Magazyn Autostrady wydanie nr 1-2/2018
Magazyn Autostrady wydanie nr 1-2/2018

Numer 1-2 „Magazynu Autostrady” został poświęcony zimowemu utrzymaniu dróg. Poruszony został również temat ewolucji zarządzania drogami krajowymi, systemów sterowania oświetleniem ulicznym, powierzchniowego utrwalania dróg oraz oznakowania zabezpieczającego pieszych w ruchu drogowym.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności z branży drogowej

REALIZACJE

S17 na odcinku granica województw mazowieckiego i lubelskiego – węzeł skrudki

Opis odcinka drogi ekspresowej S17: granica województw mazowieckiego i lubelskiego – węzeł skrudki

A1 Tuszyn – Pyrzowice, Odcinek H, Węzeł Zawodzie – Węzeł Woźniki

Opis realizacji A1 Tuszyn – Pyrzowice, Odcinek H, Węzeł Zawodzie – Węzeł Woźniki

BLIŻEJ BRANŻY

MC-Bauchemie - nowa powierzchnia, nowe możliwości

MC-Bauchemie przez ponad 20 lat obecności na polskim rynku wyrobiła sobie markę specjalisty, który posiada odpowiednie rozwiązanie dla każdego zadania. Prezentujemy materiał przybliżający profil działalności firmy.

OPINIE

Stan dróg w okresie zimowym

Dyrektor Departamentu Zarządzania Siecią Dróg Krajowych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Norbert Wyrwich, odpowiada na pytanie od czego zależna jest efektywność zarządzania stanem dróg w okresie zimowym

UTRZYMANIE DRÓG

Ewolucja zarządzania drogami krajowymi - od systemu tradycyjnego do utrzymania wskaźnikowego

W artykule przedstawiono zmieniające się podejście Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w kwestii zarządzania utrzymaniem dróg krajowych od systemu tradycyjnego do utrzymania wskaźnikowego.

Sprzęt do zimowego utrzymania dróg

W artykule scharakteryzowano zagadnienie zimowego utrzymania dróg, dokonano przeglądu sprzętu do realizacji przedsięwzięć z nim związanych oraz omówiono zasady utrzymania tego sprzętu.

Zimowe utrzymanie dróg - pojęcia, sprzęt, stosowane środki oraz problematyka znacząco wpływająca na utrzymanie dróg zimą

Artykuł ma na celu przedstawienie zjawisk występujących w okresie zimowym, stosowanych środków oraz sprzętu do utrzymania dróg na odpowiednim poziomie. Porusza także problematykę całorocznego utrzymania dróg, w skład której wchodzą: kontrola, naprawa dróg, a także właściwe wykonawstwo całej podbudowy wpływające w znaczący sposób na ich utrzymanie w okresie zimowym.

Wybrane kierunki modernizacji pługów i posypywarek drogowych

W artykule autor przedstawił aktualnie stosowane kierunki modernizacji pługów odśnieżnych i posypywarek drogowych przeznaczonych do zimowego utrzymywania dróg i ulic.

Skuteczność zarządzania siecią dróg w okresie zimowym w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej

W artykule opisano zadania i ogólne zasady działania organów właściwych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na zarządzanej sieci dróg krajowych regulowanych zapisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym i Zarządzeniem Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie przygotowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do realizacji zadań zarządzania kryzysowego.

Problematyka funkcjonowania dróg na terenach górniczych

W artykule przedstawiono charakterystykę skutków eksploatacji górniczej obserwowanych w pasie drogowym. Przedstawione przykłady mogą być przydatne zarówno na etapie projektowania rozwiązań komunikacyjnych, jak również w okresie utrzymania sieci drogowej poddanej wpływom eksploatacji górniczej.

Prawo

Specyfika sporów z wykonawcami robót budowlanych na gruncie inwestycji infrastrukturalnych

W artykule omówiono kwestię sporów inwestorów publicznych z wykonawcami infrastruktury transportowej, m.in. na tle innych postępowań gospodarczych. Przedstawiono również specyfikę tego typu sporów na etapie postępowania sądowego oraz jakie niosą za sobą konsekwencje.

OŚWIETLENIE

Systemy sterowania oświetleniem ulicznym

Artykuł przedstawia powody, dla których są stosowane systemy sterowania oświetleniem ulicznym, oraz przegląd dostępnych na rynku rozwiązań. Określa też trendy rozwoju systemów zarządzania infrastrukturą zewnętrzną obejmującą między innymi sterowanie oświetleniem.

ANALIZY I OBLICZENIA

Korelacja klasy drogi ze współczynnikami dostosowawczymi, cz. I - Algorytmy

W części I artykułu przedstawiono algorytmy, które posłużyły do wyznaczenia współczynników dostosowawczych bazujących na dwóch kryteriach: maksymalnego wytężenia przekroju w stanie granicznym nośności oraz maksymalnego ugięcia w stanie granicznym użytkowalności.

NAWIERZCHNIE

Innowacyjna technologia niskoemisyjnej warstwy ścieralnej nawierzchni z asfaltu porowatego

Przedstawiona technologia dotyczy przedsięwzięcia przeprowadzonego na terenie Holandii i obejmującego innowacyjny produkt, tj. mieszankę mineralno-asfaltową z asfaltu porowatego z dodatkiem ponad 90% materiału pozyskanego z recyklingu, oraz innowacyjne urządzenie i innowacyjny proces jej wytwarzania w temperaturze około 100°C.

TECHNOLOGIE

Powierzchniowe utrwalenie tanim sposobem na remonty dróg

Powierzchniowe utrwalenie polega na wykonaniu nowej warstwy ścieralnej poprzez: oczyszczenie nawierzchni istniejącej, skropienie jej lepiszczem (emulsją), rozsypanie nowego kruszywa o odpowiednio dobranej frakcji i zagęszczenie. W zależności od rodzaju utrwalenia stosowane mogą być wielokrotne skropienia i rozsypania grysu. Nie jest to rozwiązanie trwałe i często wymaga powtórzenia po ok. 2-5 latach, w zależności od jakości wykonawstwa i natężenia ruchu na drodze. Jest jednak wielokrotnie tańsze niż przebudowa nawierzchni i jednocześnie jest również tańsze niż wykonanie tradycyjnego frezowania z nową warstwą ścieralną.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Oznakowanie zabezpieczające pieszych pieszych w ruchu drogowym

Na polskich drogach piesi nie mogą czuć się bezpieczni, co wynika z niezbyt racjonalnego zachowania się kierowców, jak i samych pieszych oraz z niedoskonałości drogowej infrastruktury, w tym oznakowania. Pieszy oraz kierujący muszą się nawzajem widzieć, a o możliwości konfliktowego spotkania muszą być poinformowani z wyprzedzeniem – i tu rola oznakowania.

WYDARZENIA

Wydarzenia

Relacje z wydarzeń branżowych: LX Techniczne Dni Drogowe, XLII Sympozjum Szkoleniowe Producentów Brukowej Kostki Drogowej, IX Podkarpackie Spotkanie Dyskusyjne


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij