Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2018
Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2018

Numer 3 „Magazynu Autostrady” został poświęcony tematyce projektowaniu dróg. Poruszone zostały również m.in. zagadnienia problematyki eksploatacyjnej rozkładarek mas mineralno-bitumicznych, stabilizacji podłoża gruntowego i dolnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych przy wykorzystaniu georusztów heksagonalnych oraz przydatności krzywych rozciągania do oceny asfaltów modyfikowanych polimerami

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

A1 Tuszyn – Pyrzowice, odcinek F

Opis realizacji A1 Tuszyn – Pyrzowice, odcinek F

S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie IV

Opis realizacji S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie IV

S51 Olsztyn – Olsztynek

Opis realizacji S51 Olsztyn – Olsztynek

PROJEKTOWANIE

Odstępstwo od warunków technicznych dla dróg publicznych

Projektując drogi i ulice, należy spełniać szereg wymagań i wytycznych określonych w różnych dokumentach prawnych. Niestety praktyka pokazuje, że nie zawsze jest to możliwe, a przynajmniej nie zawsze spełnienie norm będzie uzasadnione ekonomicznie, finansowo i społecznie.

Możliwości w projektowaniu dróg w Polsce

Artykuł traktuje o projektowaniu dróg w Polsce pod względem możliwości oprogramowania na przykładzie jednego z najpopularniejszych programów w tej dziedzinie – InRoads SS4 (SelectSeries 4). Jest zbiorem najważniejszych informacji z poprzednich artykułów na ten temat.

Optymalizacja w projektowaniu krzywoliniowych odcinków dróg

W projektowaniu geometrii krzywoliniowych odcinków tras drogowych dotychczas największe zastosowanie znajduje klotoida. Oprócz klotoidy znane są krzywe przejściowe, które wyróżniają się korzystniejszymi właściwościami w świetle warunków dynamiki ruchu lub dają duże możliwości dopasowania przebiegu trasy do potencjalnych ograniczeń terenowych. W artykule pokazano optymalizację rozwiązań odcinków krzywoliniowych dróg.

Projektowanie dróg niskich klas

W artykule poruszono kwestię projektowania dróg niskich klas, takich jak drogi gminne. Omówiono zagadnienie drogowych inwestycji gminnych oraz trudną i odpowiedzialną rolę inwestora.

Prawo

Nowelizacje i nowe ustawy – ważne zmiany dla inwestorów i wykonawców

W tym roku wejdzie w życie nowa ustawa, która zastąpi obecnie obowiązujące regulacje, takie jak Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane. Obszar gospodarowania przestrzenią ma zostać objęty jednym aktem prawnym. W artykule przedstawiono wybrane zmiany.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Zagadnienia problematyki eksploatacyjnej rozkładarek mas mineralno-bitumicznyc

W artykule opisano zagadnienia związane z problematyką eksploatacji rozkładarek mas mineralno bitumicznych. Przedstawiono ich zespoły konstrukcyjno-robocze, wady i zalety oraz wybrane parametry.

Geosyntetyki i stabilizacja gruntu

Stabilizacja podłoża gruntowego i dolnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowych przy wykorzystaniu georusztów heksagonalnych

W artykule poruszono zagadnienia stabilizacji i mechanizmów pracy warstwy kruszywa stabilizowanej georusztem. Omówiono zastosowanie warstwy stabilizowanej i korzyści wynikające z jej stosowania oraz mechanizm membrany i niską skuteczność projektowania w oparciu o geosyntetyki zbrojące, a także kluczowe parametry georusztu trójosiowego związane z funkcją stabilizacyjną.

ANALIZY I OBLICZENIA

Korelacja klasy drogi ze współczynnikami dostosowawczymi cz. II – analizy

W drugiej części artykułu zostały podane szczegółowe wyniki analizy przeprowadzonej dla wybranej klasy obiektów i zaproponowano wprowadzenie współczynników dostosowawczych w zależności od szerokości obiektu. Przedstawione w części I algorytmy oraz w części II diagramy wartości współczynników mogą być wykorzystane przy tworzeniu załącznika krajowego dla PN-EN 1991-2.

Chemia Drogowa

Mieszanka mastyksowo-grysowa z dodatkiem wzbogaconego miału gumowego

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizykomechanicznych mieszanki mineralno asfaltowej SMA11. Mieszankę zaprojektowano w dwóch wariantach: z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55 i dodatkiem włókien akrylowych oraz z asfaltem drogowym 50/70 i dodatkiem wzbogaconego miału gumowego (mączki gumowej). Mieszanki te oceniane były pod względem zawartości wolnych przestrzeni, odporności na deformacje trwałe, odporności na działanie wody i mrozu, sztywności i trwałości zmęczeniowej oraz odporności na spękania niskotemperaturowe.

TECHNOLOGIE

Przydatność krzywych rozciągania do oceny asfaltów modyfikowanych polimerami

Dotychczasowe normowe kryteria oceny asfaltów modyfikowanych są niewystarczające. Ocena ta jest niezwykle ważna, szczególnie teraz, gdy asfalty modyfikowane polimerami spełniają wymagania normowe.

GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA

Problemy geotechniczne rozległych awarii skarp nasypów drogi ekspresowej

W artykule przedstawiono przypadki awarii skarp i podłoża gruntowego z powodu utraty stateczności i spływu znacznych fragmentów korpusu na ponad 50 km odcinku drogi ekspresowej. Analizowano i udokumentowano osuwiska, erozyjne rozmycia podłoża, skutki destrukcji wodnej konstrukcji korpusu drogowego i infrastruktury drogowej.

WYDARZENIA

Wydarzenia

Relacje z wydarzeń branżowych: IX Seminarium Drogowe "Projektowanie, budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej", Intermasz 2018, Wielki Bal Charytatywny PZPB, Diamenty Infrastruktury i Budownictwa


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij