Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2017
Magazyn Autostrady wydanie nr 3/2017

Nr 3 Magazynu Autostrady został poświęcony tematyce geosyntetyków i kruszyw drogowych. Poruszono w nim również m.in. zagadnienia związane z ostatnimi zmianami w zamówieniach publicznych, efektywnością drenażu francuskiego w porównaniu z drenażem tradycyjnym – rurowym oraz wpływem parametrów materiałowych mieszanek mineralno-asfaltowych na trwałość zmęczeniową konstrukcji nawierzchni drogowej.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności

NASZ WYWIAD

Najlepsze technologie na śląskich drogach

Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach rozmowie z Anną Górską-Zychlą odpowiada na pytania, jak skutecznie i efektywnie zarządzać powierzoną mu siecią dróg w regionie śląskim.

REALIZACJE

Obwodnica Bełchatowa w ciągu DK74 (dawna DK8)

Przedmiotem realizacji jest obwodnica Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 74 (dawna droga krajowa nr 8). 11-kilometrowy odcinek został otwarty ponad cztery miesiące przed terminem i skutecznie wyprowadza ruch tranzytowy z centrum miasta. Usprawnia również przejazd między Wrocławiem, Piotrkowem Trybunalskim i Warszawą.

S7 Kraków – Rabka Zdrój: odcinek Lubień – Naprawa

26 sierpnia 2016 r. oficjalnie rozpoczęto budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień – Naprawa. Ponad 7-kilometrowy odcinek drogi to jeden z trzech fragmentów trasy mającej usprawnić dojazd do Zakopanego. Ma być gotowy w październiku 2018 roku.

Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie

Przedmiotem opisywanego przedsięwzięcia jest budowa odcinka drogi ekspresowej S6 od węzła Kołobrzeg Zachód do węzła Ustronie Morskie.

GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA

Zastosowanie geosyntetyków do budowy nasypów na słabym podłożu

W artykule przedstawiono przykłady budowy nasypów z użyciem geosyntetyków w ciągu niedawno zrealizowanych na Podkarpaciu obwodnic Mielca i Biłgoraja.

Ocena współpracy georusztu z niezwiązanym kruszywem na przykładzie wybranych badań

W artykule przedstawiono wybrane badania eksperymentalne przedstawiające m.in. odmienne zachowanie się georusztu z kruszywem i bez kruszywa oraz o wysokiej sztywności początkowej geosyntetyku w już niewielkim zakresie odkształceń, tj. typowym zakresie dla obciążenia warstw nawierzchni obciążonych ruchem komunikacyjnym.

Kryteria doboru geosyntetyków na warstwy fltracyjne

Geosyntetyki od wielu lat są wykorzystywane w drogownictwie jako warstwy filtracyjne. Niezawodność i trwałość systemów, w których je zastosowano, ściśle zależą od znajomości ich parametrów i zasad doboru na etapie projektowania.

Przegląd i systematyka geosyntetyków

Artykuł porusza kwestie nazewnictwa i klasyfikacji geosyntetyków. Podaje podstawowe definicje, podziały i symbole. Przedstawia funkcje, jakie mogą pełnić wyroby z tworzyw sztucznych w geotechnice i budownictwie. Zwraca uwagę na problemy z właściwym doborem geosyntetyków.

Stabilizacja podłoża gruntowego Geosiatki i geotkaniny

Dostępność materiałów i wiedza inżynierska pozwalają na realizację zadań budowlanych w bardzo trudnych warunkach. Istnieje bardzo wiele metod poprawy parametrów podłoża gruntowego. Technologie należy dobierać starannie, biorąc pod uw agę istniejące lokalne warunki, aspekt ekonomiczny, jak również użytkowy.

MATERIAŁY

Kruszywa z surowców odpadowych – kruszywa dla drogownictwa

W artykule poruszono temat kruszyw z surowców odpadowych stosowanych w drogownictwie. Omówiono normy klasyfikujące kruszywa oraz przedstawiono przepisy, które muszą one spełniać.

Regionalne zmiany bazy surowcowej kruszyw naturalnych do budowy dróg i autostrad

W artykule opisano wydobycie i produkcję kruszyw naturalnych w Polsce, zmiany regionalne produkcji kruszyw naturalnych w latach 2007-2015 oraz regionalną identyfikację struktury i tendencji zmian zasobów kruszyw żwirowo-piaskowych i łamanych w Polsce.

Prawo

Kilka słów o ostatnich zmianach w zamówieniach publicznych

Ustawa PZP i zasady jej stosowania niezmiennie ewoluują. Dzieje się tak za sprawą kolejnych nowelizacji oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) i sądów okręgowych, które na bieżąco interpretują obowiązujące przepisy.

TECHNOLOGIE

Efektywność drenażu francuskiego w porównaniu z drenażem tradycyjnym – rurowym

W artykule porównano koszty budowy drenażu tradycyjnego rurowego z drenażem francuskim. Przedstawiono również praktyczne zastosowanie drenażu francuskiego – roboty wykonano wg Katalogu Nakładów Rzeczowych.

Analiza techniczno-ekonomiczna cichych nawierzchni drogowych – cz. II

W tej części artykułu zostaną opisane badania i ich wyniki poprawy parametrów mieszanki mineralno-asfaltowej poprzez udoskonalanie jej składu.

Wpływ parametrów materiałowych mieszanek mineralno-asfaltowych na trwaśoć zmęczeniową konstrukcji nawierzchni drogowej

W artykule przedstawiono analizy obliczeń trwałości zmęczeniowej konstrukcji nawierzchni drogowej z uwzględnieniem zmienności parametrów materiałowych mieszanek mineralno-asfaltowych. Do określenia trwałości zmęczeniowej nawierzchni zastosowano najnowsze kryterium spękań zmęczeniowych warstw asfaltowych z metody AASHTO 2004. Uzyskane wyniki wskazują na znaczny wpływ parametrów materiałowych na wyznaczone trwałości zmęczeniowe analizowanych konstrukcji nawierzchni.

RELACJE

III Małopolskie Forum Drogowe

25-27.01.2017 r. w Zakopanem odbyło się III Małopolskie Forum Drogowe zorganizowane przez Polski Kongres Drogowy przy współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie i Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

Inteligentny System Transportowy w Białymstoku

12-13 stycznia 2017 r. w Białymstoku odbyło się seminarium „Nowoczesny, Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Białymstoku” zorganizowane przez ITS POLSKA wraz z Urzędem Miasta w Białymstoku.

eSeMA 2017

1-3.02.2017 r. w Zakopanem odbyła się XVI edycja seminarium eSeMA, które co roku organizowane jest przez firmę Rettenmaier. Podczas tych spotkań przedstawiane są wyniki badań i doświadczeń działu badawczego firmy oraz technologów z całej Europy, które są cenną inspiracją dla polskich drogowców.

VIII Infrastruktura Polska & Budownictwo

8 lutego odbyła się VIII edycja konferencji „Infrastruktura Polska & Budownictwo” pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, podczas której przedstawiciele kluczowych spółek sektorów debatowali o najważniejszych kwestiach dotyczących branży.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij