Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2019
Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2019

 

Numer 3 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom nawierzchni drogowych. Poruszono m.in. tematykę proaktywnego zarządzania i utrzymania nawierzchni betonowych w Polsce, remontów dróg bitumicznych i betonowych oraz wpływ odpadów sztucznych na wybrane właściwości zaprawy przed związaniem. Omówiono także właściwy przebieg badań charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie i diagnostykę nawierzchni drogowej jako podstawę Asset Management.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

Obwodnica piastowska w Opolu – etap II

Po wielu latach planowania, oczekiwań i starań o uzyskanie decyzji środowiskowej i prawomocnej decyzji ZRID w 2018 r. rozpoczęto w Opolu budowę obwodnicy piastowskiej. Zakres przedsięwzięcia obejmuje odcinek obwodnicy od km 0+341 do km 3+834, zlokalizowany w południowo-zachodniej i zachodniej części Opola.

Węzeł Poronin

21 grudnia 2018 r. oddano do użytku węzeł drogowy na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 47 z drogą wojewódzką nr 961 w Poroninie. Węzeł pozwoli rozładować korki blokujące dojazd nie tylko do Zakopanego, ale też w kierunku Białki Tatrzańskiej czy Morskiego Oka.

NASZ WYWIAD

Największa nasza inwestycja to budowa autostrady A1 z Pyrzowic do Rząsawy

Rozmowa z Michałem Mendrokiem, dyrektorem katowickiego oddziału GDDKiA

Na tle Europy jesteśmy w czołówce

Rozmowa z Tadeuszem Wasągiem, prezesem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Chemii Budowlanej

OPINIE

Przyszłość sektora domieszek do betonu

Wypowiedź ekspertów nt. Przyszłości sektora domieszek do betonu - Jak sprostać coraz większym wymaganiom stawianym przez projektantów budowlanych, uwzględniając zagadnienia wytrzymałości betonowych konstrukcji drogowych?

NAWIERZCHNIE

Proaktywne zarządzanie i utrzymanie nawierzchni betonowych w Polsce

Artykuł poświęcono zagadnieniu zarządzania i utrzymania nawierzchni betonowych, stosując podjeście proaktywne wynikające z założeń Asset Management. Autorka skupiła się na wyjaśnieniu, czym jest proaktywne zarządzanie i utrzymanie, na czym ono polega i wreszcie, kto może na tym zyskać. Artykuł przedstawia generalne i obiektywne wnioski, jakie płyną z podejścia proaktywnego zarządzania i utrzymania nawierzchni betonowych.

Remont dróg bitumicznych i betonowych

W artykule przedstawiono podstawowe różnice między nawierzchnią betonową i bitumiczną. Przeanalizowano również metody remontów obu typów nawierzchni.

Odkształcalność konstrukcji nawierzchni drogowej w zakresie dużych naprężeń pionowych

W artykule opisano zmiany podatności (sztywności) MMA przy uwzględnieniu trzech najbardziej wpływających na nawierzchnie czynników, takich jak: czas obciążenia, temperatura i poziom przykładanych naprężeń.

MATERIAŁY

Wpływ odpadów sztucznych na wybrane właściwości zaprawy przed związaniem

W artykule omówiono możliwość wykorzystania odpadów sztucznych jako dodatku do kompozytów cementowych oraz określono ich wpływ na konsystencję i zawartość powietrza w zaprawie przed związaniem.

FORUM

Asfalty w teorii i praktyce

Asfalty w teorii i praktyce Jaki jest ich wpływ na prognozowaną żywotność dróg? Wypowiedzi ekspertów

TECHNOLOGIE

Rozwiązania materiałowo-technologiczne i konstrukcyjne nawierzchni drogowych obciążonych ruchem bardzo ciężkim

W artykule przedstawiono porównanie wybranych rozwiązań materiałowo-technologiczno konstrukcyjnych nawierzchni drogowych w technologii asfaltowej i cementowej do przenoszenia ruchu bardzo ciężkiego KR7. Na podstawie wyników analizy wielokryterialnej dokonano wyboru optymalnego rozwiązania ze względu na kryteria: technologiczne, ekonomiczne, eksploatacyjne, utrzymaniowe oraz środowiskowe.

ZARZĄDZANIE INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ

Diagnostyka nawierzchni drogowej jako podstawa Asset Management

W artykule opisano rolę diagnostyki nawierzchni w Asset Management. Przedstawiono kampanie diagnostyczne wykonane w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach, podstawowe zasady nowoczesnej diagnostyki oraz omówiono diagnostykę nawierzchni w kontekście spójności sieci drogowej.

CASE STUDY

Badanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie

W artykule przedstawiono proces przygotowania próbki do badania. Właściwe przygotowanie próbek ma bardzo duży wpływ na uzyskane wyniki badań, które z kolei mają ogromny wpływ na przebieg realizowanych inwestycji drogowych.

WYDARZENIA

Geosyntetyki i tekstylia techniczne w budownictwie i ochronie środowiska

Relacja z XX Konferencji Naukowo-Technicznej „Geosyntetyki i tekstylia techniczne w budownictwie i ochronie środowiska”

I Forum Tunelowe we Wrocławiu

Relacja z I Polskiego Forum Tunelowego zorganizowanego przez Polski Kongres Drogowy


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij