Magazyn Autostrady wydanie nr 8-9/2018
Magazyn Autostrady wydanie nr 8-9/2018

Numer 8-9 „Magazynu Autostrady” został poświęcony tematyce betonu w budownictwie drogowym. Poruszono również m.in. zagadnienia związane z technologią prasoodpowietrzania mieszanek betonowych o matrycy cementowej oraz z badaniem stanu nawierzchni drogowej z wykorzystaniem uczenia maszynowego. Omówiono również racjonalne planowanie infrastruktury drogowej w oparciu o jasne procedury i mierzalne wskaźniki jako klucz do sukcesu finansowego zarówno na etapie realizacji, jak i użytkowania. 

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

S8 Wyszków - węzeł Poręba (z węzłem)

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek Ia – Wyszków – węzeł „Poręba” (z węzłem).

S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie I

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie I od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) o długości ok. 19,730 km, tj. od km 2+420,47 do km 22+150,00.

S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie II

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km, tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00.

TECHNOLOGIE

Efekty uboczne stosowania domieszek napowietrzających do betonu i ich korygowanie

W artykule omówiono wpływ domieszek napowietrzających na właściwości reologiczne mieszanki betonowej i wytrzymałość betonu, współdziałanie domieszek napowietrzających z domieszkami reologicznymi oraz sposoby korygowania wpływu napowietrzenia na urabialność i wytrzymałość.

Mrozoodporność i porowatość betonu z napowietrzającym cementem CEM II/B-V

W artykule analizowane są wyniki badania właściwości mechanicznych, mrozoodporności wewnętrznej i powierzchniowej, współczynnika trwałości oraz charakterystyki struktury porowatości betonu wykonanego z udziałem innowacyjnego cementu napowietrzającego CEM II/B-V. Skład betonu przyjęto wg wytycznych PN-EN 480-1, a wartości w/c wg zaleceń PN-EN 206-1 dla klasy ekspozycji mrozowej XF. Cementy napowietrzające CEM II/B-V wykonano z udziałem dwóch rodzajów domieszki napowietrzającej − naturalnej i syntetycznej. Wyniki badań dowodzą, że beton charakteryzuje się mrozoodpornością wewnętrzną F150, mrozoodpornością powierzchniową FT2, niemal 100-proc. współczynnikiem trwałości oraz strukturą porowatości spełniającą wymagania europejskich norm.

Metody dyspersji nanomateriału w matrycy cementowej

Celem artykułu jest rozwinięcie tematu prawidłowego rozmieszczenia nanomateriału w matrycy cementowej wraz ze wskazaniem efektywnych metod dyspersji nanomateriałów.

Drogi z betonu wałowanego alternatywą dla dróg asfaltowych

W pracy przedstawiono zasady projektowania składu mieszanki betonowej, omówiono technologię wykonywania oraz przykład realizacji drogi w technologii betonu wałowanego. Zaprezentowano analizę niezawodności nawierzchni betonowej oraz asfaltowej w odniesieniu do projektowanego okresu eksploatacji. Przedstawiona analiza niezawodności dla nawierzchni asfaltowej oraz betonowej pokazuje, że nawierzchnie betonowe mogą być alternatywą dla dróg asfaltowych.

MATERIAŁY

Prefabrykacja żelbetowych segmentów duńskiego mostu w Szczecinie – wymagania i realizacja

W artykule opisano produkty wybrane do realizacji budowy drogi dwupasmowej oraz przeprawy mostowej przez Roskilde Fjord w Danii. Omówiono również wyzwania, z jakimi musieli zmierzyć się dostawcy podczas realizacji zamówienia.

Hydrauliczne spoiwa drogowe MULTICRETE® na bazie granulowanego żużla wielkopiecowego

W artykule opisano właściwości hydraulicznego spoiwa drogowego MULTICRETE®, produkowanego na bazie granulowanego żużla wielkopiecowego. Omówiono również jego skład i przykłady zastosowań.

Technologia Prasoodpowietrzania mieszanek betonowych o matrycy cementowej

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące technologii prasoodpowietrzania mieszanek betonowych o matrycy cementowej – jej właściwości oraz projektowanie. Przedstawiono również technologię Pras-Bet, polegającą na połączeniu prasowania gorącej mieszanki betonowej z jednoczesnym jej próżniowaniem.

Cement i beton według wymagań nowej OST GDDKiA

W niniejszym artykule przedstawiono wymagania dotyczące cementu i betonu w świetle wymagań zaktualizowanej w ostatnim czasie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) Nawierzchnia z betonu cementowego. Dokument ma status załącznika do Zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 czerwca 2018 r., co w praktyce otwiera nowy rozdział w projektowaniu i budowie dróg z nawierzchnią betonową.

Właściwości kruszywa otrzymanego z wapienia pobranego selektywnie ze złoża Trzuskawica

Artykuł poświęcono ocenie właściwości kruszywa wapiennego wyprodukowanego w zakładzie Trzuskawica z selektywnie pozyskanego złoża. Kruszywo przygotowano w postaci dwóch frakcji: 2/8 mm i 8/16 mm, które poddano badaniom podstawowych cech przewidzianych w normie na kruszyw do betonu, tj. EN 12620. Badania objęły również ocenę trwałości rozumianą jako odporność na zamrażanie i rozmrażanie w wodzie i tzw. mrozoodporność w soli, jak również ocenę potencjalnej reaktywności alkalicznej dwoma dostępnymi metodami i reaktywności metodą długoterminową. Dla pełniejszej oceny kruszywa przeprowadzono również badania petrograficzne. Ocenę kruszywa rozszerzono o analizę składu chemicznego metodą XRF. Uzyskane wyniki badań poddano przede wszystkim ocenie zgodności z wymaganiami zawartymi w Ogólnych Specyfikacjach Technicznych GDDKiA dla kruszyw przewidzianych do produkcji „betonów mostowych”.

ANALIZY I OBLICZENIA

Racjonalne planowanie infrastruktury drogowej w oparciu o jasne procedury i mierzalne wskaźniki jako klucz do sukcesu finansowego zarówno na etapie realizacji, jak i użytkowania

Analiza zaplanowanych i wykonanych inwestycji drogowych wskazuje, że sieć dróg w Polsce uzupełniana jest o kolejne odcinki w sposób zupełnie przypadkowy. W różnych regionach powstają odcinki o identycznych parametrach technicznych, z których część z chwilą oddania do użytku natychmiast wypełnia się pojazdami, a z niektórych mało kto korzysta. Przyczyny są wielorakie, w tym polityczne, gospodarcze, społeczne, ale też i proceduralne. W artykule wskazano, że jedyną metodą na zbudowanie w Polsce dróg w kolejności odpowiadającej obecnym potrzebom jest utworzenie Programu ze ściśle określoną kolejnością odcinków dróg do realizacji, wybranych na podstawie jednoznacznych i mierzalnych wskaźników. Tylko takie rozwiązanie pozwoli w kolejnych latach zbudować zaplanowaną sieć drogową, racjonalnie wydając publiczne środki, niezależnie od zmian politycznych i personalnych w kraju.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Badanie stanu nawierzchni drogowej z wykorzystaniem uczenia maszynowego

W artykule opisano budowę systemu informowania o stanie nawierzchni drogowej z wykorzystaniem metod cyfrowego przetwarzania obrazów oraz uczenia maszynowego. Efektem wykonanych prac badawczych jest eksperymentalna platforma, pozwalająca na rejestrację uszkodzeń na drogach, system do analizy, przetwarzania i klasyfikacji danych oraz webowa aplikacja użytkownika do przeglądu stanu nawierzchni w wybranej lokalizacji.

Branża leasingowa buduje polską gospodarkę

Najnowsze dane Związku Polskiego Leasingu pokazują, że w I połowie tego roku branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o łącznej wartości 38,9 mld zł, przy 19,7-proc. dynamice rynku r/r.

WYDARZENIA

Relacje

Relacje z premiery nowej koparki JCB – Seria X, VI Kongresu Infrastruktury Polskiej oraz XXIII edycji konferencji "Utrzymanie dróg"


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij