Magazyn Autostrady wydanie nr 11-12/2016
Magazyn Autostrady wydanie nr 11-12/2016

Numer 11-12  „Magazynu Autostrady” został poświęcony geotechnice i geoinżynierii. Poruszono w nim m.in. zagadnienia badania podłoża i projektowania posadowień budowli.

AKTUALNOŚCI

Aktualności

Aktualności

GEOTECHNIKA I GEOINŻYNIERIA

Rozpoznanie podłoża gruntowego jako warunek właściwego zaprojektowania i realizacji inwestycji drogowej

W artykule omówiono problemy rozpoznawania warunków gruntowo-wodnych przy projektowaniu oraz realizacji inwestycji związanych z budową dróg. Analizowano najnowocześniejsze metody rozpoznawania rodzaju i stanu gruntów zalegających w podłożu oraz ich właściwości mechanicznych. Podkreślono szczególną wagę rozpoznania, które rzutuje zarówno na bezpieczeństwo użytkowania budowli komunikacyjnej, jak i na koszt jej zbudowania. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że poszukiwanie oszczędności na etapie rozpoznawania podłoża to działanie absolutnie nieracjonalne i sprzeczne z zasadami prowadzenia inwestycji budowlanych w krajach wysoko rozwiniętych.

Badanie podłoża i projektowanie posadowienia budowli – podstawowe definicje

W artykule poruszono problematykę badania podłoży i projektowania posadowień budowli. Określenie warunków gruntowych stanowi istotne działanie wpływające na bezpieczeństwo konstrukcji oraz koszty inwestycji. Cechy podłoża należy ustalać każdorazowo, na podstawie szczegółowych badań laboratoryjnych.

Wzmacnianie gruntu za pomocą technologii wgłębnego mieszania

Artykuł omawia problem stabilizacji słabonośnego podłoża. Opisuje metody głębokiego mieszania gruntu in situ za pomocą różnych spoiw, np. cementu czy wapna. Przedstawia wady i zalety sposobów tworzenia cementogruntu oraz problemy związane z geotechnicznym projektowaniem kolumn.

Zależności korelacyjne parametru nośności warstw pośrednich nasypu badanych płytą dynamiczną oraz płytą statyczną VSS

W czerwcu 2002 roku Borowczyk przetłumaczył niemieckie wymagania oraz wytyczne techniczne dotyczące badań płytą dynamiczną i opracował zasady jej stosowania do badań podłoża gruntowego. Dla wielu z nas stanowi to bazę wiedzy i informacji potrzebnych do rozpoczęcia procesu korelacji badanych parametrów nośności i zagęszczenia na podłożach, pośrednich warstwach nasypu czy też podbudowach z kruszyw. Używając do tego celu współczynników korelacyjnych bądź wzorów IBDiM [3], dostosowanych wyłącznie do rodzaju materiałów, zamykamy sobie drogę do przedstawienia pełnej analizy etapów korelacji. Analizując ją, możemy uzyskać niezawodność, całkowite dostosowanie do warunków budowy oraz – co najważniejsze – powtarzalność wzoru korelacyjnego.

Prawo

Kaucja gwarancyjna w kontraktach budowlanych a zmiany w prawie upadłościowym

W artykule omówiono zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o roboty budowlane kaucją gwarancyjną w kontekście zmian w prawie upadłościowym.

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE

Ochrona środowiska w aspekcie produkcji i wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych

Budowa dróg jest kosztownym i energochłonnym procesem budowlanym. Jednym z jej elementów są mieszanki mineralno-asfaltowe (MMA), stanowiące górne warstwy konstrukcji nawierzchni drogowej. Produkcja i wbudowywanie MMA odbywają się najczęściej w technologii na gorąco (HMA – Hot Mix Asphalt). Wysokie temperatury pozwalają zmniejszyć lepkość lepiszcza asfaltowego do poziomu gwarantującego właściwe otoczenie ziaren mieszanki mineralnej na etapie mieszania oraz pozwalają przeprowadzić proces zagęszczania na drodze i uzyskać wymagany poziom gęstości objętościowej. Poza technologią na gorąco są stosowane technologie alternatywne, których cechą charakterystyczną są niższe temperatury wytwarzania i wbudowywania, począwszy od technologii na ciepło (WMA – Warm Mix Asphalt), półciepło (HWMA – Half Warm Mix Asphalt), skończywszy na technologii na zimno (CMA – Cold Mix Asphalt). Mogą one być z powodzeniem stosowane przy budowie nowych dróg, jak i remontach bądź przebudowach starych nawierzchni. Autorzy przedstawią pokrótce najczęściej stosowane w Polsce i na świecie technologie wytwarzania i wbudowywania MMA.

TECHNOLOGIE

Problematyka projektowania parkingów i miejsc postojowych

Postęp cywilizacyjny od zawsze bardzo silnie powiązany był z rozwojem transportu, czyli przewozu zarówno ludzi, jak i różnego rodzaju towarów. Z roku na rok wciąż wzrasta natężenie ruchu na polskich drogach. Obecnie większość rodzin posiada dwa samochody, gdy jeszcze kilkanaście lat temu takie zjawisko było postrzegane jako wysoki poziom luksusu. Zapewnienie bezpiecznego i wygodnego transportu to duże wyzwanie dla zarządców sieci drogowej, zarówno w odniesieniu do dróg lokalnych, jak i infrastruktury ogólnokrajowej.

System informacji drogowej w zarządzaniu infrastrukturą dróg samorządowych Doświadczenia województwa warmińsko-mazurskiego

W artykule omówiono doświadczenia województwa warmińsko-mazurskiego na polu rozwiązań w zakresie systemu informacji drogowej.

Projektowanie w InRoads SS4

W niniejszym artykule dokonano przeglądu zmian i oceny, czy warto zaufać nowej technologii InRoads SS4. Nakreślono też kierunki rozwoju, jakie Bentley zapowiada w kolejnych wersjach oprogramowania.

WYDARZENIA

Wydarzenia

Relacje z wydarzeń


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij