Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2017
Magazyn Autostrady wydanie nr 4/2017

Nr 4 Magazynu Autostrady został poświęcony tematyce maszyn, urządzeń i sprzętu drogowego. Poruszono w nim również m.in. zagadnienia związane z sytuacją prawną leasingobiorcy w przypadku ogłoszenia upadłości leasingodawcy maszyn budowlanych, oceną nośności sieci drogowych z wykorzystaniem ugięciomierza laserowego TSD, nowoczesnymi kierunkami rozwoju technologii betonu.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności

REALIZACJE

Węzeł Łódź Północ – Węzeł Łódź Południe

Odcinek A1 od węzła Łódź Północ do węzła Łódź Południe to fragment autostrady A1 od Strykowa do Tuszyna.

Zachodnia Obwodnica Lublina

Zachodnia obwodnica Lublina w ciągu drogi S19 stanowi wyodrębnione zadanie realizacyjne planowanej budowy drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów. Inwestycja ta została ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015.

S5 Jaroszewo – Granica Województwa

Umowę na zaprojektowanie i budowę zaplanowanych siedmiu odcinków drogi ekspresowej S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego podpisano 12 października 2015 roku w siedzibie bydgoskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Stawiamy na integrację – rusza Krajowy Punkt Dostępowy

Autorzy opisują pierwszy etap projektu budowy Krajowego Punktu Dostępowego (KPD) do informacji o warunkach ruchu. Opisano realizację wdrażania idei tzw. „jednego okienka”, integrującego zasoby danych o utrudnieniach oraz dane o parkingach na głównej sieci dróg.

WYWIAD

Zarządzanie parkiem maszyn, urządzeń i sprzętem budowlanym z punktu widzenia firmy wykonawczej

Sławomir Stalmach, dyrektor ds. sprzętu i transportu w firmie Polaqua, opowiada w rozmowie z Anną Gorską-Zychlą o tym, jakich wyborów należy dokonać, decydując się na własny park maszyn i jak efektywnie nim zarządzać.

MASZYNY I URZĄDZENIA

Nowoczesne maszyny budowlane

Nowoczesne maszyny budowlane są urzeczywistnieniem nowoczesnej myśli technicznej. Nie tylko w najlepszy z możliwych sposobów spełniają swoje zasadnicze role, ale także charakteryzują się doskonałymi rozwiązaniami w zakresie techniki napędowej, układów hydraulicznych i pneumatycznych, techniki kontrolnej, pomiarowej, nawigacji i bezpieczeństwa.

Zastosowanie czujników prędkości drgań do pomiarów metodą FWD

Droga jako konstrukcja techniczna podlega ocenie pod względem jej nośności oraz trwałości. Trwałość drogi jest to spełnienie wymagań technicznych w zadanych warunkach oraz czasie, natomiast nośność drogi jest to zdolność do przenoszenia wymaganego obciążenia bez trwałych zmian jej konstrukcji. Ocenę nośności prowadzi się poprzez pomiar ugięcia nawierzchni drogi pod zadanym obciążeniem. W artykule przybliżono problemy metrologiczne związane z czujnikami drgań stosowanymi w metodzie FWD.

Analiza rynku leasingu maszyn, urządzeń i sprzętu budowlanego – 2016 rok

Łączna wartość aktywów sfinansowanych przez firmy leasingowe w 2016 roku osiągnęła poziom 58,1 mld zł, co w stosunku do 2015 roku określa wzrost rok do roku o 8,3 mld zł. Biorąc pod uwagę wszystkie grupy leasingowanych dóbr, dynamika branży w 2016 roku osiągnęła poziom 16,6% (rok do roku). Wartości te wskazują na fakt prowadzenia ciągłości inwestycji realizowanych przy udziale leasingu, a także zapowiedź dalszego korzystania z tego typu finansowania.

PRZEGLĄD

Przegląd produktowy - leasing maszyn budowlanych

Przegląd produktowy - leasing maszyn budowlanych

WYWIAD

Leasing maszyn budowlanych – perspektywy na 2017 rok

Z Andrzejem Sugajskim, dyrektorem generalnym Związku Polskiego Leasingu, rozmawia Anna Gorska-Zychla.

Prawo

Sytuacja prawna leasingobiorcy w przypadku ogłoszenia upadłości leasingodawcy maszyn budowlanych

W artykule poruszono kwestie prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego oraz skutki dla umów leasingu przy upadłości leasingodawcy.

Podwykonawstwo po nowelizacji PZP w 5 krokach

W artykule omówiono zmiany, które zaszły w regulacjach odnośnych do korzystania z usług podwykonawców.

TECHNOLOGIE

Kontroluj każdą kroplę paliwa i oszczędzaj!

Paliwo i jego koszty odgrywają w każdej firmie budowlanej niezwykle ważną rolę. Poszukując sposobu kontroli nad tankowaniem oraz wymiernych oszczędności, warto zastanowić się nad własną kontenerową stacją paliw oraz optymalizacją wszystkich procesów związanych z paliwem.

Nowoczesne i sprawdzone technologie do budowy, modernizacji i remontów dróg samorządowych

W artykule omówiono zagadnienie nowoczesnych i tanich rozwiązań w zakresie utrzymania, modernizacji i budowy infrastruktury komunikacyjnej w kontekście wzrostu wymagań co do jakości nawierzchni drogowych przy niedoborze środków na realizację inwestycji na drogach samorządowych.

Ocena nośności sieci drogowych z wykorzystaniem ugięciomierza laserowego TSD

Rozwój i wdrażanie nowoczesnych technik pomiarowych w ocenie stanu technicznego nawierzchni zawsze były ważnymi elementami wspomagającymi proces zarządzania infrastrukturą drogową. Jedną z podstawowych przyczyn tego rozwoju była i jest coraz silniejsza potrzeba pozyskiwania informacji o aktualnej kondycji struktury nawierzchni. Możliwość uzyskania takiej informacji daje niewątpliwą, mocną podstawę techniczną w sterowaniu i optymalizacji procesów utrzymaniowych, co w oczywisty sposób powinno przekładać się na efektywność ponoszonych nakładów finansowych. Z pewnością to właśnie zwiększająca się presja na ekonomiczne aspekty zarządzania nawierzchniami powoduje, że sięganie po nowoczesne i szybkie metody badawcze staje się dziś koniecznością.

Trenchmix® – możliwości zastosowania w budownictwie infrastrukturalnym, kubaturowym i hydrotechnicznym

W artykule przedstawiono technologię Trenchmix® – sprzęt, zasady i specyfikę jej działania oraz klasyfikację i przyporządkowanie do odpowiedniej grupy metod wzmacniania podłoża gruntowego dostępnych i stosowanych w geotechnice. Opisano również możliwości jej zastosowania, m.in. w hydrotechnice, budownictwie drogowym i kolejowym oraz budownictwie kubaturowym. Wspomniano również o potencjalnych możliwościach zastosowania tej technologii w obszarze szeroko pojętej ochrony środowiska.

NAWIERZCHNIE

Nowoczesne kierunki rozwoju technologii betonu

W artykule przedstawiono aktualne osiągnięcia w dziedzinie technologii betonu oraz podjęto próbę analizy rozwoju kierunków technologii betonu. Czy w przyszłości będzie można wyobrazić sobie drogi bez konieczności napraw? Mosty, które przez cały okres użytkowania wyglądają jak nowo wybudowane i ostrzegają o niebezpieczeństwach oraz permanentnie monitorują ruch? A budowa będzie przebiegała w wydruku 3D z ograniczeniem całego tradycyjnego zaplecza budowy? Faktem jest, że jednoznaczne odpowiedzi na powyższe pytania są trudne, z uwagi na postęp badań nad różnymi technologiami betonu, ale mam nadzieję, że przedstawione w artykule informacje pozwolą na przybliżenie technologii i problemów badawczych podejmowanych na świecie.

Możliwe błędy w indywidualnym projektowaniu konstrukcji nawierzchni

W artykule, na podstawie doświadczeń projektowych autorów oraz oceny faktycznych projektów konstrukcji nawierzchni, przeanalizowano najczęściej spotykane błędy w indywidualnym projektowaniu konstrukcji nawierzchni. Wynikają one zarówno z niewiedzy projektanta, jak i zamierzonych czynności, które mają przynieść oszczędności. Błędy podzielono na kilka głównych grup.

Chemia Drogowa

Imidazolina w funkcji odświeżacza lepiszczy asfaltowych – cz. I

Nawierzchnie drogowe w wyniku oddziaływania ruchu i czynników klimatyczno-pogodowych ulegają uszkodzeniom. Jedną z przyczyn jest proces starzenia lepiszcza, dotyczący przede wszystkim warstwy ścieralnej. Metodą naprawy (regeneracji) warstwy może być remiksing (plus) na gorąco w technologii na miejscu. Efektywność tego procesu wymusza maksymalizację wykorzystania istniejących materiałów (z drogi). Przy odpowiednim i stabilnym szkielecie mineralnym uzyskanie odpowiednich parametrów masy wiąże się poprawą właściwości lepiszczy asfaltowych, co z kolei wymusza stosowanie specjalnych dodatków odświeżających. Preparatami, które mogą spełniać tego rodzaju wymagania, są imidazoliny. Przeprowadzone badania z udziałem trzech rodzajów imidazoliny (rzepakowej, oleinowej i smalcowej) świadczą, że substancje z tej grupy związków można stosować jako modyfikatory w asfaltach drogowych. Uzyskane w badaniach wyniki wskazują na zmiękczający charakter dodatków. Mieszaniny z asfaltem, mimo różnic w gęstościach, są w pełni kompatybilne. Imidazoliny jako środki powierzchniowo czynne mogą pełnić również funkcję środków adhezyjnych. Skuteczność będzie zależna od typu imidazoliny (kationowe, amfoteryczne) oraz ładunku powierzchniowego kruszywa.

PROJEKTOWANIE

Skrzyżowania skanalizowane w terenie zurbanizowanym

Projektowanie skrzyżowań w zabudowie miejskiej cechuje się wieloma problemami i wymaga analizy wielu czynników. Przede wszystkim należy ustalić priorytety, względem których będziemy dobierać poszczególne parametry geometrii dróg. Na skrzyżowaniach miejskich bezwzględnie najważniejszą kwestią zawsze powinien być możliwie wysoki poziom bezpieczeństwa ruchu zarówno pojazdów, jak i pieszych i rowerzystów. Jest to szczególnie ważne w rejonach o dużym natężeniu niechronionych uczestników ruchu. Ponadto nie wolno zapominać o zapewnieniu jak najlepszych warunków płynności ruchu i możliwości bezpiecznego przejazdu pojazdów o większych gabarytach. Oczywiście nie sposób w praktyce w stu procentach zadowolić wszystkich uczestników ruchu, należy zatem szukać rozwiązań optymalnych i dostosowanych do konkretnych warunków.

RELACJE

Relacje

Relacje

Relacje

Relacje


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij