Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2020
Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2020

Nr 4 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom dot. technologii betonowej w budownictwie drogowym. Poruszono również kwestie leasingu maszyn budowlanych, a także technologii BIM w fazach procesu inwestycyjnego. W wydaniu znalazł się również temat narzędzi BRD,  systemów parkingowych oraz zintegrowanej komunikacji miejskiej.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

III edycja Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne

19-20 sierpnia 2020 r. w Toruniu odbyła się III edycja Seminarium Warsztatowego – Drogi Publiczne, zorganizowanego przez redakcje „Magazynu Autostrady” i czasopisma „Mosty”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in.: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Prezydent Miasta Torunia oraz Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich.

REALIZACJE

Projekt i budowa S61 Szczuczyn – Budzisko (gr. państwa), zadanie 3

Przedmiotem inwestycji jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej nr S61 na odcinku od węzła „Wysokie” do miejscowości Raczki.

NASZ WYWIAD

Ważna jest świadomość, jak bezpiecznie eksploatować rusztowanie

Wywiad z Dagmarą Tyc, dyrektor Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań

MATERIAŁY

Wpływ PET, HDPE i PVC na wybrane właściwości kompozytów cementowych

W artykule omówiono możliwość wykorzystania odpadów sztucznych jako dodatku do kompozytów cementowych oraz określono ich wpływ na gęstość, wytrzymałość na zginanie oraz ściskanie po 2 i 28 dniach.

Wpływ odpadów przemysłowych na wybrane właściwości kompozytów cementowych

W artykule przedstawiono wyniki badań konsystencji oraz wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu i na ściskanie zapraw, których skład modyfi kowano wybranymi odpadami przemysłowymi w postaci mączek. Dany odpad przemysłowy dozowany był w ilości 10% masy cementu. Stwierdzono, że obecność badanych odpadów przemysłowych wpływa na konsystencję i wczesną wytrzymałość zapraw. Charakter tego wpływu zależy od rodzaju odpadu i jego gęstości nasypowej.

Znaczenie kompatybilności dodatkowych domieszek ze względu na parametry mechaniczne samozageszczalnych zapraw cementowych

Artykuł przedstawia wyniki badań laboratoryjnych, podjętych w celu określenia wpływu rodzaju i ilości superplastyfikatorów (SP), domieszek przeciwpieniących (AFA) oraz stabilizujących (VMA) na zawartość powietrza i konsystencję oraz wytrzymałość na ściskanie i zginanie samozagęszczalnej zaprawy cementowej. Wyniki badań dowiodły, że zarówno rodzaj, jak i ilość AFA i VMA wpływa na właściwości świeżych i stwardniałych samozagęszalnych zapraw.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Nowoczesne technologie w remontach nawierzchni betonowych

W artykule opisano zabiegi zastosowane w ramach remontu DK50, które umożliwiają szybką, skuteczną i trwałą naprawę strukturalnych uszkodzeń nawierzchni betonowych.

MATERIAŁY

Wymagania dla betonu nawierzchniowego na przykładzie realizacji kontraktu S61 Ostrów Mazowiecka – Budzisko

Prace budowlane na ponad 200-kilometrowym odcinku Via Baltica od Ostrowi Mazowieckiej do Budziska wkraczają w decydująca fazę. Na kilku z trzynastu odcinków trasy rozpoczęto już układanie nawierzchni betonowej w technologii dwuwarstwowej z odkrytym kruszywem. Technologia ta od lat z powodzeniem jest stosowana przy realizacjach dróg betonowych w Polsce. Jednak w tym przypadku, w stosunku do wcześniej realizowanych projektów, zmianie uległy wymagania dotyczące składu mieszanek betonowych.

KRAJ

Beton masywny w świetle inwestycji branży energetycznej w Polsce w XXI wieku, cz. I.

W artykule omówiono przykłady zastosowań betonów przeznaczonych do wznoszenia konstrukcji masywnych w kontekście realizowanych w XXI wieku inwestycji na terenie Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem budowy nowego bloku energetycznego Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Problematyka budowy nawierzchni betonowych

W artykule opisano prace przygotowawcze przed przystąpieniem do wbudowywania mieszanki betonowej oraz metody budowy nawierzchni betonowych, tzw. betonowanie nawierzchni w deskowaniach stałych oraz w deskowaniach ślizgowych.

COVID-19 wpłynął na wyniki leasingu

Związek Polskiego Leasingu przedstawił analizę dotyczącą wpływu COVID-19 na gospodarkę i wyniki branży leasingowej w pierwszej połowie 2020 r. W omawianym czasie firmy leasingowe udzieliły łącznego finansowania na poziomie 29,8 mld zł, przy dynamice rynku -24% r/r. branży na koniec czerwca 2020 r. (+0,6% r/r).

PRZEGLĄD

Leasing maszyn budowlanych

Przegląd produktowy - leasing maszyn budowlanych

TECHNOLOGIE

Technologia BIM w fazach procesu inwestycyjnego

Artykuł przedstawia technologię BIM na tle trzech faz procesu inwestycyjnego: fazy przedinwestycyjnej, fazy realizacji inwestycji i fazy eksploatacji obiektu. W artykule poruszane są również problemy z wdrożeniem technologii BIM, poziomy zaawansowania modelu BIM przy pomocy LOD (Level of Development), przedstawiony jest schemat technologii BIM oraz omówiona jest interoperacyjność w kontekście BIM.

PROJEKTOWANIE

BIM (Building Information Modeling) na usługach zarządcy infrastruktury drogowej – cz. II

Jakkolwiek cyfryzacja w budownictwie jest warunkiem koniecznym do znacznego podniesienia wydajności i jakości budownictwa, to ograniczenie pola widzenia wyłącznie do wąskiego aspektu cyfryzacji, bez uwzględnienia pełnego kontekstu, w jakim funkcjonuje zarządca, nie da oczekiwanych rezultatów. Dlatego też w ostatnich latach, a szczególnie od czasu opublikowania podstawowych norm BIM (ang. Building Information Modeling), czyli BS 1192:2013 oraz jej międzynarodowego odpowiednika ISO 19650:2018, podkreślana jest konieczność realizacji wszelkich działań związanych z cyfryzacją budownictwa w zgodzie z zasadami Asset Management. Zarządcy infrastruktury drogowej pytają, czy warto realizować inwestycje drogowe w standardach BIM i czy ich organizacja jest w stanie temu sprostać? Odpowiedź na te obydwa pytania jest prawie zawsze jednoznacznie twierdząca.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Bezdotykowy przycisk sensorowy dla pieszych

Wydarzenia z ostatnich miesięcy, związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, niezaprzeczalnie wywarły wpływ na nasze codzienne życie. Społeczeństwo dosłownie z dnia na dzień musiało przystosować się do wielu ograniczeń i przyzwyczaić do zmian rutynowych zachowań. Mądrzejsi o te doświadczenia, możemy śmiało stwierdzić, że wiele z tych nowych rozwiązań warto wprowadzać w życie, by podobne sytuacje nie miały więcej miejsca. Jednym z takich rozwiązań jest przycisk dla pieszych KSK-P02, którego wcale nie trzeba dotykać, by zadziałał. Bo lepiej zapobiegać rozprzestrzenianiu zarazków, niż leczyć.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Urządzenia BRD są stosowane w celu ochrony życia i mienia uczestników ruchu, a także użytkowników terenów przyległych do drogi. W artykule powstałym na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej blog.znakowo.pl omówiono rodzaje i zastosowanie poszczególnych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

INŻYNIERIA RUCHU

Przegląd systemów parkingowych

„Parking” należy rozumieć jako wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów. W artykule przedstawiono różne typy parkingów dostępnych dla użytkowników samochodów oraz ich charakterystykę.

Zintegrowana komunikacja miejska – dlaczego warto z niej korzystać?

W artykule przedstawiono kwestie związane ze zintegrowaną komunikacją miejską. Autor przedstawia korzyści płynące z korzystania z systemu parkingów P&R na przykładzie Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (MKA).


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij