Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2019
Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2019

Nr 4 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom maszyn i urządzeń budowlanych. W wydaniu znalazły się również opisy realizacji infrastrukturalnych, artykuły dotyczące charakterystyki sprzętu budowlanego, w tym m.in. opon pojazdów i maszyn użytkowanych przy realizacji inwestycji drogowych. Omówiono także temat diagnostyki stanu nawierzchni dróg wojewódzkich i historii autostrady A18 (dawniej A12). Poruszony został również temat 200-lecia istnienia administracji drogowej.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

200 lat Centralnej Administracji Drogowej

200 lat temu w czasach Królestwa Polskiego powołano do życia pierwszy polski organ zajmujący się budową, utrzymaniem i administracją traktów w Polsce: Dyrekcję Jeneralną Dróg i Mostów. W ramach celebracji tego pięknego jubileuszu pragniemy na łamach „Magazynu Autostrady” przypomnieć tamte czasy i człowieka, któremu zawdzięczamy rozwój polskiego drogownictwa.

REALIZACJE

Obwodnica Gąbina

Trwa budowa obwodnicy Gąbina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 577. Przed zimą udało się zrealizować większość robót związanych ze zdjęciem humusu, z wymianami gruntu i budową przejść dla mniejszych zwierząt. Na półmetku są roboty związane z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Obwodnica Szczecinka

Obwodnica będzie omijać Szczecinek od wschodu. W większości trasa jest zlokalizowana w pasie terenu pomiędzy granicą zabudowań miejskich a jeziorem Wielimie. W przeważającej części będzie przebiegać wzdłuż istniejącej linii kolejowej relacji Koszalin – Szczecinek po jej wschodniej stronie. Włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 11 od północy nastąpi w ul. Koszalińską, natomiast od południa – w ul. Pilską. Inwestycja zapewni większą przepustowość trasy, poprawi bezpieczeństwo i warunki ruchu pojazdów poprzez odciążenie śródmiejskich ulic ruchem tranzytowym.

Obwodnica Olsztyna

Realizacja 26 km obwodnicy Olsztyna polegała na budowie dwóch odcinków – w ciągu drogi krajowej nr 16 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe i w ciągu drogi ekspresowej S51 Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód.

NASZ WYWIAD

Pracujemy dalej i nie zwalniamy tempa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obchodzi w tym roku jubileusz 200-lecia istnienia. Z tej okazji Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” podsumowuje dotychczasowe działania, wskazując największe osiągnięcia instytucji i jej przełomowe momenty. Odpowiada również na ważne pytania dotyczące infrastrukturalnych planów na przyszłość.

KRAJ

Autostrada A18 (dawniej A12) – historia i teraźniejszość

Autostrada A18 jest najkrótszą drogą tego typu w Polsce o długości 5591 m. Artykuł przedstawia jej historię od 1936 roku do dzisiaj. Opisano w nim technologię przebudowy, która została wykonana w latach 1994-1996. Była to pierwsza w Polsce, po II wojnie światowej, nawierzchnia betonowa, do budowy której zostały wykorzystane materiały z recyklingu starej drogi. Wskazano także aktualny stan techniczny oraz koszty jej eksploatacji.

NAWIERZCHNIE

Wytyczne Diagnostyki Stanu Nawierzchni Dróg Wojewódzkich

Diagnostyka stanu technicznego nawierzchni jest we wszystkich rozwiniętych gospodarkach niezbędnym elementem racjonalnego zarządzania kapitałem „zamrożonym” w infrastrukturze drogowej. Początkowo, jeszcze do lat 80. ubiegłego stulecia, jej jedynym celem było dostarczenie danych dla celów planowania zabiegów utrzymaniowych. Z czasem zauważono, że diagnostyka dostarcza wielu danych, które mogą wspomagać zarządcę w realizacji innych zadań managerskich, wychodzących daleko poza wąsko rozumiane planowanie remontów. Znaczenie diagnostyki stale wzrasta, a jej wyniki znajdują zastosowanie nawet w dziedzinach wykraczających poza bezpośredni zakres działań zarządców dróg. Wśród wielu zastosowań można wymienić: wycenę majątku, weryfikację stosowanych technologii oraz materiałów budowlanych, opracowywanie modeli degradacji nawierzchni czy badania w przemyśle samochodowym. Tym należy wytłumaczyć tak znaczący postęp techniczny, jaki wciąż jest dokonywany w odniesieniu do technik pomiarowych oraz metod analizy danych.

OŚWIETLENIE

Istotne elementy przy zlecaniu projektu i odbiorze instalacji oświetlenia ulicznego

W artykule przedstawiono konkretne aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę przy zlecaniu projektu i odbiorze instalacji oświetlenia ulicznego. Omówiono normy i wymagania dotyczące oświetlenia dróg oraz kwestie doboru opraw do konkretnych parametrów oświetlenia.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Wzmocnienie podłoża gruntowego przy użyciu spoiwa drogowego Silment CQ-25

Doświadczenia praktyczne z budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty – węzeł Kiełpino z węzłem

WYDARZENIA

Sektor infrastruktury i budownictwa wobec rewolucji technologicznej

Relacja z jubileuszowej X edycji konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo, która odbyła się 20 lutego w Warszawie z inicjatywy Executive Club.

XV Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie i Snowboardzie

2 marca na stoku Szymoszkowa w Zakopanem odbyły się już po raz 15. Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie im. Wojtka Malusi.

„Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu”

27 lutego w Poznaniu odbyła się konferencja „Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu” zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy. Patronat honorowy nad nią objął minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, a partnerami merytorycznymi byli Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania. Wydarzenie było kontynuacją ubiegłorocznego kolokwium „Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym”.

AKTUALNOŚCI

Aktualności branżowe

Aktualności z branży maszynowej

NASZ WYWIAD

Sprzęt musi być niezawodny

Rozmowa z Łukaszem Włodarczykiem, wspólnikiem w firmie Włodan Andrzej Włodarczyk Sp.j.

REALIZACJE

Obwodnica Radomia – sprzęt i maszyny

Obwodnica Radomia na parametrach drogi ekspresowej jest inwestycją o ogromnym znaczeniu. Zastosowanie nowoczesnych materiałów i technologii, w tym: wysokiej jakości nawierzchni, systemów odwodnienia, systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz efektywnych urządzeń ochrony środowiska (zabezpieczeń akustycznych, urządzeń do podczyszczania wód opadowych, przejść dla zwierząt, nasadzeń zieleni itd.), przyczynia się do zmniejszenia uciążliwości drogi ekspresowej dla środowiska oraz zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i kierowców.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Maszyny drogowe wykorzystywane w czterech porach roku

W artykule dokonano podziału maszyn ze względu na ich sezonowe wykorzystanie. Opisano ich rodzaje wraz z zakresem wykonywanych nimi czynności.

CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU DROGOWEGO

Rozkładarki mas bitumicznych

Rozkładarki mieszanek mineralno-asfaltowych (bitumicznych), zwane potocznie rozściełaczami lub rozkładarkami, w znaczący sposób przyczyniają się do przyspieszenia prac związanych z układaniem warstw nawierzchni mineralno- -bitumicznych. Zastosowanie tego typu maszyn pozwala uzyskać równomierną szerokość i grubość wykonanej warstwy, a także jej wstępne zagęszczenie.

Walec drogowy

Walec drogowy jest maszyną budowlaną służącą bezpośrednio do zagęszczania masy nawierzchniowej przy budowie dróg, jak również do zagęszczania gruntów przy robotach ziemnych. Może on pracować zarówno w trybie statycznym, jak i wykorzystując wibracje.

Wozidła

Wozidłem określa się rodzaj pojazdu z przechylną do tyłu lub na bok skrzynią ładunkową umożliwiającą samoczynny wyładunek. Wozidła są przeznaczone do transportu dużych ilości materiałów sypkich w trudnych warunkach terenowych, niedostępnych dla standardowych pojazdów ciężarowych.

Koparki

Koparki są maszynami inżynieryjnymi przeznaczonymi głównie do urabiania gruntu i przemieszczania odspojonego urobku. Charakterystyczną cechą koparek wyróżniającą je spośród innych maszyn przeznaczonych do robót ziemnych jest praca cykliczna bez konieczności zmiany położenia względem wyrobiska.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Opony pojazdów i maszyn użytkowanych przy realizacji infrastrukturalnych inwestycji budowlanych

W artykule omówiono kwestie związane z klasyfikacją, oznakowaniem, uszkodzeniami i naprawami opon stosowanych w maszynach budowlanych. Odpowiednie dopasowanie i eksploatowanie opon dają gwarancję prawidłowego poruszania się maszyn, a co za tym idzie – odpowiedniej wydajności i terminowości wykonywanych zadań.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij