Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2020
Magazyn Autostrady wydanie nr 5/2020

Nr 5 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom dot. technologii asfaltowej w budownictwie drogowym. Poruszono również kwestie wykorzystania recyklerów do odnowy nawierzchni bitumicznej i systemów rusztowań dla branży drogowo-mostowej. W wydaniu znalazł się również temat aktywnych znaków drogowych oraz BIM (Building Information Modeling) na usługach zarządcy infrastruktury drogowej.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Różnorodność zastosowania asfaltów wysokomodyfikowanych HiMA

W procesach realizacji inwestycji drogowych coraz większą rolę odgrywają aspekty ekologiczne. Jednym z najważniejszych wniosków płynących z ogłoszonych niedawno zasad Zielonego Ładu jest konieczność utrzymania sieci drogowej w dobrym stanie, ponieważ źle utrzymana, zniszczona i nierówna nawierzchnia to duże opory toczenia, większe zużycie paliwa i większe emisje do atmosfery. Ważne jest więc, aby budowane nawierzchnie były trwałe, a wykonywane remonty jak najrzadsze – ma to związek nie tylko z ekologią, ale również z aspektami ekonomicznymi.

AKTUALNOŚCI

IV edycja Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne

IV edycja Seminarium Warsztatowego, organizowanego przez redakcje „Magazynu Autostrady” i „Mosty”, tym razem odbyła się 25-26 sierpnia 2020 r. we Wrocławiu. Wydarzenie swoim zasięgiem objęło Polskę Południowo-Zachodnią, w tym województwa: dolnośląskie, łódzkie, opolskie i śląskie.

BLIŻEJ BRANŻY

25 lat AMMANN POLSKA

W 2019 r. firma AMMANN obchodziła 150-lecie swojego istnienia. Obecny kształt firma zawdzięcza ciężkiej pracy, już szóstego pokolenia rodziny Ammann, które niezmiennie dba o rozwój Spółki. Dziś Ammann jest światowym liderem dostarczającym wytwórnie mas bitumicznych, węzły betonu oraz sprzęt zagęszczający do budowy dróg. Potwierdzają to dziesiątki zgłoszonych patentów i uruchomione zakłady produkcyjne w Europie, Chinach, Indiach i Brazylii.

REALIZACJE

Rozbudowa DK81 od węzła autostrady A4 z DK86 do rozbudowywanego węzła DK81 z DK86

Inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie odcinka ul. Pszczyńskiej (DK86), odcinka ul. 73. Pułku Piechoty (DK81), starego przebiegu ul. 73. Pułku Piechoty, budowy węzła drogowego na przecięciu DK86 (ul. Pszczyńska) z DK81 (ul. 73. Pułku Piechoty), rozbudowie węzła drogowego Kolista oraz przebudowie odcinka ul. Kolista i ul. Karolinki.

NASZ WYWIAD

Rynek jest kluczem do sukcesu. Nic nie jest dane raz na zawsze

Wywiad z Cezarym Godziukiem, prezesem zarządu LOTOS Asfalt

Dlaczego należy myć koła i podwozia pojazdów ciężarowych wyjeżdżających na drogi publiczne?

Wywiad z Tomaszem Starzyńskim prezesem zarządu Frutiger Polska Sp. z o.o.

MATERIAŁY

Zastosowanie włókien mineralnych i syntetycznych do zbrojenia rozproszonego mieszanek mineralno-asfaltowych

W artykule opisano kwestie związane z zastosowaniem włókien mineralnych i syntetycznych do zbrojenia rozproszonego mieszanek mineralno-asfaltowych, takie jak rodzaje włókien oraz ich oddziaływanie na właściwości mieszanki.

NAWIERZCHNIE

Estetyczne nawierzchnie drogowe – kolejny krok w rozwoju budownictwa komunikacyjnego

W dzisiejszych czasach od dróg wymaga się znacznie więcej niż trwałości i bezpieczeństwa. Teraz równie ważne są m.in. dodatkowe funkcje czy estetyka nawierzchni. Autor podaje kilka przykładów spośród wielu innowacyjnych technologii mających wprowadzić budownictwo drogowe w kolejny rozdział.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Problematyka wykorzystania recyklerów do odnowy nawierzchni bitumicznej

W artykule poruszono kwestie związane z recyklerami do nawierzchni bitumicznych. Autor przedstawił techniczny podział tych maszyn oraz dokonał przeglądu maszyn do przerobu dostępnych na polskim rynku.

System rusztowań dla branży drogowo-mostowej

Budownictwo drogowo-mostowe zawsze dostarcza wielu skomplikowanych wyzwań do zrealizowania. Budowa nowych obiektów, ale też remonty i modernizacje już istniejących to okazja dla firm wykonawczych na dostarczenie kompleksowych usług. Potrzebny do zrealizowania zakres prac przedstawiany jest wykonawcy. Ten natomiast przygotowuje rozwiązanie techniczne w oparciu o swoje zasoby.

KRAJ

Beton masywny w świetle inwestycji branży energetycznej w Polsce w XXI wieku – cz. II.

W artykule omówiono przykłady zastosowań betonów przeznaczonych do wznoszenia konstrukcji masywnych w kontekście realizowanych w XXI wieku inwestycji na terenie Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II.

PROJEKTOWANIE

BIM (Building Information Modeling) na usługach zarządcy infrastruktury drogowej – cz. III

Podejście BIM rewolucjonizuje budownictwo. Dotychczas koncentrowało się ono na spektakularnych projektach. Tu bowiem korzyści wydają się największe. Jednak, jeśli BIM ma przyczynić się do tego, aby znacząco poprawić wydajność pracy w budownictwie poprzez systematyczne podnoszenie stopnia cyfryzacji, jego metody muszą także „trafić pod strzechy” i zacząć być powszechnie wykorzystywane, także w rutynowych projektach, przez zarządców dróg i innych systemów infrastrukturalnych. Jest to nie tylko możliwe, ale i konieczne. Artykuł prezentuje poglądy i wnioski bazujące na wieloletnim doświadczeniu autora w doradzaniu zarządcom dróg, przede wszystkim w Niemczech, ale także w Polsce i w wielu innych państwach europejskich.

Chemia Drogowa

Laboratoria drogowe

Każdy wykonawca przed użyciem materiałów przeznaczonych do wykonywanej infrastruktury powinien zweryfikować jakość wybranego tworzywa. Wtedy niezbędna jest pomoc laboratoriów drogowych, w których wykonuje się odpowiednie badania materiałów budowlanych, by orzec, czy spełniają one założone wymagania.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Zapobiegać, nie leczyć

Kiedy 4 marca 2020 r. w szpitalu w Zielonej Górze zdiagnozowano pierwszy przypadek zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, wiadomo było, że świat, który znamy, ulegnie bezpowrotnym zmianom. Wszystkie nasze dotychczasowe przyzwyczajenie zostały bezlitośnie zweryfikowane przez wprowadzone przez władze liczne ograniczenia. Czy zaistniała sytuacja czegoś nas nauczyła? Czy choć przez chwilę zastanowiliśmy się, jak wprowadzone zmiany wpłynęły na nasze życie?

INŻYNIERIA RUCHU

Projekt INZNAK – aktywne znaki drogowe

W Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i dwiema fi rmami z województwa pomorskiego (Siled Sp. z o.o. i Microsystems Sp. z o.o.) od 2017 r. realizowany jest projekt badawczy pt. „INZNAK – inteligentne znaki drogowe do adaptacyjnego sterowania ruchem pojazdów, komunikujące się w technologii V2X”. Projekt jest dofi nansowywany przez NCBR w ramach programu „Projekty aplikacyjne” POIR 4.1.4 (nr POIR.04.01.04-00-0089/16). Osoby zainteresowane projektem zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z autorem pod adresem mailowym: andcz@multimed.org.

Infrastruktura drogowa przyszłości – bezpieczeństwo ruchu, inwestycji i środowiska

Potencjał inwestycji związanych z budową nowych dróg w Polsce szacowany jest na 20 mld zł. Łączna wartość drogowych inwestycji – budowanych, jak i znajdujących się w fazie projektowania – to 58 mld zł (1426 km dróg) [1]. Unijne wymagania są wyraźne: nowa infrastruktura ma być bezpieczna dla użytkowników i przyjazna dla środowiska.

WYDARZENIA

Relacje z wydarzeń

przeczytaj relacje z tegorocznej edycji GAMBIT 2020 oraz Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij