Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2020
Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2020

Nr 3 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom wzmacniania i stabilizacji gruntu oraz geosyntetyków. Poruszono również kwestie wpływu plam słonecznych na opady w Polsce, projektowania i właściwości mieszanek stabilizowanych emulsją asfaltową do podbudów drogowych, a także technologii BIM na usługach zarządcy infrastruktury drogowej. W wydaniu znalazł się również temat zalet i wad parkingów park & ride.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

Autostrada A2, odc. Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki

Przedmiotami zamówienia są projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł Lubelska – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Opis dotyczy zadania A oraz zadania B tytułowej inwestycji zlokalizowanej na terenie województwa mazowieckiego w powiatach otwockim i mińskim na terenach gmin: Wiązowna, Halinów oraz Dębe Wielkie.

NASZ WYWIAD

Staramy się dzielić wiedzą i popularyzować dobre praktyki

Rozmowa z Jakubem Brykiem, prezydentem Polskiego Stowarzyszenia Geosyntetycznego

Wyzwania nie są nam straszne

Rozmowa z Markiem Niełacnym, p.o. dyrektora katowickiego oddziału GDDKiA

GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA

Geokompozyty drenażowe w odwodnieniach drogowych i kolejowych

Zagadnienie zagospodarowania wód opadowych i gruntowych w rejonie konstrukcji drogowych i kolejowych stanowi istotny element bezpiecznej i efektywnej eksploatacji tych obiektów. Odpowiednie wykorzystanie geokompozytów drenażowych zapewnia bezproblemową pracę konstrukcji oraz właściwą ochronę przed uszkodzeniami wynikającymi z niekontrolowanego oddziaływania wody.

Wpływ parametrów włókien naturalnych i syntetycznych na wzmocnienie gruntów w nasypach

Zbrojenie gruntów najczęściej jest definiowane jako technika poprawiania właściwości inżynierskich gruntu. Nie jest to idea naszych czasów. Wzmacnianie gruntów to pomysł naszych przodków pochodzący ze starożytności. Początkowo do gruntów dodawano w tym celu włókna naturalne oraz słomę. W czasach nowożytnych wraz z rozwojem techniki i coraz szerszym zastosowaniem polimerów zaczęto również stosować włókna syntetyczne. Ponieważ coraz częściej różne techniki poprawy jakości gruntów przyciągają uwagę geotechników, artykuł ten ma na celu przybliżenie czytelnikom problematyki zastosowania włókien naturalnych i syntetycznych jako dodatków do gruntu. Funkcja włókna ma tu znaczenie wzmacniające i zmieniające m.in. właściwości wytrzymałościowe (mechaniczne) tak zmodyfikowanych gruntów. Poniższy artykuł przedstawia przegląd zrealizowanych na świecie badań oraz omawia korzyści z zastosowania włókien i możliwe problemy, jakie mogą się pojawić w wyniku stosowania różnych rodzajów włókien naturalnych i/lub syntetycznych w zbrojeniu kompozytu gruntowego.

Nasypy komunikacyjne posadowione na palach ze zbrojeniem geosyntetycznym w podstawie

W artykule opisano najczęściej stosowane w Polsce metody wymiarowania geosyntetycznego zbrojenia nadpalowego. Podano przykłady zaprojektowanych oraz zrealizowanych nasypów dróg i kolei posadowionych na palach przy użyciu geosyntetycznego zbrojenia w podstawie.

Zastosowanie geotekstyliów biodegradowalnych jako zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp i zboczy

Artykuł przedstawia krótką charakterystykę materiałów geosyntetycznych stosowanych w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań przy robotach ziemnych i formowaniu konstrukcji z wykorzystaniem gruntu. Szczególnym zastosowaniem geosyntetyków są zabezpieczenia antyerozyjne skarp i zboczy. Innowacyjnym produktem stosowanym w takich zabezpieczeniach są sznury Kemafil, które są zbudowane z odpadowych włókien syntetycznych bądź naturalnych. Przeprowadzone badania wskazują, że sznury Kemafil, ułożone na powierzchni skarpy, ograniczają erozję powierzchniową poprzez zapewnienie odpowiedniego transportu i magazynowania wody, co również pozytywnie wpływa na poprawę rozwoju roślinności.

STABILIZACJA GRUNTÓW

Problem wody gruntowej pod ciśnieniem w aspekcie posadowienia dróg w wykopach

Jednym z problemów, który wymaga rozwiązania na etapie przygotowania i realizacji inwestycji drogowych, jest woda gruntowa na odcinkach zlokalizowanych w wykopach. Może występować w postaci zwierciadła swobodnego, co objawia się sączeniami i wypływami ze skarp i/lub w postaci zwierciadła napiętego, uniemożliwiającego realizację robót lub prawidłową eksploatację z uwagi na przebicia i wypływy przez warstwy podłoża gruntowego nawierzchni. W artykule przedstawiono przekład zrealizowanego odcinka drogi ekspresowej S7 w głębokim wykopie ze swobodnym i z napiętym zwierciadłem wody gruntowej, stabilizującym się powyżej niwelety.

KRAJ

Wpływ plam słonecznych na opady w Polsce

W artykule pokazano, że na znacznym obszarze Polski sumaryczny opad roczny zależy od liczby plam słonecznych. Wystąpienie powodzi i intensywnych opadów jest bardziej prawdopodobne w okresach małej aktywności słońca niż dużej. Fakt ten może być wykorzystany przy planowaniu budowy dróg i mostów.

Chemia Drogowa

Projektowanie i właściwości mieszanek stabilizowanych emulsją asfaltową do podbudów drogowych

W artykule przedstawiono metodę projektowania oraz badania właściwości innowacyjnych mieszanek stabilizowanych emulsją asfaltową (MCE+) przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej konstrukcji nawierzchni drogowych. Głównymi korzyściami stosowania prezentowanej technologii są przeciwdziałanie powstawaniu spękań odbitych w nawierzchni drogowej lub znaczne ich ograniczenie poprzez zmniejszenie zawartości spoiwa hydraulicznego w składzie mieszanki oraz zwiększenie podatności materiału w porównaniu z tradycyjnymi mieszankami mineralno-cementowo-emulsyjnymi wykonywanymi w technologii recyklingu na zimno.

PROJEKTOWANIE

BIM (Building Information Modeling) na usługach zarządcy infrastruktury drogowej – cz. I

Mimo że BIM jest powszechnie używany w branży budowlanej, to zdecydowana większość osób konfrontowana z tym terminem kojarzy go wyłącznie z oprogramowaniem 3D wspierającym działalność projektową w budownictwie kubaturowym. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że tym samym zatraca się z pola widzenia ważny obszar zastosowań BIM, a mianowicie zarządzanie informacją w budownictwie. BIM to nie jest czarna magia i metody zarezerwowane wyłącznie dla młodych architektów i inżynierów będących w stanie operować nowoczesnymi technikami komputerowymi. BIM to przede wszystkim dyscyplina skierowana w dużym stopniu właśnie do kadr menadżerskich.

INŻYNIERIA RUCHU

Zalety i wady parkingów park & ride

Obecnie wiele miast dąży do usprawnienia systemu komunikacji miejskiej, dzięki czemu otwiera się na nowe rozwiązania. Jednym z nich jest wprowadzenie parkingów parkuj i jedź (ang. park & ride). Cała idea opiera się na funkcjonowaniu parkingu, który dodatkowo pełni funkcję punktu przesiadkowego. Działanie parkingów P&R powoduje zmniejszenie wykorzystania samochodu jako środka transportu w mieście. Jest to zachęcenie do odbywania podróży za pomocą transportu łączonego, w którym poza samochodem zostaje wykorzystany środek transportu zbiorowego, m.in.: autobus, tramwaj, a także pociąg.

NASZ WYWIAD

Wyzwaniem będzie utrzymanie dotychczasowego rozwoju

Rozmowa z Jarosławem Zubielem, właścicielem firmy VB Traffi c Sp. z o.o.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Sprawdzone rozwiązania przeciwpożarowe w tunelach drogowych

Pożary w tunelach drogowo-kolejowych to zdarzenia niezwykle dynamiczne i trudne do opanowania. Przyczyniają się do powstania bardzo dużych strat materialnych – często w konsekwencji obiekt jest wyłączony z eksploatacji (co najmniej na czas remontu), powodując szereg utrudnień w ciągłości funkcjonowania sieci drogowej. W artykule przedstawiono sprawdzone rozwiązanie przeciwpożarowe w postaci systemu gaśniczego TN TYCO.

WYDARZENIA

NOVDROG’2020

27-28 lutego br. w Niepołomicach odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i eksploatacji infrastruktury drogowej miast, metropolii i regionów NOVDROG’2020”. Konferencja została zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie we współpracy z Politechniką Krakowską: Katedrą Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu oraz Katedrą Systemów Transportowych, Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie, Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Zarządem Dróg Miasta Krakowa.

XVI Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie im. Wojtka Malusi

29 lutego br. na stoku Beskid Sport Arena w Szczyrku odbyły się XVI Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie im. Wojtka Malusi.

II Forum „Beton w drogownictwie”

W ostatnich dosłownie godzinach przed wybuchem pandemii spowodowanej koronawirusem w Ostródzie odbyło się II Forum „Beton w drogownictwie”. Warto zapamiętać z tej konferencji kilka ważnych wniosków.

Wzmacnianie podłoża i fundamentowanie 2020

5.03.2020 r., tradycyjnie w warszawskim Domu Technika NOT, po raz dziewiętnasty odbyło się seminarium geotechniczne zorganizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej za nami

3-4 marca br. odbyło się organizowane przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR i redakcję portalu rynekinfrastruktury.pl I Forum Obiektów Infrastruktury Mostowej i Tunelowej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij