Magazyn Autostrady wydanie nr 1/2020
Magazyn Autostrady wydanie nr 1/2020

Nr 1 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom chemii drogowej i fundamentów specjalnych. Poruszono również kwestie zwalczania śliskości zimowej na drogach objętych przełomami i szkodami górniczymi oraz wybranych zagadnień odwodnienia dróg i ulic. W wydaniu znalazł się również artykuł na temat cech szczególnych drogowych zamówień Infrastrukturalnych, odpowiedziano też na pytanie, jak czytać opisy i parametry oświetlenia ulicznego i co one naprawę oznaczają dla Inwestora.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

Seminaria Warsztatowe – Drogi Publiczne

10-11 grudnia br. w Sandomierzu odbyła się I edycja Seminariów Warsztatowych – Drogi Publiczne zorganizowanych przez redakcje czasopism „Magazyn Autostrady” oraz „Mosty”. Seminaria miały na celu przedstawienie innowacyjnych rozwiązań dla dróg lokalnych oraz nabycie wiedzy z zakresu wyboru nawierzchni drogowych oraz chodnikowych, a także ich utrzymania.

REALIZACJE

Droga ekspresowa S7 na odc. granica woj. mazowieckiego i świętokrzyskiego – węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku - Kamiennej

Nowy odcinek łączy wybudowany wcześniej fragment drogi ekspresowej S7 od Radomia do granicy województw mazowieckiego i świętokrzyskiego z istniejącym węzłem drogowo-kolejowym w Skarżysku- -Kamiennej. Nowa droga biegnie po nowym śladzie na zachód od istniejącej trasy.

S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odc.: od węzła „Śniadowo” (z węzłem) do węzła „Łomża Południe” (bez węzła)

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S61 na odcinku o długości 16,999 km. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa) oraz jest zlokalizowany na terenie województw mazowieckiego i podlaskiego, w powiatach ostrołęckim i łomżyńskim, na terenie gmin Czerwin, Śniadowo i Łomża.

Wiadukt nad drogą krajową DK94

W zawiązku z realizowanymi w Wieliczce przy ul. Krakowskiej inwestycjami kubaturowymi, niezbędna była przebudowa tamtejszego układu komunikacyjnego, a także budowa nowego wiaduktu nad drogą krajową DK 94.

NASZ WYWIAD

Nie zawsze najtańsza oferta jest najlepsza

Rozmowa z Wojciechem Szwejkowskim, prezesem zarządu Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych

GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA

Posadowienie nasypów komunikacyjnych na palach

Artykuł porusza zagadnienie posadowienia nasypu komunikacyjnego na palach w warunkach słabonośnego podłoża. Przestawia formuły i wzory do projektowania grupy pali. Opisuje problemy, na które należy zwrócić uwagę przy sprawdzaniu stanów granicznych nośności i użytkowalności.

Chemia Drogowa

Środki chemiczne stosowane podczas zimowego utrzymania dróg

W artykule dokonano przeglądu najważniejszych środków chemicznych stosowanych podczas zimowego utrzymania dróg w Polsce.

Domieszki do betonu

Stosowanie domieszek pozwala na modyfi kowanie różnych właściwości mieszanki betonowej i stwardniałego betonu, a przede wszystkim na: poprawę ich cech mechanicznych, odporności na agresywne oddziaływanie środowiska, jednorodność strukturalną oraz trwałość. W artykule przedstawiono charakterystykę, działanie oraz zastosowanie dostępnych domieszek do betonu.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Problematyka zwalczania śliskości zimowej na drogach objętych przełomami i szkodami górniczymi

W artykule opisano problematykę zwalczania śliskości zimowej na drogach objętych przełomami i szkodami górniczymi. Skupiono się na kwestiach pracy posypywarek na drodze oraz określeniu zdolności załadowczej bazy lub punktu ich uzupełnień. Przedstawiono również przykład określenia rozmieszczenia baz załadowczych, jak i inne sposoby zwalczania śliskości zimowej na przykładach ze świata.

UTRZYMANIE DRÓG

Przesadzanie drzew starszych kolidujących z planowaną inwestycją

W artykule zostały poruszone zagadnienia dotyczące uwarunkowań prawnych związanych z ochroną elementów przyrodniczych w toku realizacji inwestycji, metodyką zakwalifikowania drzewa do przesadzenia oraz terminami wykonania przesadzenia. Omówiono również kwestie związane z zabiegami pielęgnacyjnymi po posadzeniu drzewa na miejsce docelowe i korzyściami wynikającymi z przesadzania drzew, w tym z ochroną akustyczną.

Wybrane zagadnienia odwodnienia dróg i ulic

W artykule opisano kwestie problemów technicznych związanych z odwodnieniem powierzchniowym, z uwzględnieniem wielkości spływu. Autor przedstawia również aspekty, od których jest uzależniona sprawność systemu odwodnienia.

OŚWIETLENIE

Jak czytać opisy i parametry oświetlenia ulicznego i co one naprawę oznaczają dla Inwestora?

Artykuł jest poświęcony zagadnieniu nowoczesnego oświetlenia ulicznego LED – budowie oprawy, układu optycznego, jego efektywności energetycznej oraz sterowania nim.

Prawo

Drogowe zamówienia Infrastrukturalne – cechy szczególne

W ramach wydatkowania środków pochodzących z Unii Europejskiej cały czas obserwujemy intensywną rozbudowę sieci drogowej w zakresie dróg szybkiego ruchu. Co więcej – również samorządy, bez względu na wsparcie funduszami wspólnotowymi, realizują szereg inwestycji drogowych, czy to w zakresie remontów, czy uzupełnienia istniejącej sieci dróg. To wszystko w połączeniu z określonymi ramami czasowymi wydatkowania środków wspólnotowych sprawia, że na rynku obserwujemy obecnie spiętrzenie realizacji inwestycji. W połączeniu z aktualną sytuacją na rynku pracy oznacza to ograniczony dostęp do podwykonawców, a więc wzrost cen.

RELACJE

Kongres Zarządzania Infrastrukturą Drogową

4-5 grudnia 2019 r. w Warszawie odbył się Kongres Zarządzania Infrastrukturą Drogową zorganizowany przez Polski Kongres Drogowy oraz INFRAMA (Infrastructure Asset Management Academy).

Spotkanie świąteczne PZPB

4 grudnia 2019 r. w przepięknym otoczeniu warszawskich Łazienek Królewskich odbyło się doroczne spotkanie świąteczne Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Gościnne wnętrza Starej Oranżerii rozbrzmiały dźwiękami pieśni spirituals, kolęd i pastorałek w wykonaniu grupy wokalnej Singineers oraz Kapeli Ciupaga.

Świąteczna Konferencja o przepustach i przejściach dla zwierząt

Przepusty i przejścia dla zwierząt to obiekty o strategicznym znaczeniu dla ekosystemu, będące zarazem istotnym kosztem inwestycji drogowych. Stanowią przy tym duże wyzwanie – począwszy od kwestii lokalizacji, przez projektowanie, budowę i utrzymanie. Właśnie tym istotnym zagadnieniom została poświęcona XIII Świąteczna Konferencja Naukowo-Techniczna, która odbyła się 10-12 grudnia 2019 r. w Krakowie.

Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej

9-10 stycznia 2020 r. w Jarnołtówku odbyło się dwunaste seminarium drogowe „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej”. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Opolu przy wsparciu Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Jest to nieprzerwanie największe wydarzenie tego typu na terenie Opolszczyzny.

II Polskie Forum Tunelowe

21-22 stycznia br. we Wrocławiu odbyła się II Międzynarodowa konferencja „Polskie Forum Tunelowe” zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy – Komitet Narodowy Światowego Stowarzyszenia Drogowego PIARC oraz wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij