Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2018
Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2018

 

Numer 4 „Magazynu Autostrady” został poświęcony tematyce chemii drogowej. Poruszone zostały m.in. zagadnienia farb, pigmentów i barwników stosowanych w budownictwie drogowym oraz dodatków chemicznych stosowanych do modyfikowania betonów i asfaltów. Omówiono również wymagania technologiczne stawiane betonom i matrycy cementowej, nowoczesne metody oceny stanu nawierzchni oraz zasady lokalizacji i doboru rodzaju przejścia dla pieszych.

 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

Obwodnica Kłodzka

Przedmiotem realizacji jest zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka. Inwestycja ta, omijająca Kłodzko i łącząca się z drogą krajową nr 8 w kierunku Kudowy-Zdroju, powinna zostać udostępniona dla ruchu pod koniec koniec pierwszej połowy 2018 roku.

S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie I

Przedstawiamy opis inwestycji budowy odcinka S3 Nowa Sól – Legnica: od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła). Stanowi ona część drogi S3 na odcinku Kaźmierzów – Legnica, zlokalizowanej na terenie województwa dolnośląskiego i ma za zadanie stworzyć optymalne połączenie drogowe o wysokim komforcie ruchu.

S6 Ustronie Morskie – Koszalin

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku od węzła Ustronie Morskie (bez węzła) do początku obwodnicy Koszalina i Sianowa o długości 24,2 km. Zadanie realizowane jest w ramach inwestycji „Droga ekspresowa S6 Kiełpino – Koszalin”.

NASZ WYWIAD

Dyrektor powinien być fachowcem

Dyrektor katowickiego oddziału GDDKiA Przemysław Juszczyk w rozmowie z redakcją „Magazynu Autostrady” opowiedział o nowych wyzwaniach, tempie rozwoju budownictwa oraz o planowanych inwestycjach w województwie śląskim.

Chemia Drogowa

Wosk polietylenowy modyfikatorem asfaltu

W artykule omówiono wpływ wosku polietylenowego na podstawowe właściwości lepiszcza asfaltowego w zakresie temperatur użytkowych i technologicznych.

Farby, pigmenty i barwniki

Artykuł ma na celu przedstawienie chemii drogowej w postaci farb i barwników, które stosuje się podczas oznakowania poziomego dróg, np. w postaci pojedynczej czy podwójnej ciągłej oddzielającej dwa pasy ruchu, czy też jako oznaczenie miejsca przystanku autobusowego bądź przejścia dla pieszych itp.

Dodatki chemiczne stosowane do modyfikowania betonów drogowych i asfaltów

W artykule przedstawiono dodatki chemiczne stosowane do betonów oraz asfaltów drogowych. Drogi betonowe oraz asfaltowe powinny być trwałe, odporne na korozję biologiczną, odporne na pękanie, odporne na wysoką i niską temperaturę itd., dlatego też dodawane są do nich dodatki chemiczne w celu poprawienia ich właściwości oraz w celu obniżenia kosztów produkcji.

Właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych z wypełniaczami w postaci materiałów w skali nanometrycznej

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu wypełniaczy w postaci nanomateriałów w obecności lub bez domieszek chemicznych na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych wraz z przeglądem modeli opisujących ww. właściwości reologiczne mieszanek.

Prawo

Podwykonawca w świetle Ustawy Prawo zamówień publicznych

Pomimo rygoryzmu i formalizmu Ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca ma pewną swobodę w realizacji zamówienia – w jego gestii leży decyzja, czy realizuje zamówienie samodzielnie, czy też przy pomocy podwykonawców. Swoboda ta nie ma jednak charakteru absolutnego.

MATERIAŁY

Charakterystyka litologiczna wapieni dewońskich jako kopaliny użytecznej do produkcji kruszyw do betonów

W artykule przedstawiono wyniki analizy petrograficznej wapieni dewońskich. Kruszywa produkowane z wapieni z rejonu świętokrzyskiego charakteryzują się dużą odpornością na rozdrabnianie i są całkowicie mrozoodporne. Autor przedstawia również inne wybrane właściwości tych kruszyw, wskazując, że mogą być one z powodzeniem wykorzystywane do produkcji betonów.

Wymagania techniczne stawiane betonom o matrycy cementowej w budownictwie komunikacyjnym

W artykule opisano rodzaje korozji betonu, sposoby uzyskania wysokiej odporności korozyjnej betonu oraz zastosowania betonu o matrycy cementowej.

UTRZYMANIE DRÓG

Wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych występujących zimą na ruch potoku pojazdów

Niekorzystne warunki atmosferyczne, poprzez ograniczenie widoczności czy zmniejszenie przyczepności pojazdu, mogą znacząco wpływać na poczucie bezpieczeństwa wśród kierowców. W przypadku intensywnych opadów deszczu, deszczu ze śniegiem, mokrej lub oblodzonej nawierzchni wielu z nich będzie wybierało niższą prędkość i utrzymywało większe odstępy między pojazdami. To z kolei będzie wpływało na przepustowość drogi i poziom warunków ruchu.

NAWIERZCHNIE

Nowoczesne metody oceny stanu nawierzchni

Jakość nawierzchni drogowych stała się przedmiotem współzawodnictwa w świecie budownictwa drogowego. Bardzo duże znaczenie w trakcie realizacji kontraktów i późniejszej gwarancji ma kontrola zadeklarowanych parametrów. Kładzenie dużego nacisku na wysoki standard konstrukcji drogowej zmniejsza ryzyko wystąpienia błędów jej wykonania. Przeprowadzanie rutynowych przeglądów dróg ma na celu monitorowanie i wykrywanie we wczesnym stadium uszkodzeń, co pozwala na podejmowanie decyzji o jej dalszym użytkowaniu oraz o technologii naprawy. Sprawdzenie stanu nawierzchni należy przeprowadzić zgodnie z normami i wytycznymi, wykonując odpowiednie badania.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Problematyka systemów zbierania i załadunku zanieczyszczeń w aspekcie zamiatarek podciśnieniowych

W artykule przedstawiono systemy podciśnieniowego zbierania i załadunku w samobieżnych zamiatarkach podciśnieniowych, metodologię doboru wymiarów ssawy zasysającej zanieczyszczenia w zamiatarkach podciśnieniowych, a także schematy działania ssawy bosej oraz ssawy kołnierzowej. Artykuł zakończony jest podsumowaniem, traktującym w sposób ogólny problematykę samobieżnych zamiatarek podciśnieniowych.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Zasady lokalizacji i doboru rodzaju przejścia dla pieszych

W artykule poruszono zagadnienia dotyczące zasad lokalizacji i doboru rodzajów przejść dla pieszych. Omówiono m.in.: rodzaje przejść, regulacje prawne z nimi związane oraz ich właściwe oznakowanie i oświetlenie.

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego

Problem bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego jest bardzo złożony. W artykule przedstawiono metody służące jego poprawie, m.in. zaawansowane rozwiązania wchodzące w skład Inteligentnych Systemów Transportowych.

RELACJE

Relacje

Relacje z wydarzeń branżowych: XV Międzynarodowy Zimowy Kongres Drogowy, Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie, Kolokwium techniczne na temat „Destrukt asfaltowy w budownictwie drogowym” oraz eSeMA 2018


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij