Magazyn Autostrady wydanie nr 1-2/2019
Magazyn Autostrady wydanie nr 1-2/2019

Numer 1-2 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom laboratoriów budowlano-drogowym. Poruszono również m.in. tematykę konstrukcji nawierzchni dróg szybkiego ruchu klasy A i S na Dolnym Śląsku, oświetlenia przejść dla pieszych oraz utraty nośności nawierzchni w aspekcie niewłaściwego odwodnienia korpusu drogowego. Omówiono także zagrożenia w stosowaniu wybranych materiałów odpadowych do budowy nawierzchni drogowych.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

S17 Marki – w. Lubelska, odc. węzeł "Zakręt" - węzeł "Lubelska"

Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek od węzła Drewnica do węzła Lubelska jest drugim z trzech etapów realizacji S17 Marki – węzeł Lubelska. Przedmiotowy odcinek jest zlokalizowany na terenie województwa mazowieckiego w powiecie otwockim i przebiega przez tereny gminy Wiązowna. Projektowane przedsięwzięcie stanowi część koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 2030. Wybudowany odcinek będzie stanowić fragment wschodniej obwodnicy Warszawy.

Obwodnica Suwałk

Inwestycja zakłada projekt i budowę obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61. Obwodnica w całości jest realizowana w obszarze administracyjnym województwa podlaskiego w powiecie suwalskim w gminie Suwałki. Jej budowa aktualnie wchodzi w ostateczną fazę – budowa całej 13-kilometrowej betonowej jezdni jest już zakończona. Powstają również drogi serwisowe, układane są warstwy humusu na poboczach i skarpach, sadzone są rośliny, ustawiane panele dźwiękoszczelne oraz barierki, a także ogrodzenie. Wylewany jest asfalt na wiaduktach.

NASZ WYWIAD

Branża drogowa ma określony potencjał

Rozmowa z Barbarą Dzieciuchowicz, Prezesem Zarządu OIGD

Praca w laboratorium to praca zespołowa

Rozmowa z Ewą Wilk, doradcą ds. technicznych w TPA

RAPORT

Konstrukcje nawierzchni dróg szybkiego ruchu klasy A i S na Dolnym Śląsku Stan na koniec 2018 r.

Notowany wzrost natężenia ruchu drogowego, zwiększenie całkowitej masy pojazdów ciężarowych oraz obciążenia poszczególnych osi pojazdów spowodowały potrzebę szerokiego stosowania nawierzchni, które pozwalają na przenoszenie zwiększonych obciążeń. Artykuł przedstawia analizę jakościową i ilościową konstrukcji nawierzchni eksploatowanych na Dolnym Śląsku dróg szybkiego ruchu – autostrad i dróg ekspresowych. Wskazano także podział na odcinki poszczególnych dróg klas A i S na obszarze działania wrocławskiego oddziału GDDKiA.

PRZEGLĄD

Przegląd laboratoriów drogowych w oparciu o wykonywane przez nich usługi

Artykuł ma na celu przedstawienie pracy laboratoriów drogowych, a dokładnie zakres usług, jakie oferują. Zadaniem, jakie stoi przed laboratoriami drogowymi, jest pomoc w kontroli materiałów budowlanych, tak by spełniały one założone wymagania. Podczas realizacji każdej inwestycji potrzebna jest gwarancja, że używane materiały spełniają wszelkie wymagania i normy. Dlatego też tak ważna jest praca laboratoriów drogowych.

TECHNOLOGIE

Utrata nośności nawierzchni w aspekcie niewłaściwego odwodnienia korpusu drogowego

Właściwe zaprojektowanie elementów odwodnienia jest niezwykle istotne ze względu na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania drogi w całym okresie jej użytkowania. W artykule opisano przykład niewłaściwego podejścia do problemu wody w konstrukcji na przebudowie jednej z dróg wojewódzkich.

OŚWIETLENIE

Oświetlenie przejść dla pieszych

W artykule opisano główne tezy zawarte w Wytycznych Prawidłowego Oświetlenia Przejść dla Pieszych zarekomendowanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury w 2018 r.

GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA

Droga S7 Koszwały – Kazimierzowo – geotechniczne aspekty inwestycji

W artykule przedstawiono ogólne informacje dotyczące geotechnicznych aspektów projektu i realizacji drogi S7 na odcinku Koszwały – Kazimierzowo, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań z zastosowaniem technologii zamkniętego materaca odciążającego z kruszywa lekkiego – keramzytu geotechnicznego. Przedstawiono metody wzmocnienia podłoża przyjęte na etapie projektu oraz realizacji wraz z monitoringiem geotechnicznym.

NAWIERZCHNIE

Zagrożenia w stosowaniu wybranych materiałów odpadowych do budowy nawierzchni drogowych

W artykule opisano przypadek nawierzchni jednej z ulic dojazdowych, do budowy której wykorzystano kruszywo z żużli stalowniczych oraz przepalonego łupka przywęglowego pozyskanych ze zlokalizowanych na terenie Śląska składowisk tych odpadów. Stan techniczny nawierzchni uległ pogorszeniu już w pierwszych dwóch latach jej użytkowania. Na skutek powstałych wypiętrzeń użytkowanie nawierzchni charakteryzuje się dużą uciążliwością.

MATERIAŁY

Analiza wpływu przebiegu procesu odkształcenia na nawrót sprężysty asfaltów modyfikowanych polimerami – część II

Ze względu na coraz trudniejsze warunki pracy nawierzchni pożądana jest zdolność mieszanek mineralno-asfaltowych do rozpraszania naprężeń (relaksacji), która wiąże się przede wszystkim z obecnością lepiszcza. Zatem użyty w mieszance asfalt powinien wykazywać zdolność do relaksacji w możliwie jak najszerszym zakresie temperatur. Przydatnych informacji o podatności lepiszcza do większej relaksacji naprężeń powstających w mieszance może dostarczyć pomiar nawrotu sprężystego.

WYDARZENIA

Prefabrykacja, czyli nowa jakość budowania w zgodzie ze środowiskiem

23 października 2018 r. w Warszawie odbyła się seminarium pt. „Nowa jakość budowania – prefabrykacja i zielone budownictwo” zorganizowane w Warszawie przez CEMEX Polska wspólnie ze Stowarzyszeniem Producentów Cementu.

LXI Techniczne Dni Drogowe

7-9 listopada 2018 r. w Zegrzu odbyła się LXI edycja konferencji naukowo-technicznej „Techniczne Dni Drogowe” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP. Patronat nad wydarzeniem objęli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Uroczyste spotkanie świąteczne środowiska infrastruktury i budownictwa

19 grudnia 2018 r. w Warszawie odbyło się trzecie Spotkanie Świąteczne w gronie reprezentantów środowiska infrastruktury i budownictwa zorganizowane przez Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej

10-11 stycznia 2019 r. w Jarnołtówku odbyło się jedenaste seminarium drogowe „Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej” organizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Opolu wspierane przez Opolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa.

XLIII Sympozjum Szkoleniowe SPBKD

3-4 grudnia 2018 roku w Targanicach k. Andrychowa odbyło się XLIII Sympozjum Szkoleniowe „Optymalizacja i nowe technologie kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa” organizowane przez Stowarzyszenie Producentów Brukowej Kostki Drogowej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij