo „Mosty” oraz 27. edycji Konferencji „Popioły z Energetyki, Zakopane 2020”.

Krynica 2020 i Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego

Relacje z 66. edycji Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PANoraz Komitetu Nauki PZITB, a także XVI Konferencji Naukowo-Technicznej „Warsztat pracy rzeczoznawcy budowalnego”

infraBIM 2020 V4 Expo & Multi-Conference

Relacja z infraBIM 2020 V4 Expo & Multi-Conference. Najważniejszego wydarzenia BIM w Europie Środkowo-Wschodniej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij