Magazyn Autostrady wydanie nr 11-12/2018
Magazyn Autostrady wydanie nr 11-12/2018

Numer 11-12 „Magazynu Autostrady” został poświęcony wybranym zagadnieniom geotechniki i geoinżynierii. Poruszono również m.in. tematykę stabilizacji oraz zabezpieczenia gruntów, a także skarp. Omówiono nowy raport „Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Niestabilna kondycja branży na szczycie koniunktury” i problematykę Jednonaczyniowych koparek hydraulicznych. Odpowiedziano również na pytania, czy istnieje prawne ograniczenie czasowe dla umów typu „utrzymaj standard” oraz czy w niedalekiej przyszłości zarządcy dróg będą mieć własne zaplecze techniczne? 

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

Konferencja Drogowo-Mostowa „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”

Relacja z drugiej edycji Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” zorganizowanej przez czasopisma „Magazyn Autostrady” i „Mosty”, która odbyła się 3-5 października 2018 r. w Katowicach

REALIZACJE

S7 Gdańsk - Elbląg, odc. Koszwały - Elbląg, zad. I i zad. II

Przedmiotem projektu jest budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Gdańsk (w. Koszwały) – Elbląg (w. Kazimierzowo) o długości 39,63 km. Trasa S7 łączy trzy duże aglomeracje: gdańską, warszawską i krakowską. Na odcinku Gdańsk – Elbląg stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T (Morze Bałtyckie – Morze Adriatyckie, Gdańsk – Warszawa – Kraków/ Rabka). Stanowi również fragment międzynarodowej drogi E77. Zamawiającym zadanie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.

BLIŻEJ BRANŻY

Naszą misją jest wysoka jakość kompleksowych usług elektromontażowych

W 2018 r. mija 50 lat od powstania firmy Elektromontaż Rzeszów SA, która stała się jedną z najbardziej cenionych marek branży elektroinstalacyjnej w Polsce. Prezentujemy materiał przybliżający profil działalności firmy.

NASZ WYWIAD

Każda inwestycja to suma doświadczeń i wiedzy

Rozmowa z Lidią Markowską, dyrektorem wrocławskiego oddziału GDDKiA

Nic nie dzieje się bez przyczyny

Rozmowa z Tomaszem Borodziejem, dyrektorem działu Onico Bitumen

RAPORT

Nowy raport „Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Niestabilna kondycja branży na szczycie koniunktury”

Na początku października br. ukazała się druga edycja raportu opisującego sytuację finansową przedsiębiorstw z branży budowlanej, który został przygotowany przy współpracy Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB) z BIG InfoMonitor i BIK.

STABILIZACJA GRUNTÓW

Zastosowanie kompozytów do zbrojenia warstw asfaltowych ze szczególnym uwzględnieniem poprawy trwałości zmęczeniowej nawierzchni drogowych

W artykule omówiono badania przeprowadzone dla kompozytu do zbrojenia warstw asfaltowych oraz propozycję metody projektowej uwzględniającej wpływ takiego właśnie materiału na wzrost trwałości zmęczeniowej nawierzchni. Zasygnalizowano także kluczowe wymagania technologiczne dotyczące instalacji kompozytu, aby efektywność jego pracy jako materiału zbrojącego, rozpraszającego naprężenia od warstw niżej leżących oraz jako nieprzepuszczalnej, zaimpregnowanej asfaltem membrany, była największa.

Stateczność skarp wykopów drogowych

W artykule rozważano zagadnienia związane ze statecznością skarp wykopów w budownictwie komunikacyjnym. Zdefiniowano podstawowe zagadnienia związane z kształtowaniem, analizą statyczną oraz metodami zabezpieczeń. Odniesiono się również do zapasu bezpieczeństwa, jakie te wzmocnienia są w stanie zagwarantować, oraz praktycznych możliwości ich realizacji.Podano najczęściej stosowane metody analiz stateczności oraz dane potrzebne do uzyskania wiarygodnych wyników.

Poziomowanie i stabilizacja gruntów – zalety metody iniekcji geopolimerowych

W artykule poruszono zagadnienie z zakresu stabilizacji gruntów oraz poziomowania przy użyciu nieinwazyjnej technologii iniekcji geopolimerowych. W pierwszej części artykułu skupiono się na charakterystyce materiału geopolimerowego oraz na typach procesów iniektowania substancji w podłoże. W dalszej części zaprezentowano zastosowanie metody iniekcji geopolimerowych do wzmacniania podłoża gruntowego, stabilizacji oraz poziomowania.

Zastosowanie nowatorskich materiałów geosyntetycznych w konstrukcjach oporowych z gruntu zbrojonego

W artykule przedstawiono metodę projektowania stromych skarp wznoszonych z gruntów słabo przepuszczalnych, zbrojonych geosiatkami drenującymi. Z analiz przeprowadzonych dla gruntów o różnej wodoprzepuszczalności oraz dla różnej geometrii skarpy wynika, że pionowy rozstaw i długość zbrojenia mają istotne znaczenie dla stateczności skarpy.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Problematyka Jednonaczyniowych koparek hydraulicznych

W artykule przedstawiono problematykę koparek hydraulicznych, głównie jednonaczyniowych. Autor opisał podstawowe rodzaje i odmiany stosowanych koparek jednonaczyniowych, kładąc nacisk na zagadnienia związane ze sterowaniem i stosowanymi rodzajami napędu w koparkach. W artykule omówiono również normy charakteryzujące parametry koparek. Artykuł zakończony jest podsumowaniem, w którym przedstawiono między innymi rodzaje osprzętu i podwozi, w jakie wyposażone są koparki.

KRAJ

Czy w niedalekiej przyszłości zarządcy dróg będą mieć własne zaplecze techniczne?

Artykuł bardzo ogólnie przedstawia trudności przy realizacji inwestycji, na jakie natrafiają zarządcy dróg. Jednocześnie autor stawia pytanie, czy przy nadal wzrastających potrzebach inwestycyjnych zarządcy dróg nie będą zmuszeni do tworzenia własnego zaplecza kadrowego oraz sprzętowego, aby sprostać własnym potrzebom zadaniowym na zarządzanej sieci drogowej.

MATERIAŁY

Wybrane materiały odpadowe z tworzyw sztucznych w roli stabilizatorów mastyksu zwiększających odporność mieszanki SMA na koleinowanie

W artykule przedstawiono wyniki badań mieszanki SMA zawierającej stabilizatory mastyksu w postaci tworzyw sztucznych, takich jak HDPE, PET, oraz miału gumowego, stanowiących materiał odpadowy powstały w trakcie recyklingu. Badania przeprowadzono również na mieszankach referencyjnych w postaci SMA bez dodatku stabilizatora oraz z dodatkiem popularnych włókien celulozowych. Obserwacje ukierunkowano na poboczny efekt stosowania stabilizatorów, jakim jest wpływ na poprawę właściwości mechanicznych mieszanek mineralno-asfaltowych w zakresie odporności na koleinowanie oraz odporności na działanie wody i mrozu.

Prawo

Czy istnieje prawne ograniczenie czasowe dla umów typu „utrzymaj standard”?

Umowy typu „utrzymaj standard” dotyczące utrzymywania infrastruktury drogowej są w Polsce aktualnie zawierane najczęściej na 5-6 lat. Według wypowiedzi niektórych przedstawicieli zarówno zarządców, jak i wykonawców sześć lat to maksymalny okres, na jaki można w Polsce zawierać umowy wskaźnikowe. Powstaje więc pytanie, czy faktycznie powszechnie obowiązujące prawo nie zezwala na zawieranie umów utrzymaniowych na dłuższe okresy.

WYDARZENIA

Relacje

Relacje z wydarzeń objętych patronatem Medialnym przez "Magazyn Autostrady": - II seminarium szkoleniowe „Konstrukcje nawierzchni podatnych” - European Corrosion Congress EUROCORR 2018 - 64. Konferencja Naukowa w Krynicy-Zdroju - Systemy Transportowe Teoria i Praktyka - Międzynarodowe Targi Budownictwa Przemysłowego i Infrastruktury - V Warmińsko-Mazurskie Forum Drogowe - Jubileuszowa X edycja Dni Betonu - XXXIX Seminarium PSWNA - Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2018 -„OpenRoads: kompleksowe rozwiązania BIM w zakresie infrastruktury drogowej” - XXV Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij